5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S6979
: S7015
: S6849
: S7299
: S7225

Abtswoude (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Vermeld ca. 1214 als Popteswolde en in de 16de eeuw als Abswoudse wech; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Locatie

Locatie Abtswoude.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

Abtswoude, een voormalig buurtschap ten zuidwesten van Delft, is vrijwel geheel in de nieuwbouwwijken verdwenen.
Het komt omstreeks 1214 voor het eerst voor in een oorkonde waarin graaf Willem I bepaalde voorrechten op belastinggebied verleende aan de lieden 'qui manent super sancti Adalberti in Poptesuuolde' oftewel 'die woonachtig zijn op het Sint-Adalbertsland in Popteswolde'. Deze naam is afgeleid van de mansvoornaam Popta en betekent letterlijk 'woud van Popta'. Over deze Popta is niets bekend. De volksmond veranderde de naam in Papsouw (in de kasboekjes van de Oude Kerk [Br. 3] treffen we achtereenvolgens aan: Popswoude (1438), Popsoude (1446), Popsouwe (1452) en Popsouw (1467). In officiële stukken en op kaarten wenste men niet dergelijke volkse namen te gebruiken. Papsouw werd 'gecorrigeerd' in Abtswoude, waarvoor het aangrenzende Abtsrecht model stond. Popta was blijkbaar al vergeten.
Abtswoude behoorde tot de gemeente Hof van Delft; bij de opheffing van die gemeente kwam het op 1 januari 1921 aan Schipluiden. Bij de gebiedsuitbreiding van de gemeente Delft op 1 februari 1960 kwam het in Delft te liggen. De weg door Abtswoude noemde men natuurlijk Abtswoudseweg. Deze liep van Kethel in noordelijke richting door Hof van Delft. Direct over de grens met het Delftse poortland maakte de weg een haakse bocht naar het oosten en liep naar de Schie. Dit laatste, Delftse gedeelte heet op Van Somerens plattegrond uit 1898 Papsouwscheweg; Van Doornes plattegrond uit 1915 heeft Papsauschelaan. Officieel werd het echter Abtswoudseweg.

bron: Archief Delft

Twee stukken van de oude Abtswoudseweg zijn nog overgebleven. Slechts het gedeelte ten oosten van de spoorlijn heeft de naam Abtswoudseweg nog. Het verdere verloop wordt ongeveer gemarkeerd door de Mercuriusweg, de Poptahof-Zuid en de Provincialeweg. Ten zuiden van de Kruithuisweg is de oorspronkelijke polderweg nog aanwezig, zij het voor een deel tussen de beide delen van het Tanthof met daaraan het Abtswoudsepark. Dit gedeelte van de weg heet nu Abtswoude.

Literatuur en bronnen


Straten in deze buurt

Wijk

Wijk: Abtswoude

Video: Abtswoude

Foto's: https://pixotale.com/story/7840421/

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies