35 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7390
Grootste afnemer oude kerkorgels was vroeger de loodgieter : Waalse kerk wordt gerestaureerd
: R72296
Achter de gevel van Hoflaan 38 : burgemeester G.E. van Walsum zestig jaar
: R25692
Het gewapend beton en zijn eigenschappen : lezing gehouden op 20 februari 1919 voor den betonijzerbond
: R29419
Ziekte en overlijdenvan Filips Willem, Prins van Oranje, 19 en 20 februari 1618 Een bijdrage tot de geschiedenis van zijn doodsoorzaak blijkens berichten van zijn tijdgenoten
: R60447
Rede uitgesproken door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft en omstreken, in de vergadering van die Kamer, gehouden op donderdag 20 februari 1952, in de Stads Doelen te Delft
: R77321
Portret van de familie Van der Leij
: 105321
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149
AIC-Nieuwsbrief : februari 1993
: R59745
Delfts zilver
: E105

Revision history of "20 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies