79 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Portretbuste van Piet Kramer
: 106392
Rumphius, "de blinde ziener van Ambon" : ondanks rampspoed verscheen wetenschappelijk werk toch
: R28542
Een vorstelijke doopplechtigheid in de achttiende eeuw
: R52279
De Nieuwe Kerk te Delft (oproep om steun v.d. restauratie)
: R61842
Bibliografie van de Zwijndrechtse Nieuwlichters
: R63370
Veritas
: R72706
Contour onzer beeldende kunst 1958
: E459
Schatten in Delft, burgers verzamelen tussen 1600 en 1740
: E58
: S7127
Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten RoeiVereeniging "Laga" bij de herdenking van het 50-jarig bestaan op 13 april 1926
: R29751

Revision history of "13 april"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies