59 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Tingel Tangel met geheim programma : groeiende belangstelling voor cabaret
: R65258
Het Sint-Joris Gasthuis binnen Delft 1677 - 20 september 1927
: R52271
Erik Pape schilderijen en aquarellen
: E483
Het beleg van Oostende (1601-1604)
: 105506
Gegevens opening verbouwing Medisch Opvoedkundige Bureaux, Koornmarkt 96, op vrijdag 20 september 1968 - Delft
: R56921
Verzoek van de Synode der Walsche Kerken, binnen deze stad Delft gehouden in " 't Secreet" van de Fransche Kerk, op den 18, 19 en 20 September 1613
: R67821
Het dagboek van Schermerhorn
: R76575
Het dagboek van Schermerhorn
: R76576
Tekst der uitgesproken rede op woensdag 20 september 1950 tijdens het grootse Bakkerscongres te Amsterdam
: R76663
Afstemmen op afstammen : genealogische tentoonstelling, catalogus uitgegeven in het kader van de tentoonstelling in het gemeentearchief van Nijmegen van 20 september tot en met 28 november 1980
: R24620

Revision history of "20 september"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies