109 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Delfts zilver
: E105
Fish scoop
: 103936
Stempel met het wapen van Delft
: 103216
Stempel van het zegel van de stad Delft
: 103358
Zeepbol met het familiewapen Van Steelandt uit Den Haag
: 103592
Nautilusbeker
: 105117
Schotel met de vijf zintuigen, diep gedreven voor extra schittering
: 104821
Lepel
: 102190
Late nautilusbeker met een voet uit een stuk en vlinders en insecten gegraveerd op de schelp
: 104923
Nautilusbeker met zingende faunen
: 105618

Revision history of "24 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies