geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bostelman

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Bostel

Bostel is een restproduct dat vrijkomt bij het brouwen van bier dat overblijft na het klaren van het moutbeslag. Het bestaat voor het grootste deel uit kaf van de gerstekorrel, maar ook uit onopgeloste kiemen en eiwithoudende stoffen. Bostel kan gebruikt worden als mest, maar vooral als hoogwaardig eiwitrijk veevoeder. Voorts stimuleert bostel de werking van de pensmaag van de koe waardoor betere vertering plaatsvindt. Bostel heeft een grove structuur en heeft een zoetige smaak. Om het te bewaren moet het voldoende zijn afgekoeld en van de buitenlucht worden afgesloten. Inkuilen is daarom een goede bewaarmethode.

Bostelvaarder

In de bostelnijverheid waren diverse ambachten te vinden. Zo was er de bostelvaarder; een schipper die met zijn schuit de bostel vervoerde. In Delft was Abraham Andriesz zo’n bostelvaarder.

Bostelman

Naast bostelvaarder was Abraham ook bostelman, hetgeen inhoudt dat hij de bostel niet alleen vervoerde maar het tevens verhandelde. Want een bostelman was iemand die bostel verkocht.

Bostelmaker

Op de Burgwal ter hoogte van het huidige huisnummer 1 woonde Jan Jansz de bostelmaker. Een bostelmaker was iemand die uit de bostel het veevoer produceerde. Ook Claes Jansz Blencvlyet was een Delftse bostelmaker. Hij woonde in de Jacob Gerritstraat waar zich heden nummer 25 bevindt.

Bosteldrager

Verder was er nog de bosteldrager, die de bostel van de brouwerij naar de bostelschuit droeg.

Bostel
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies