geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Cartografie in de tachtigjarige oorlog

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
De plaatsnijder
Floris Balthasar van Berckenrode en zijn zoon Balthasar Floris van Berckenrode werden vooral bekend als cartografen, maar zij waren ook landmeter en plaatsnijder, terwijl Floris ook nog goudsmid was. Floris Balthasars werd in Delft geboren in 1562 of 1563. Hij verkeerde als kaartenmaker in het groepje dat prins Maurits omringde, waartoe ook Johan van Oldebarneveld, Hugo de Groot en Simon Stevin behoorden.

Het was een periode waarin men zich steeds meer bewust werd van het belang van de cartografie ten behoeve van de oorlogvoering. En omdat de Republiek op voet van oorlog was met Spanje, was een goede cartograaf onmisbaar. De kaarten van zowel vader Floris als zoon Balthasar staan bekend als zeer nauwkeurig. Niet alleen steden werden in kaart gebracht, maar natuurlijk ook legerkampen. In talloze boekwerken en genealogische sites worden tot op de dag van vandaag de kaarten van Floris en Balthasar gebruikt, genoemd en geroemd.
Aan veel kaarten was een stukje tekst toegevoegd zoals bijvoorbeeld: 'den vyant vlucht ende worp syn Reetschap wech als sijn anslach failleerd' op een kaart die het noordwesten van Vlaanderen weergaf. En de tekst betrof een aanval van de Spaanse ruiterij op een kamp van een legerkamp van Willem Lodewijk. Een andere tekst had betrekking op de belegering van de stad Sluis en luidde: 'Hier werde den vyandt gheslagen, den 26 dito [mei 1604] als hij de stadt van Sluys meente te victalieren.' Zoals uit de tekst blijkt werd ook deze aanval afgeslagen. Naast Hollandse teksten kwamen er ook Latijnse teksten op de kaarten voor, waarvan Hugo de Groot er ook zou hebben geschreven.
Floris Balthasar noemde zichzelf wel 'Delphensis', verwijzend naar zijn geboortestad. Hij vond zich vooral in zijn begintijd nogal onderbetaald, maar had naast het beroep van cartograaf inkomsten als goudsmid, graveur, landmeter en handelaar in prenten. Door gebruik bij de oorlogvoering kreeg de cartografie een enorme stimulans. Het werd naast praktisch gebruik ook toegepast als geschiedkundig instrument en voor propaganda doeleinden.

Van Berckenrodestraat in Rotterdam

Hoewel het hier voornamelijk over vader Floris gaat, is ook zoon Balthasar zeer bekend geworden als cartograaf. Naar hem zijn straten in zowel Amsterdam (Balthasar Floriszstraat) als Rotterdam (van Berckenrodestraat) vernoemd, maar vreemd genoeg in Delft niet. De ‘Ware afbeeldinghe van Delflandt’ is een der bekendste werken van Floris Balthasars en werd in 1611 door hem 'ghemeten, ghecarteert ende int licht ghebracht'. Zijn deskundigheid en het strategisch belang van zijn kaarten zorgden ervoor dat hij er goed voor betaald kreeg. Zo ontving hij in 1602 voor een kaart van de belegering van Sluis, maar liefst honderd daalders; het twintigvoud van wat er normaal voor zo'n kaart zou zijn neergeteld.
In het genealogisch werkje Het geslacht van Berckenrode, dat handelt over dit adellijk geslacht, wordt het vermoeden uitgesproken dat Floris Balthasars de naam Van Berckenrode via de vrouwelijke lijn van het geslacht had verkregen. Dit omdat de auteur van het werkje geen mannelijke leden van voornoemd geslacht in Delft hadden getraceerd. Echter bij mijn eigen zoektochten in de Delftse archieven kwam ik ruim voor de tijd van Floris reeds Berckenrodes tegen, waardoor overerving in de rechtstreekse mannelijke lijn zeker niet uitgesloten is.

Floris Balthasars van Berckenrode woonde aan de noordzijde van de Choorstraat, ongeveer ter hoogte van waar zich later kantoorboekhandel Prins zich vestigde. Hij is meerdere malen getrouwd geweest. Hij werd meester goudsmid in het jaar 1587. Floris had verder de functie van 'quartiermeester' van het derde quartier (stadsdeel) en hield zich derhalve bezig met de registratie van de belastingplichtigen binnen zijn quartier.

Bovenstaande tekst werd eerder (2009) online gezet, maar is hier met toestemming van de site-beheerder gepubliceerd.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies