60 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Nieuwsbrief Archeologie Kempen- en Peelland
: R58827
Kasteelkatern :
: R59806
Fooi met nieuwjaar diende om "de maag te zalven"
: R62510
Tien vragen aan Gideon Rozendaal
: R80630
: S7431
Westerheem
: R56407
: S6855
Extract uit de ordonnantiën op het schuitenveer tusschen de steden Delft, Leyden en Den Haag, gearresteerd bij de raden derzelve steden op den 27. april en 4. july 1805, alsmede op den 2. en 15. december 1806 betrekkelijk het loon der kruijers aan den
: R55347
Bokaal 'Salus Patriae'
: 105988
: 106022

Revision history of "27 december"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies