9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S6856
: S6854
: S7270
: S3222
: S3432
: S7190
: S7289
Wijkbarometer Buitenhof
: R30896
: S6855

Buitenhof (wijk)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie wijk Buitenhof.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

Wijknaam bedacht door de stedenbouwkundigen ir. S.J. van Embden en ir. J. Froger, samenhangend met het feit dat de wijk verder 'buiten' de stad gelegen was dan de Voorhof. Op 30 maart 1962 is het uitbreidingsplan vastgesteld. Dit tweede groots opgezette nieuwe stadsdeel van Delft kent evenals de Voorhof een systematische straatnaamgeving.

De Buitenhof kreeg twee straatnaamthema's. Ten noorden van de Van der Slootsingel en de Pijperring dragen de straten namen van componisten, oostelijk van de Buitenhofdreef van Nederlandse en westelijk ervan van buitenlandse componisten. In het noorden, bij de Juniusstraat, ontlenen enkele straten hun naam aan moderne componisten van lichte muziek.

In het zuiden hebben de namen alle te maken met de Tweede Wereldoorlog. Oostelijk van de Buitenhofdreef vinden we de namen van de generaals en staatslieden die hebben bijgedragen tot de bevrijding van Nederland in 1945. Ten westen van de Buitenhofdreef zijn de straten genoemd naar voornamelijk Delftse verzetsstrijders, waarbij ook koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy een plaats vonden.

In het uiterste zuiden zijn twee 'randen' nieuwbouw met namen ontleend aan de eenwording van Europa en de Delftse burgemeesters van de 19de en 20ste eeuw. In het noorden komen enkele namen voor die buiten het systeem vallen namelijk Reinier de Graafweg, Apothekersweg, Jan Thoméelaan en Juniusstraat.

De straatnamen in de Buitenhof zijn voornamelijk vastgesteld in de raadsvergaderingen van 28 juni 1967, 27 september 1972, 30 januari 1974, 28 februari 1985, 25 september 1997 en 26 februari 1998.

Zie verder de website van de gemeente Delft.

Administratief is de wijk verdeeld in tien buurten:

Literatuur en bronnen


Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies