70 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3411
: C13555
Honderd vijfentwintig jaar Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V.
: R26960
Honderd vijfentwintig jaar Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V.
: R64385
Een Delftse fabrikant uit de negentiende eeuw : het levensverhaal van Frederik Willem Braat / [door W.C. Braat]
: R16772
Koninklijke fabriek F.W. Braat Delft : 'Crittall-Braat' metalen ramen
: R24277
Geliefde dochter Marie .... : brief van Frederik Willem Braat aan zijn dochter Marie voor haar vertrek naar Indie (in 1886)
: R66890
Geliefde dochter Marie .... : brief van Frederik Willem Braat aan zijn dochter Marie voor haar vertrek naar Indie (in 1886)
: R22522
Bijdrage genealogie Braat : nakomelingen van : Mees Jansz. Braet, Adriaen Braet, Pieter Braats
: R24938
: C3256

Braat

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Beschrijving van de Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. te Delft (1844-1983)

Op 22-jarige leeftijd vestigde Frederik Willem Braat (1822-1889) zich als zelfstandig loodgieter en pompenmaker aan de Oude Langendijk te Delft.

F.W. Braat ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als directeur van zijn fabriek. Hij had het bedrijf overgenomen van zijn vader F.W. Braat (1822-1889), die ooit als eenvoudige loodgieter was begonnen. In 1884 betrok Braat sr. het pand Van Leeuwenhoeksingel 21, waar hij tot aan zijn dood bleef wonen. Kop naar rechts. Zie: Delftsche Courant 2 mei 1927 (Delft Archief, 1927

Hij deed dit nadat hij jaren in de leer was geweest bij verschillende loodgieters in Leiden, Voorburg en Utrecht. In 1868 was zijn bedrijf zo succesvol dat het kon verhuizen naar een groter pand aan de Phoenixstraat te Delft. Toen Frederik Willem stopte met werken in 1884 liet hij een lucratieve fabriek achter voor zijn twee zoons en schoonzoon. Deze tweede generatie Braat maakte van het bedrijf een vennootschap en verhuisde naar het terrein tussen de Hooikade en de Delftse spoorlijn. Rond 1930 werd door de derde generatie Braat een kantoorpand van de architect Jan de Bie Leuveling Tjeenk aan het bedrijventerrein toegevoegd. Het bedrijf kreeg vanaf 1970 te maken met grote financiële problemen. In 1972 werd de directie vervangen en kort daarna werd het bedrijf een B.V. In 1981 verhuisde het naar Rotterdam. Het bedrijf staakte alle activiteiten twee jaar later. Het bedrijf werd in 1994, na een faillissementslooptijd van elf jaar, uitgeschreven uit het handelsregister. Alle bedrijfspanden in Delft, behalve het kantoorgebouw aan de Hooikade, werden voor 1984 gesloopt. Het bedrijf is tijdens zijn bestaan het bekendst geworden door siersmeedwerk, kozijnen, verwarmingssystemen en schopeerwerk.

Verschillende namen

De verschillende namen waaronder het bedrijf bestond zijn: Zinkfabriek F.W. Braat (1844-1882); Koninklijke Zinkfabriek F.W. Braat (1882-1907); Naamlooze Vennootschap F.W. Braat’s Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en Andere Metalen (1907-1915);

Fabrieksgebouw van F.W. Braat van zinken ornamenten aan de Engelsestraat gezien naar het oosten, langs de spoorlijn. De tekst in de gevel dateert van 1907. Op de voorgrond een verzameling van door de fabriek vervaardigde producten, die goed zichtbaar waren opgesteld voor de treinreizigers. (Ca.1910, Delft Archief)

Naamlooze Vennootschap F.W. Braat’s Koninklijke Fabriek van Metaalwerken (1915-1929), Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. (1929-1972) en Fabriek F.W. Braat B.V. (1972-1983). Samenwerking en afzetmarkt Hoewel de belangrijkste vestigingen van het bedrijf zich in Delft bevonden, was door fusies en overnames Braat N.V. ook buiten deze stad te vinden. In een jubileumpublicatie over het bedrijf uit 1969 worden werkmaatschappijen in Schiedam en Oosterbeek genoemd.1 De firma oriënteerde zich ook op het buitenland, niet alleen voor samenwerking en vestiging, maar ook om een mogelijke afzetmarkt te vinden. Vooral uit Zuid-Afrika kwam, tot het uitbreken van de Boerenoorlog in 1899, een stroom opdrachten. Bij het wegvallen van deze opdrachtgevers vond het bedrijf een nieuwe afzetmarkt in Scandinavië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) sloot Braat N.V. een verbond met het Engelse bedrijf The Crittall Manufacturing Company te Braintree en rond 1925 werden de afzetmogelijkheden in Nederlands-Indië onderzocht. De fabriek besloot een vaste vertegenwoordiging van ingenieurs naar Java te sturen.

Smeed- en gietwerk

Deelname aan de tentoonstelling van de Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw te Rotterdam (1857) zorgde ervoor dat de vraag naar tuinbeelden van Braat aanzienlijk toenam. De levering van metalen sierobjecten nam een vlucht toen de architect A.L. van Gendt de firma in 1880 adviseerde zich toe te leggen op siersmeedwerk. De productie van objecten als haardschermen, radiatoromkledingen, kachels en trapleuningen werd de grootste bron van inkomsten.

Smeedijzeren object vervaardigd door de Koninklijke fabriek van F.W. Braat aan de Engelsestraat. (Ca.1935, Delft Archief)

In een voorbeeldenboek dat de zinkfabriek in die periode gebruikte, zijn de meest uiteenlopende ornamenten te zien. Vier jaar later voorzag het bedrijf onder andere het Centraal Station te Amsterdam en de Passage te Den Haag van zinken sierornamenten. Van 1888 tot 1928 was de beeldhouwer K. Cramer bij het bedrijf in dienst. In de prijzenoorlog die de branche vanaf 1908 uitvocht, moest de firma Braat het onderspit delven. Nog zeven jaar probeerden ze het hoofd boven water te houden, waarna de kunstsmederij werd gesloten. Kort na de Eerste Wereldoorlog hoopte het bedrijf opdrachten voor bronzen standbeelden in de wacht te slepen. Helaas was in Nederland te weinig geld beschikbaar voor dit soort objecten en de bronsgieterij moest in 1920 worden gesloten.

Raam- en deurkozijnen

Glaswand van de firma Braat voor de locomotievenloods te Zwolle, architect onbekend. Foto: Collectie NAi, archief BRAAT (http://www.nai.nl/)

Tot het brons- en metaalwerk dat de firma in 1908 voor het Vredespaleis te Den Haag verzorgde, behoorde siersmeedwerk, maar ook de raamkozijnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de productie van raam- en deurkozijnen op gang. Deels werd dit veroorzaakt door de lage materiaalkosten tijdens de oorlog en deels door een goede samenwerking met het Engelse bedrijf Crittall, dat gespecialiseerd was in deze producten. Toen de architecten Brinkman en Van der Vlugt in 1928 de firma Braat vroegen om de ramen voor de door hen ontworpen Van Nelle fabriek te Rotterdam te vervaardigen, liet het bedrijf een speciale ramenwerkplaats bouwen. Aanvankelijk leverde de fabriek alleen ramen op maat. De invoer van standaardtypen in 1957 veranderde dat en de fabriek kreeg tijdens de naoorlogse wederopbouw orders voor de kozijnen en het hang- en sluitwerk van complete woonwijken.

Verwarmingssystemen

De vervaardiging van kachels was de eerste stap van de firma Braat op het gebied van de verwarmingssystemen. In 1915 legde de firma Braat zijn eerste wijkverwarming aan voor het Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel. Nadat het bedrijf in 1925 ook wijkverwarming in Utrecht had aangelegd was de afdeling Centrale Verwarming een feit. Rond die tijd kwam ook de levering van radiatoren op gang. Enkele van de afnemers waren het postkantoor te Rotterdam en het Jachtslot St. Hubertus te Hoenderloo. Tussen 1920 en 1934 produceerde het bedrijf oliebranders en vanaf 1929 plaatste het ook oliestookinstallaties. De laatste vernieuwing op het gebied van verwarmingssystemen dat het bedrijf succesvol kon toepassen was plafondverwarming. Deze door de Noor G. Frenger ontwikkelde verwarming werd bijvoorbeeld toegepast bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam.

'Klimaatbeheersing': regelkamer voor centrale verwarming, in [de kelder van] de Rijksverzekeringsbank, Amsterdam (https://goo.gl/images/xODsHP)

Schoperen

In 1913 presenteerde de Zwitser M.U. Schoop een nieuwe metaalbehandeling die roestvorming tegen gaat. Met een spuitpistool met daarin vloeibaar metaal, meestal zink en aluminium, bracht hij een laagje aan op onbehandeld of gezandstraald metaal. Deze methode ging ‘schoperen’ heten en de firma Braat vroeg in 1923 onmiddellijk een licentie aan voor de toepassing van het schoperen. De eerste opdracht dat jaar was de behandeling van de elektriciteitsmasten van de spoorlijn Rotterdam. Een paar jaar later was de toepassing van het procédé in hoge mate geprofessionaliseerd. De architect M. Brinkman had de zinkwerkerij omgebouwd tot een speciale schopeerwerkplaats waar met 26 spuitpistolen werd gewerkt. Daarmee was de schopeerwerkplaats op dat moment de grootste ter wereld. In 1964 werd een pand ingericht, uitsluitend bestemd voor de ‘thermische verzinkerij’, zoals het procédé binnen het bedrijf tegen die tijd werd genoemd.

Video

Typisch Delft, by Willy Mullens 1922 > O.a. Braat:

Documentary about Delft. Documentary about the city of Delft. After a panoramic shot of Delft, we the citys most important buildings, canals, and streets. The filmmaker pays special attention to the Prinsenhof and the clock-winder of the Nieuwe Kerk. The second part of the film is dedicated to the Braat wrought-iron factory, with footage of a number of products, and employees at work. The film ends with a phantom ride: downtown Delft is filmed from a moving tram. "https://archive.org/embed/101960_1411111278_s01_Delft"

Uiteenlopende orders

Naast dit alles heeft de firma Braat allerlei producten geleverd die verband hielden met speciale opdrachten. Voor schepen zijn uiteenlopende orders uitgevoerd zoals scheepsluchtkappen en patrijspoorten. Maar ook loden kisten bestemd voor zeebegrafenissen werden geleverd. Ook werden regelmatig bestellingen geplaatst voor hekken. Vlak na de eeuwwisseling waren het vooral de banken die Amerikaanse schuifhekken bestelden. Braat leverde rond 1916 de hekken voor het Scheepvaarthuis te Amsterdam. In datzelfde jaar gaf de Nederlandse Spoorwegen de opdracht om voedingwatervoorwarmers voor hun locomotieven te vervaardigen. Rond die tijd kwamen ook bestellingen binnen voor munitiewagens en zoeklichten. Waar het de fabriek in de Eerste Wereldoorlog naar omstandigheden prima was vergaan, was de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een periode van moeizame productie.

(Bron: http://searchassets.nai.nl/image/CIS/pdf/BRAA_inv.pdf)

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies