103 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
'Souvenir de Delft', 10 juli 1584
: 106072
De trap in het Prinsenhof waar Willem van Oranje is vermoord door Balthasar Gerards op 10 juli 1584.
: 104236
'De moordt des Prinsen van Oranje, tot Delft, in den Jaare 1584'
: 128290
Herinnering aan Prins Willem van Oranje, den Vader des Vaderlands 10 juli 1584 - 10 juli 1884
: R60697
Ter gedachtenis 10 juli 1584 - 10 juli 1884
: R74799
: S7298
'Vue de l'Escalier sur lequel Guillaume Ir prince d'Orange a été assassiné à Delft, le 16 Juillet 1548'
: 102863
: S7409
Tien vragen aan Michel Marks
: R51530
Opinien der mensen regeren die werelt
: R64347

Revision history of "10 juli"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies