1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Roof bosses from Utrecht and Jan van Schayck, Beeldensnijder
: R29049

Beeldensnijder

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Houtsnijwerk

Delftse beeldsnijders

Esdras Lambrechtsz, Hendrick van Diest, Coenraet Gass van Nieuwenhoff, allen waren zij beeldensnijders die in Delft woonachtig en werkzaam waren. Esdras Lambrechtsz de beeldensnijder, of antijcsnijder, woonde achter de Nieuwe Kerk en was in juni 1609 in de echt verbonden met Annetgen Gillis. Op 17 februari 1620 werd Esdras begraven in de Nieuwe Kerk. Zijn collega Coenraet Gass(e) van Nieuwenhoff was getrouwd met Trijntgen Willems. Zij woonden in de Drie Akerensteeg.

De beeldsnijder

De beeldsnijder, ook wel beeldensnijder of antijcsnijder genoemd, sneed beelden, panelen of ornamenten uit hout. Maar ook werd er vaak gebruik gemaakt van mallen voor de vervaardiging van zijn kunstwerken. In de Gouden Eeuw was er veel vraag naar sierhoutsnijwerk. Van boegbeelden tot schilderijlijsten en van stoelen tot religieuze items, alles werd versierd met houtsnijwerk.

Opgravingen

In 1985 werd bij opgravingen op het Heilige Geestkerkhof een pijpaarden mal gevonden die toebehoord heeft aan een Delftse beeldsnijder. Van deze, bijna zeshonderd jaar oude, mal heeft men een contramal kunnen maken. Hiermee is een gevelsteen vervaardigd die sinds mei 2012 de gevel siert van café 'de Oude Jan'. De gevelsteen toont de aankondiging van de geboorte van Christus aan Maria.

Achter de gevels van Delft

Op de website Achter de gevels van Delft (s.v. Dertienhuizen) weet men het volgende te vertellen m.b.t. beeldsnijders: In de Dertienhuizen woonden onder meer een ‘bardesaenmaecker’, een ‘plumassier’, een ‘passementwercker’, en een ‘beeldesnijer’, genaamd mr. Maerten, lid van het St. Lucasgilde. Wat de kunst van het beeldsnijden in hout vroeger vermocht, kan men onder andere aanschouwen in de lijst rond de plattegrond van de stad Delft, die hangt in de kamer van B&W in het stadhuis [tegenwoordig in de studiezaal van het gemeentearchief]. In het gildemeestersboek van 1613 komt Mr. Maerten niet meer voor, maar Daniël Maertensz. drukte de voetstappen zijns vaders en is er wel te vinden als meester in het gilde.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies