geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Het schildersgeslacht D'Hondecouter

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Tijdens de reformatie begon er een vluchtelingenstroom op gang te komen van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden. Deze vlucht van kennis en kapitaal hield aan tot ver na de val van Antwerpen (1585). Concreet hield dit in dat veel plaatsen in de huidige Nederlanden een nieuw thuis gingen bieden aan tal van Vlamingen, Walen en zelfs Noord-Fransen. Ook Delft nam een aantal van deze vluchtelingen op. Onder hen zeer veel kunstschilders. Tot hen behoorde het uit Mechelen afkomstige schildersgeslacht d’Hondecouter. Voor zover valt na te gaan waren zeven leden van dit geslacht kunstschilder. Hun namen; Claes, Adriaen, Gillis, Hans, Gijsbert, Nicolaes en Melchior. Op Gijsbert en Melchior na hadden zij allen op de een of andere manier, iets te maken met Delft. Zij waren er geboren, woonden er, werkten er, huwden er of gingen er in ondertrouw.
Claes en Adriaen leefden in dezelfde tijd en waren beiden afkomstig uit Mechelen en vestigden zich beiden in Delft. Derhalve is het zeer wel mogelijk dat zij broers waren en dat daarmee Jan d’Hondecouter de stamvader was van dit schildersgeslacht. In het geval dat zowel Claes als Adriaen zijn zonen waren, is de kans zeer groot dat ook Jan kunstschilder was. Maar ook wanneer zij bijvoorbeeld slechts neven waren zal er ongetwijfeld een kunstschilder vóór hen in deze genealogie geweest zijn.
Dat zij neven waren is echter waarschijnlijker dan dat zij broers van elkaar zijn geweest. Immers in 1594 werd de schilder Adriaen Arentsz afkomstig uit Mechelen poorter van Delft. Adriaen D’Hondecouter was in Delft werkzaam vanaf 1590, hetgeen dus zeer goed overeen komt met het verworven poorterschap. Claes gaf zijn schildersgenen door aan zijn twee zonen Gillis en Hans. Hoewel Gillis zich niet in Delft vestigde, ging hij er wel in ondertrouw. Broer Hans woonde wel in Delft (aan het Oosteinde) en huwde er een Delfts meisje. Nicolaes, de zoon van Hans, werd in Delft geboren maar zou zich in Amsterdam vestigen..

Schematisch het schildersgeslacht d'Hondecouter.png

Bronnen: Ecartico, RKD, DTB-Delft, register van Zuid-Nederlandse en Noord-Franse poorters.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies