geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Gouda, Adriaen Arentsz

From VerhalenWiki

(Redirected from Adriaen Arentsz Gouda)
Jump to: navigation, search

Adriaen Arentsz Gouda, alias Goud A, werd omstreeks 1628 te Delft geboren. Hij was de zoon van Arent Ariensz Gouda (±1607—1657) en Aegje Maertens Borst (±1607—1666).
Doordat zijn ouders welgesteld waren hoefde Adriaen niet zoals zijn vader en grootvader kuiper te worden, maar kon hij zich toeleggen op zijn studie en de schilderkunst. Adriaen studeerde onder meer klassieke talen en hij bezat een uitgebreide bibliotheek met onder andere een groot aantal Latijnse boeken. Zijn ouders stelden hem tevens in staat naar Italië te reizen. Later zou hij op huwelijksreis dit land nogmaals aandoen.
Adriaen stond niet ingeschreven bij het Delftse Sint-Lucasgilde. De onderwerpen die hij schilderde waren historisch van aard.
Op 23 november 1652 ging Adriaen in ondertrouw met de Rotterdamse Catharina Jans Bock. Zij woonde aan de Nieuwehaven. Het huwelijk vond in Rotterdam plaats op 1 december 1652. Op 7 oktober 1653 werd het echtpaar gezegend met de geboorte van hun zoon Arnoldus. Ook hij zou een getalenteerd kunstschilder worden. Vermoedelijk heeft Adriaen vanaf zijn huwelijk tot de dood van Catharina in Rotterdam gewoond. Zij werd reeds op 30 augustus 1654 in Rotterdam begraven. Na haar dood trok Adriaen met zijn zoon terug naar Delft alwaar hij aan de Verwersdijk (oostzijde) ging wonen, ten huize van Johannes Spoors. Ook Marinus, de broer van Adriaen en een bekend plateelbakker, woonde aan de Verwersdijk. Hij woonde op het huidige huisnummer 100. Of Adriaen op hetzelfde adres verbleef is niet bekend.
Adriaen is niet oud geworden. Hij overleed reeds in 1667. Zijn dood kwam niet onverwachts, want een dag voor zijn overlijden werd zijn laatste wil opgetekend. Zijn dertienjarige zoon werd als enig en universeel erfgenaam aangewezen. Adriaen liet hem tal van schilderijen na waaronder een stilleven van Bramer en een portret van Adriaen Gouda. Verder erfde Arnoldus de woning aan de Voorstraat, de vergulde Clauw, die Aegje Borst, de moeder van Adriaen, aan haar zoon had nagelaten. Het pand was gelegen aan de oostzijde ter hoogte van het huidige huisnummer 60. Voorts liet Adriaen zijn zoon wat goud en zilver na, waaronder een gedenkpenning ter herinnering aan de inname van Breda door prins Maurits. De penning toonde het turfschip en het prinselijk wapen.
Kunstschilder, boekhouder, Adriaen Arentsz Gouda overleed op 10 januari 1667 en werd op de dertiende van die maand begraven in de Nieuwe Kerk.

Bronnen: DTB-Delft, Ecartico, ONA-Delft, DTB-Rotterdam, Bredius, Historisch GIS.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies