109 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7174
Van filmdoek naar canvas
: R71855
: S2889
: S2969
Delftse bijdragen aan de inwijding van de Leidse Universiteit op 8 februari 1575
: R18157
Programma van de herdenking van het zilveren Huwelijksfeest van het Koninklijk echtpaar op Maandag 8 Februari 1926 des avonds acht uur in de Oude Kerk te Delft
: R65117
Toespraak jubileum-damkampioenschappen Zuidhollandse Dambond op zaterdag 8 februari 1975 om 10.00 uur in de Stads Doelen
: R72405
Programma van de herdenking van het zilveren Huwelijksfeest van het Koninklijk echtpaar op Maandag 8 februari 1926 des avonds acht uur in de Oude Kerk te Delft
: R25329
Digitale knipselkrant Erfgoed Delft en Omstreken
: R68708
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149

Revision history of "8 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies