95 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
nationale match op geweer M.95, uitgeschreven door de scherpschuttersver. 'Rotterdam', 5-12 november
: 103331
Vijf minuten interview met P.C. Brederode, negentig jaar (geboren 12 november 1870 te Delft)
: R72336
Huishouden uit de put
: E437
: S7251
De machteloosheid van het vrouwelijke
: R38304
Europese integratie als de grote ontzuiling
: R38415
DSMG ''Apollo'' viert eeuwfeest : flitsen uit 'n honderdjarig leven
: R72259
Gezicht op Delft vanuit het noorden
: 104878
Museum voor het onderwijs te 's-Gravenhage : tentoonstelling Anthony van Leeuwenhoek 12 november 1932 tot januari 1933
: R27812
Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Delftsche Vereeniging voor Lichamelijke Opvoeding 12 november 1912-1937
: R76181

Revision history of "12 november"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies