geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bombazijnwerker

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Een bombazijnwerker was werkzaam in de textielnijverheid. Hij vervaardigde bombazijn, een sterke geweven stof die oorspronkelijk een schering had van zijde en een inslag van kamgaren. Dit kamgaren werd gesponnen uit lange wol, de zogenaamde bombasijde. Later ging men bombazijn maken met een linnen inslag en een katoenen schering. Deze bombazijn werd toegepast in onderkleding en werkkleding.
In Delft waren meerdere bombazijnwerkers actief. Zo was er bijvoorbeeld Jan Jansz die bombazijnwerker was. Maar ook Jacob Andriesz, die aan de Gasthuislaan woonde en in 1622 huwde met Jannitgen Pietersdr. van de Bastiaansvest.
Op Achter de gevels van Delft staat het volgende stukje onder het kopje 'Gasthuislaan':
'Aan de zuidzijde van de Zusterlaan (zoals het oostelijke deel van de huidige Gasthuislaan destijds heette, naar het Ursulaklooster dat daar ooit stond) wemelde het van nijvere werklui en arbeiders, die hun levensonderhoud vonden zowel in de verschillende industrieën, welke bij de aanvang der zeventiende eeuw te Delft bloeiden. Daar woonden saaiwerkers, linnenwevers, houtzagers, ballenmakers, kuipers, mistrapers (mestverzamelaars), brouwersknechts, molenaars, warmoeziers, schippers, timmerlieden, koornmeters, turftonsters, schoenlappers, dorschers, turfdragers, zeepziedersknechts, soldaten, bilders, bostelvoerders (bostel was afval van de mouterijen dat als veevoer diende), mandenmakers, schoolmeesters, landbouwers, schilders, timmerknechts, hekelsters, aardwerkers, broodbakkers, biervoerders, bootsgezellen, pottenbakkers, mossellieden, schrijnwerkers, scheepmakersknechts, moutmakers, koekenbakkers, stoelendraaiers, smeden, wolspinners, borsteldragers, naaisters, speldenmakers, lijndraaiers, hoedenmakers, borstelmakers, kraanmakers, bombazijnwerkers, koperslagers, wolkammers,' enz.
De meeste dier bedrijven worden nu nog uitgeoefend, maar vele zijn mettertijd, tegelijk met het verval der takken van nijverheid, die hunne hulp behoefden, allengs verdwenen en teniet gegaan.'

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies