318 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Delfts zilver
: E105
De bevrijding van een andere kant bezien : door een heerbanleider van de W.A. over A.C.W. van Haersolte, regent van het Pauwshofje te Delft
: R63951
Onze Dooden I 1 Mei 1940 - 1 December 1945
: R54972
Uitvaartdienst en bijzetting in de Koninklijke grafkelder van zijne Koninklijke Hoogheid Bernhard Leopold Frederik Everhard Coert Karel Godfried Pieter, prins der Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld, 29 juni 1911 - 1 december 2004
: R68438
Funeral service and interment in the royal vault of His Royal Highness Bernhard Leopold Frederik Everhard Coert Karel Godfried Pieter, Prins of the Netherlands, Prince of Lippe-Biesterfeld, Jena, 29 June 1911 - Utrecht, 1 december 2004
: R68439
De Rijks-en Gemeente-musea [Delftse] Van 1 december a.s. af onder één directie
: R66067
Statuten en huishoudelijk reglement der Delftsche Gemeentepolitie-Vereeniging ''Excelsior'', opgericht te Delft 1 december 1905, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1906, no. 79
: R71283
Claartje Boekhorst, Johan Hermsen, Ans Kooijman
: E508
Breekbaar licht
: E110
Gerrit Dirckz. Meerman of Gerrit Fransz Meerman
: 105509

Revision history of "1 december"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies