geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bracco Gartner, Louis; Over de vergane glorie van de tabakindustrie

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search


Louis Bracco Gartner

Hij beschouwt zichzelf als een matig roker. Toch wordt zijn naam in één adem genoemd met tabakswaren. Jarenlang stond Louis Bracco Gartner samen met zijn vrouw in sigarenspeciaalzaak firma ’t Mannetje in de Van Bossestraat, een begrip in Delft. Rein en Nel ’t Mannetje begonnen de winkel in 1941, niet het meest gunstige jaar om een sigarenzaak te beginnen, want er was in die periode nauwelijks aan tabak te komen. Op de fiets werd voor veel geld tabak gehaald uit de Utrechtse Heuvelrug, en deze tabak werd vermengd met amateurtabak die in het Westland werd geteeld. In 1986 trouwde Louis Bracco Gartner met Reina, de dochter van Rein en Nel. Hij nam de zaak, waar inmiddels ook een postagentschap in was gevestigd, over.
Louis Bracco Gartner in zijn Tabakshistorisch museum Van Bossestraat 4 Delft

Delfts tabaksindustrie

Louis was altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis. 'Ik vind het leuk om zoveel mogelijk van geschiedenis in zijn algemeenheid en tabaksindustrie in het bijzonder te weten te komen. Vandaar dat ik niet alleen tabaksartikelen verkocht, maar het ook leuk vond om iets van die geschiedenis uit te dragen. Veel mensen weten niet dat in Delft ooit aan het einde van de negentiende, begin twintigste eeuw een echte sigarenstad was, met verschillende sigarenfabrieken, zoals A. Hillen, de oudste sigarenfabriek van Nederland, die bekende merken produceerde zoals Het Rode Anker en Delftsche Post. Het was destijds voor Delft de belangrijkste bedrijfstak. Tussen 1880 en 1940 waren 850 sigarenmakers actief. Samen met de sigarensorteerders, tabakskervers, blikslagers en administratief personeel was er sprake van een intensieve industrie.'

Kwispedoors

Kwispedoor

Toen Louis een jaar of zes in de zaak stond, kreeg hij een emmer met in Delft opgegraven kleipijpen aangeboden. Hij aarzelde geen moment en kocht de hele emmer. 'Wat sluimerend aanwezig was heeft zich toen verder ontwikkeld.' Daarna ging het heel snel. Zijn collectie groeide en groeide. Na zijn pensionering besloot Louis van de voormalige sigarenzaak een tabaksmuseum te maken. Jaarlijks ontvangt hij – op afspraak – circa 250 bezoekers, die hij rondleidt en het een en ander vertelt over de tabaksgeschiedenis. Een sigarenproeverij organiseert hij ook, desgewenst. 'Ik begon mijn verzameling met pijpen. Op gegeven moment kwamen daar snuifpotten bij en kwispedoors (spuwpotje voor pruimtabak). Daarin vind je ook een enorme verscheidenheid. Pruimtabak was jarenlang erg populair omdat er op plekken met open vuur niet mocht worden gerookt. Dus werd er gepruimd en gesnoven. Deze voorwerpen zijn voor mij pure Er werden heel kunstzinnige potjes voor ontworpen, ook in Delfts blauw. Ik heb wat met Delft en met Delfts blauw, als een voorwerp dan ook nog met tabak te maken heeft, dan heeft het extra mijn belangstelling. Ik heb er inmiddels een aardige collectie van.'

Dagtaak

Louis’ collectie omvat nu 12.000 pijpen. 'Als ik alle andere zaken meetel, ook verpakkingen, reclame-uitingen en dergelijke, kom ik aan 16.000 voorwerpen.' De verzameling breidt nog steeds uit, maar daar hoeft Louis zelf weinig moeite voor te doen. Regelmatig worden hem voorwerpen aangeboden. 'In de verzamelwereld is bekend waar mijn belangstelling naar uit gaat. Men kent me en weet me te vinden. Ik heb veel gepubliceerd, ik ben actief in de Pijpelogische Kring Nederland (PKN) en voorzitter van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) en determineer alle in Delft en omgeving gevonden kleipijpen voor Archeologie Delft. Ik heb er een dagtaak aan om informatie te verschaffen over merken, bedrijven en de tabaksgeschiedenis in het algemeen.' Ook zijn er verzoeken uit het buitenland om projecten op te zetten aldaar. Toch zijn er nog een paar voorwerpen die hij heel graag aan zijn collectie zou toevoegen: een snuifrasp van ivoor en een wandelstok met een knop waarin zich een rookgarnituur bevindt. 'Die zijn lastig om aan te komen.'

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies