4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Franssen-oorlog, beschreven en met egte meest ongedrukte bewijzen bekragtigt
: R25810
Jonker Frans van Brederode te Rotterdam
: R63565
Het aanbieden van het Smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma door het Verbond der Edelen, 1566
: 102415
Geuzenpenning met de afbeelding van Filips II, de landsheer van de Nederlanden
: 138167

Brederode van, Frans

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Jonker Frans
Op 4 februari 1465 werd hij in Vianen geboren, jonker Frans van Brederode, een voorman van de Hoeken tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Op 18 november 1488 nam hij, 23 jaar oud, Rotterdam in en probeerde vandaar uit de omliggende steden Delft, Gouda, Schiedam, Dordrecht en Schoonhoven in te nemen. Echter zonder succes. Wel lukte het hem Delfshaven volledig te verwoesten en alle Delftse schepen te vernietigen of buit te maken, terwijl in Gouda de helft van alle huizen werd verwoest. Regelmatig ging hij op roof- en plundertocht in de omgeving van Rotterdam. Hij wist Woerden zowel als Geertruidenberg te veroveren. Naast de verwoestingen was er ook enorme schade doordat handel en nijverheid vrijwel volledig stil kwamen te liggen, want de mannen werden onder de wapenen geroepen.

In 1489, het jaar waarin hij Delfshaven verwoestte, begon het tij te keren. Langzaam maar zeker verloor de jonker macht en invloed, mede doordat Jan van Egmond Rotterdam belegerde en de voedseltoevoer daarmee afsneed. De Rotterdammers smeekten hem daarop de stad te verlaten, waarop hij zich terugtrok. Een jaar later raakte hij zwaar gewond tijdens de slag om Brouwershaven en werd gevangen genomen. Kort daarna overleed hij in zijn cel in Dordrecht.
Ook de met hem collaborerende burgemeester van Rotterdam, Wormbout Wormboutsz, verging het slecht. Deze werd in Delft berecht en onthoofd. Door de verwoestingen die jonker Frans in de plaatsen rond Rotterdam aanrichtte, kreeg Rotterdam de kans op expansie. Het is dan ook het directe gevolg van de 'Jonker Fransenoorlog' dat Rotterdam geworden is tot wat het nu is. Voor Rotterdam was hij de held die hun stad groot maakte. En hij wordt daar nog steeds vereerd door een straat die naar hem vernoemd is.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies