45 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Huwelijksschotel '12 1/2 jarige Echtvereeniging Christiaan Marie Cornelis Obreen Anna Geertruid Philippi, 29 september 1892 - 29 maart 1905'
: 105197
29 september 1872 - 29 september 1897
: R72882
Affiche van de tentoonstelling 'Delfts wit'
: 144344
Kartuizer monniken woonden eens bij Delft
: R65800
Delfts blauw in alle kleuren. Het verhaal van een nationaal symbool.
: E39
Cloisonné tegels, Jacoba aardewerk tegels, De Porceleyne Fles Delft
: R50270
Opening buurthuis Rotterdamseweg : programma feestweek zaterdag 22 september t/m zaterdag 29 september 1990
: R22478
Weerhaan met halve bol van Nieuwe Kerk te Delft
: 105339
In memoriam Ir. F.G. Waller; 29 september 1895 - 17 april 1974
: R61393
Statuten en huishoudelijk reglement van den Nederlandschen Roomsch Katholieken Volksbond onder patronaat van Sint Willebrordus, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 september 1883, afdeeling Delft
: R71191

Revision history of "29 september"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies