112 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op het derde Depotbataljon uit Bergen op Zoom wegens hun verdediging van Delft van 10 tot 14 mei 1940
: 102230
Cloisonné tegel 'LAD Delft, 10-14 mei 1940'
: 102822
Stadslommerd, nu het popcentrum De Eland, viert 200e verjaardag
: R61814
Steeg tussen Achterom en Asvest: Delft op z'n smalst
: R67874
Máxima magazine
: R68415
Sweelinck-nummer
: R72064
Register van inkomende en uitgaande bevelen en berichten gedurende de periode van 10 mei 1940 te 03.30 uur t/m 14 mei 1940 plm. 24.00 uur [bij het] 3e depotbataljon, Mijnbouwstraat 25 te Delft
: R17051
Zonder titel
: 186572
Zonder titel
: 186573
Bord met alliantiewapen van Van Bleijswijk en Van Hemert
: 122964

Revision history of "14 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies