16 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
CLD Christelijk Lyceum Delft : Gymnasium, Athenaem, Havo, Vmbo
: R68860
Class of 96
: R29007
Schoolgids CLD
: R68861
23 februari 1955, Christelijk Lyceum Delft
: R22000
Christelijk Lyceum Delft
: R29364
Van de grond af aan : Christelijk Lyceum Delft
: R72744
Christelijk Lyceum Delft 50 jaar : Informatiebulletin Gymnasium, Atheneum, HAVO,MAVO, VBO
: R73388
Christelijk Lyceum Delft 50 jaar, 48/49 - 98/99
: R22188
Informatiebulletin Christelijk Lyceum Delft : speciaal nieuwbouwnummer
: R16518
Herinneringsboekje ter gelegenheid van de reünie op 12 juni 2005 van klas 2 klas 6 gymnasium (augustus 1966 - juni 1971) Christelijk Lyceum Delft (CLD)
: R30615

Christelijk Lyceum Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

School voor protestants-christelijk voortgezet onderwijs.
Website: https://chrlyceumdelft.mwp.nl/

Locatie Molenhuispad

Adres: Molenhuispad 1.


Locatie Hof van Delft

Adres: Obrechtstraat 48.


Locatie Delfland

Adres: Juniusstraat 6.


Inleiding

Het Christelijk Lyceum Delft is een protestants-christelijke brede scholengemeenschap. Dat wil zeggen dat er op alle niveaus les wordt gegeven; gymnasium, atheneum, havo, mavo en beroepsgericht onderwijs. Het CLD bestaat tegenwoordig uit vier locaties; het Molenhuispad, de Colijnlaan, de Obrechtstraat en de Juniusstraat. Het CLD is opgericht in 1948 en heeft sinds dien les geboden aan veel Delftenaren.

Ontstaan van het Christelijk Lyceum Delft

Al in 1928 maakte een groep Delftenaren plannen voor een ‘Stichting voor Christelijk Nijverheids- en Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Delft en Omstreken’. Deze plannen werden echter niet uitgevoerd door de bezuinigingsdrift van de overheid. De minister gaf alleen toestemming voor de stichting van een Christelijke Huishoudschool. Na de oorlog, in 1947, kwamen de oude lyceumplannen weer uit de kast. Bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1947 werden de plannen goedgekeurd en het bestuur besloot de eerste cursus in september 1948 te laten beginnen.

Oprichter(s) van het Christelijk Lyceum Delft

De oprichters (vijf heren), bestond, uiteraard, uit vijf christelijke en hoogopgeleide heren. Het lukte niet op korte termijn een passend schoolgebouw te vinden. Twee lagere scholen boden ruimte aan; de keuze viel op de Prins Mauritsschool aan de Nassaulaan, waar klaslokalen leegstonden. Het CLD voegde in 1994 samen met het Hof van Delft-college en het Delfland-college. Dit zijn de vestigingen van het CLD. Alle drie de vestigingen bevinden zich in Delft. De school biedt, afhankelijk van de locatie, voortgezet onderwijs aan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. De school heeft sinds 2003 een band met de school Pré-Universitario in Estelì (Nicaragua).

Aantal leerlingen door de tijd heen

Om van start te kunnen gaan, waren toen nog leerlingen en docenten nodig. En die kwamen; 67 leerlingen van ‘lagere’ scholen legden het in die tijd verplichte toelatingsexamen met succes af, genoeg om negen docenten te kunnen benoemen. De school kon dus gaan draaien en op dinsdag 7 september 1948 begon de eerste cursus van het CLD.

Schoolorganisaties

De school heeft een leerlingenraad (bestaat uit alleen leerlingen), een klankbordgroep (leerlingen en ouders samen) en een ouderraad (alleen ouders), die mee kunnen met het schoolbestuur.
Op de vestiging Molenhuispad wordt de leerlingenvereniging "Bimixi" genoemd, die wordt geleid door een partij die elk jaar gekozen wordt door alle leerlingen vanaf de tweede klas (bimixi verkiezingen). De vereniging organiseert schoolfeesten en andere activiteiten binnen school.

Magister en ELO

Magister.jpeg

Magister is een applicatie voor leraren, leerlingen en hun ouders. Hierop kan je cijfers zien, wie er afwezig is en de agenda voor de komende week. Ook kan de leraar of lerares op magister huiswerk opgeven. Dit kan ook via de ELO. De ELO helpt leerlingen met het overzichtelijker maken van wat ze moeten doen. Leraren kunnen hier bestanden op plaatsen, die de leerlingen dan bijvoorbeeld moeten maken, of leren. Je kan op de ELO ook mailen met je mentor of een decent van een bepaald vak. Je kan bestanden of een berichtje doorsturen en mailen aan klasgenoten of een leerling uit een andere klas. Tegenwoordig kan je op de ELO ook nog opdrachten digitaal inleveren, en hoef je je document dus niet uit te printen.
Vroeger was dit heel anders zoals mevrouw Faase ons heeft verteld toen we haar vroegen of het heel anders was toen dit allemaal nog niet bestond. Ze antwoordde: ‘’Nou en of; veel handwerk! Rapporten, toetsen, rekenwerk en een eerlijk krijtjesbord!! Dat laatste mis ik heel erg, terwijl ik toch ook heel blij en tevreden ben over alle nieuwe hulpmiddelen. Geen repetities meer op de achterkant van het bord schrijven etc.’’

Bekende oud-leerlingen

Uit het interview met Marylon van Klingeren (moeder van Gina van Wingerde) blijkt dat naast Roel van Velzen ook nog andere bekende Nederlanders op het Christelijk Lyceum Delft hebben gezeten. Een klas hoger dan van Klingeren zat de acteur Peter Blok en een klas lager dan haar zat de musicalster Janke Dekker.

Logo van het Christelijk Lyceum Delft

Cld-logo.png

Het logo van het Christelijk Lyceum Delft bestaat uit stadswapen van Delft en op de rand de naam van de school. Deze informatie hebben wij van mevrouw R. Faase-Posthuma, zij werkt al sinds 1971 op het Christelijk Lyceum Delft als docente Duits.

Locaties

Uit de interviews met mevrouw van Klingeren en mevrouw Faase en uit het boek ‘’Christelijk Lyceum Delft 50 jaar’’ hebben wij vernomen dat het CLD al meerder locaties heeft gekend. Zo is het CLD begonnen in een basisschool waar een paar lokalen leeg stond (de Mauritsschool). Daarna verhuisd naar villa Bimini aan de Vliet. Ook waren er nog uitbreidingen aan de Diepenbrockstraat en de Volmerlaan in Rijswijk. Daarna is het CLD over gegaan naar de huidige locaties. Dat zijn dus de Locaties op het Molenhuispad 1, de Juniusstraat 6 en de Obrechtstraat 48.

Boeken van toen en nu

Op de vraag of de boeken van vroeger veel verschilde met die van nu antwoorde oud-leerling Marylon van Klingeren; ’’ De boeken moest je zelf betalen. Ze waren veel saaier om te zien dan nu, maar niet moeilijker.’’

Literatuur en bronnen

De meeste informatie van dit artikel komt uit de interview die we hebben gehouden met mevrouw Faase en Gina haar moeder Marylon van Klingeren waar we hun allebei heel erg dankbaar voor zijn. Ook uit het boek ‘Christelijk Lyceum Delft 50 jaar’ hebben we veel informatie gehaald. Verder nog van de CLD-site zelf en een beetje van wikipedia. Meer bronnen hebben we eigenlijk niet gebruikt.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies