geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Coninck, Andries Corstiaensz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Andries Corstiaensz Coninck werd omstreeks 1587 in Delft geboren. Hij was de zoon van Corstiaen Andriesz Coninck en Jannetgen Hermansdr. Net als veel andere kunstschilders was ook Andries een telg uit een geslacht van goudsmeden. Dit Delftse geslacht Coninck had naar alle waarschijnlijkheid bloedbanden met het gelijknamige goudsmedengeslacht in Rotterdam.
Andries trad op 19 september 1612 in het huwelijk met Anna de la Noye (Lanois/Lanoij). Andries was op het moment van trouwen woonachtig aan het Oude Delft, alwaar zijn vader twee panden bezat (resp. op de tegenwoordige huisnummers 136 en 170). Zelf staat hij (historisch GIS) vermeld op nummer 198. Op datzelfde adres staat ook de Delftse kunstschilder Hendrick Cornelisz van Vliet vermeld. Zou Hendrick het vak van Andries geleerd hebben?
Het feit dat wij weinig meer over Andries weten komt mogelijk doordat deze schilder niet erg oud is geworden. Hij werd op 10 oktober 1630 in de Nieuwe Kerk begraven. Op het moment van overlijden woonde hij nog steeds op het Oude Delft tegenover het Bagijnhof. Dit moet dus (heden) huisnummer 170 zijn geweest.

Bronnen: Delftse schilders, Digitale Arena Delft, DTB-Delft, Historisch Gis Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies