geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

De Beestenmarkt door de jaren heen

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De Beestenmarkt door de jaren heen

De Beestenmarkt door de jaren heen. Nu vooral bekend om zijn cafés en in de winter om de schaatsbaan. Vroeger was het een veemarkt waar koeien en varkens werden verkocht door de boeren uit Midden Delfland. Een verhaal van Nieuwe Beestemarckt tot De Beestenmarkt.
door Sarah Looijen en Anne Lieke Baas

De Beestenmarkt is dus een markt waar vroeger dieren werden verhandeld en waar nu veel cafés en kleine winkeltjes zitten. Erg bekend is ook het standbeeld: De Stier (de gekleurde koe in de volksmond). Dit artikel is opgedeeld in drie delen, op chronologische volgorde:

  • De minderbroeders Tot 1595
  • Handel op de Beestenmarkt 1595 tot 1972
  • Kunst, cafés en winkels, 1972 tot nu

De minderbroeders

In 1449 kwam er op de plaats van wat nu de Beestenmarkt heet een klooster van de Minderbroeders. Zij hielden hier kerkdiensten en bouwden een kolossale kerk op dit plein. In 1566 wordt het complex geplunderd door Protestanten, tijdens de Beeldenstorm. Na deze aanval, die voor grote schade zorgde, wordt het klooster hersteld. De broeders nemen in 1572 hun plek weer in. Voor kort, want hetzelfde jaar nog kiest de gemeente voor het Protestantisme en worden alle kerken en kloosters onteigend. In 1595 wordt het compleet beschadigde geheel afgebroken en de ontstane ruimte wordt de Nieuwe Beestemarckt gedoopt.

Handel op de Beestenmarkt

De beestenmarkt bestaat al erg lang. Vanaf 1595 werden er al koeien en varkens verkocht. Vanaf 1972 werden er geen beesten meer verkocht op de beestenmarkt, door grotere markten die meer winst maakten liep de handel niet meer goed. Op het plein staat een beeld van een stier op een paal, dit beeld staat symbool voor de jarenlange veemarkten. In de winter wordt de schaatsbaan om dit beeld heen gebouwd.
Er werden in Delft meerdere markten gehouden op de beestenmarkt, twee begrippen die erg belangrijk zijn, zijn de vette beestenmarkt en de magere beestenmarkt. De vette beestenmarkt werd in gehouden in november. Alle beesten waren dan de hele zomer lekker vet gemest in de wei. Een beest kon op deze manier dus veel opbrengen, want iedere boer wil natuurlijk een dikke koe of een vet varken. Een deel van de dieren, bijvoorbeeld koeien die geen melk meer gaven, werd verkocht om te slachten, dit gebeurde ook in november en deze koeien werden vaarkoeien genoemd. De magere beestenmarkt werd gehouden rond april. Hier werden de beesten verkocht die al de hele winter in hun stal hadden gestaan, ze waren dus flink afgevallen en een stuk minder waard. Sommige boeren kochten dit vee om flink vet te mesten. Op de vette beestenmarkt konden ze er dan geld aan verdienen.
Het verkopen van dieren mocht niet voor niets, voor het verkopen van koeien moest je als boer twee stuivers betalen, voor een varken hoefde je maar één stuiver te betalen.


Niet alleen de boeren deden goede zaken, ook café-eigenaars doen al jaren goede zaken aan de Beestenmarkt. Toen er nog vee werd verkocht gingen veel boeren na de markt gezellig samen wat drinken, maar ook nu nog zijn er heel veel cafés te vinden. Cafés die vroeger goede zaken deden waren het café van Koot en dat van Overgaag. Het café van Overgaag heeft zelfs nog lang bestaan. De zoon van de laatste eigenaar (die ook wel “Rooie Willem” werd genoemd) was tot april 2008 eigenaar van Café Vlaanderen dat ook aan de Beestenmarkt gevestigd is.

Kunst, cafés en winkels, 1972 tot nu

Als je tegenwoordig de Beestenmarkt op komt, vallen je waarschijnlijk een paar dingen op. Ten eerste het grote aantal terrasjes en cafés. In de jaren ’90 ontstond hier een nieuw uitgaansleven, nadat het plein ongeveer twintig jaar als parkeerplaats had gediend. Dat uitgaansleven is hier nog steeds erg druk.
Ten tweede het grote aantal bomen. De 24 platanen staan hier al zo’n zestig jaar en zorgen voor een hoop welkome schaduw op de terrassen in de zomer.

kunstenaar Rob Brandt; foto Michiel1972
Ten derde de felgekleurde paal met daarop een stier. De kunstenaar, Rob Brandt, heeft dit kunstwerk van geglazuurd aardewerk gemaakt in 1987 en herinnert aan de tijd dat er op deze plaats nog veehandel werd gehouden. Het dier zelf is geschilderd in de drie primaire kleuren: rood, blauw en geel. De hoeven, opvallend groot, zijn zilverkleurig. De vrij hoge paal waarop het geheel staat is wit met zwarte vlekken, de ‘oorspronkelijke’ kleuren van een koe.

Op de Beestenmarkt zijn ook verschillende gebouwen die als Rijksmonumenten gelden. De ene is Beestenmarkt nummer 9, gebouwd in de 18e eeuw. Hier is al sinds 1881 ‘De Goedkoope Verfwinkel’ gevestigd. Zoals de naam al zegt, wordt hier verf verkocht, maar ook vernis, loog, kwasten enzovoorts. Dit huis geldt als werk- en woonhuis, omdat de familie Verbeek hier eerst zelf woonde. Nu wordt de bovenverdieping verhuurd. De voorgevel is later ingezet en dus niet het origineel.

Beestenmarkt 20; foto Michiel1972
Het andere monument is nummer 20, ook uit de 18e eeuw. Net als vroeger is dit een woonhuis. De voorgevel van dit gebouw is belangrijk omdat er zoveel ramen in zitten. Dit betekent dat hier een rijke familie heeft gewoond. Vroeger betaalde men namelijk belasting aan de hand
suikerzakje van café Overgaag
van je raamoppervlak aan de straatkant. Ramen waren een statussymbool en deze bouwer had klaarblijkelijk veel status.

De markt zelf bestaat uit een hoger gelegen plein en een straat rondom, waar ook de bus langskomt. Rond het plein liggen een hotel, restaurants, cafés en woonhuizen.

Kort samengevat

Kort samengevat, de Beestenmarkt heeft grote veranderingen ondergaan. Van een klooster van de Minderbroeders tot nu is er veel veranderd. Nadat het klooster was afgebroken werden er eerst dieren verhandeld, dit gebeurde op de Magere en Vette beestenmarkt. Na de markt konden de boeren gezellig wat drinken in een cafeetje. Om gezellige café’s staat de Beestenmarkt nog steeds bekend, net als om De Stier, een kunstwerk dat alle jaren van veehandel symboliseert. Een gezellige plek in Delft met een grote geschiedenis dus.

Literatuur en bronnen

Deel 9 van ‘Ach Lieve Tijd’ (tijdschrift)
Straatnamen van Delft - P. van der Krogt (boek, blz. 34)
Wikipedia Beestenmarkt Delft
Wikipedia Beestenmarkt 20
Wikipedia Stier op de Beestenmarkt
Wikipedia Lijst van beelden in Delft
Wikipedia Lijst van rijksmonumenten in Delft
Wikipedia Minderbroederklooster in Delft
WikiDelft Kloosters in de Middeleeuwen
WikiDelft Oktober datums 5 oktober
Site voor 50plussers
Site van De goedkope verfwinkel
Artikel 1 in Delft op Zondag over café van Overgaag
artikel 2 in Delft op Zondag over het café Vlaanderen
Artikel uit Midden-Delfland is mensenwerk
Site van Café Vlaanderen
Van de site suikerzak.nl een afbeelding van een suikerzakje van café Overgaag

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies