37 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7389
De barmhartige Samaritaan; leerrede over Lukas X ; 30-35; uitgesproken op zondagavond 13 februari 1870
: R55013
Statuten en reglementen der Delftsche Studentenweerbaarheid, opgericht 22 maart 1890, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 februari 1891 en 1902
: R71189
Hendrik Spiekman : de grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie 13 februari 1874 - 18 november 1917
: R21123
Delfts zilver
: E105
: 177672
Holland
: R56804
Archeologie Magazine
: R57166
: 105059
Catalogus der Tentoonstelling Prins Eugène, zweeds schilder, Museum Het Prinsenhof, Delft, 13 december (1959) tot 15 februari 1960
: R53630

Revision history of "13 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies