4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
De Delftse stationsbuurt : wonen, leven en werken naast het spoor
: R30168
De Delftse stationsbuurt : wonen, leven en werken naast het spoor
: R58296
De Delftse stationsbuurt : wonen, leven en werken naast het spoor
: R70264
De Delftse stationsbuurt : wonen, leven en werken naast het spoor
: R79432

De Delftse stationsbuurt

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

De oudste wortels van de Delftse Stationsbuurt reiken terug tot het begin van de zeventiende eeuw. Het begon allemaal in de omgeving van het zuidelijke deel van de van Leeuwenhoeksingel en de voormalige constructiewerkplaatsen, ook wel bekend als de Houttuinen. De eerste bewoners van de Stationsbuurt vestigden zich hier pas eind negentiende eeuw. Dit is kort nadat het station zijn deuren in 1847 opende.

De spoorbaan

De Delftse spoorbaan
Ondanks de bebouwing die langzaam op gang kwam op het stukje Delft buiten de vesten, was er in de loop der eeuwen nog geen sprake van een wijk. De aanleg van de spoorlijn bracht hier verandering in. Delft werd een tussenstop op de lijn van Rotterdam naar Den Haag, de spoorverbinding die oorspronkelijk in Amsterdam was begonnen en naar het zuiden werd doorgetrokken.

Begin negentiende eeuw maakte spoorwegingenieur F.W. Conrad schetsen voor de aanleg van het spoor. Hij tekende de spoorlijn ongeveer een halve kilometer van de stad zodat er ruimte over bleef voor de ontwikkeling en bouw van een monumentale stationswijk. De Delftse gemeenteraad was het echter niet eens met de ideeën van F.W. Conrad. Volgens de gemeenteraad diende de spoorlijn zo dicht mogelijk langs het centrum te lopen.

Het Delftse station

Station Delft in de 19e eeuw
Het Delftse station kwam te liggen op de hoek van de Houttuinen, tegenover de Binnenwatersloot. De Waterslootsepoort werd in 1846 afgebroken om plaats te maken voor een waardig entree naar de stad. In 1847 werd de bouw van het station afgerond. Het plein dat voor het station was ontstaan kreeg de naam ‘het Stationsplein’.

Het oorspronkelijke station heeft echter niet lang bestaan. Het moest al snel plaats maken voor een nieuwer en groter complex. De bouw van het nieuwe station werd in 1885 afgerond en is momenteel nog steeds in gebruik.

De stationsbuurt in de negentiende eeuw

In de negentiende eeuw had Delft het imago van een stad die in de schaduw stond van andere grote steden als Den Haag en Rotterdam. In de eerste helft van de negentiende eeuw nam de werkgelegenheid sterk af en even was er zelfs spraken van een financiële crisis.
Na deze tijd van verval kwam er een tijd van bloei. Dit gebeurde in het laatste kwart van de negentiende eeuw omdat de economie weer sterk aantrok. Ondernemers gingen weer investeren en Delft groeide uit tot een industriestad. De bereikbaarheid van Delft was optimaal, omdat naast de waterwegen ook de spoorbaan in gebruik werd genomen. Bijna alle stadspoorten werden gesloopt om de stad nog toegankelijker te maken. Naast de stadspoorten werd ook de omwalling rond de stad opgeofferd. Op deze manier kwam er weer ruimte vrij voor huizenbouw. Dit was hard nodig, want na een grote bevolkingsafname begon het aantal inwoners van Delft weer in een razend tempo te stijgen.

Toekomstplannen

Een miniatuurmodel van de toekomstige stationshal
Eind 19e eeuw ontstonden er grootse plannen voor de herontwikkeling van de Delftse Spoorzone. De plannen breidde zich uit tot de bouw van een spoortunnel. De reden voor dit grootschalige project is voornamelijk de groei van het treinverkeer dat zich steeds verder ontwikkelde in de laatste tientallen jaren. Terwijl overige grote steden hun sporen geleidelijk aan het uitbreiden waren moest Delft het blijven doen met maar 2 spoorbanen.

Het gebouw van het station van Delft zal zijn huidige functie als station verliezen maar het gebouw zal niet verdwijnen. In plaats daarvan zal het gebouw een commerciële functie krijgen als Grand Café. Volgens de planning die gepubliceerd is op de site van Spoorzone Delft zal de bouw van de spoortunnel in 2017 afgerond worden en in 2020 zal ook de nieuwbouw af zijn.

Literatuur en bronnen

Literatuur
- De Delftse Stationsbuurt - I. van der Vlis
Internet
- spoorzone over het project en de toekomst
- wikipedia station Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies