2 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Middeleeuwse kastelen in en om Schipluiden : de kasteelontwikkeling in Delfland
: R59476
Middeleeuwse kastelen in en om Schipluiden : de kasteelontwikkeling in Delfland
: R32411

De geschiedenis van kasteel Keenenburg

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

Je zou niet zeggen dat een klein dorpje, gelegen in de gemeente Midden-Delfland heel wat geschiedenis met zich meedraagt. Maar Schipluiden was vanaf de veertiende eeuw de trotse eigenaar van kasteel Keenenburg. Het eens zo kleine gebouw groeide uit tot een machtig complex, voorzien van torens, verdedigingswerken en een gracht. Een dorp waarvan je het misschien niet verwacht, kan toch nog heel wat in petto hebben.

De functie van kasteel Keenenburg

Kasteel Keenenburg is de naam van een kasteel, gesitueerd in Schipluiden. Dit kasteel diende in de zeventiende eeuw als waterburcht. Een waterburcht of waterslot is een type kasteel waarbij een kasteelcomplex direct omgeven is door een brede gracht of gebouwd is in een meer, rivier of ander water. De gebouwen zijn vaak gerangschikt om een binnenhof en diverse delen van de gebouwen zijn omgeven door een schildmuur.
Het herbouwde torentje van kasteel Keenenburg.
Verder zorgen hoektorens voor extra verdediging. Deze omschrijving van een waterburcht of waterkasteel komt voor een groot gedeelte overeen met de beschrijving van kasteel Keenenburg in de zeventiende eeuw.

In de vihftiende eeuw bestond het kasteel slechts uit een donjon, een woonburcht, van 8×9 meter. Verschillende personen bewoonden het kasteel, onder andere het geslacht De Blote en het geslacht Van Egmond. Langzaamaan werd het kasteel één groot vierkant complex. Willem Hendrik van Steenberch restaureerde in de zeventiende eeuw het kasteel voor de laatste keer. Zo kwamen er nieuwe stallen en zelfs een koetshuis. In 1791 werd het kasteel verkocht aan de Haagse burgemeester Paulus Beelaerts van Blokland en hij was uiteindelijk de allerlaatste eigenaar van kasteel Keenenburg. In 1798, tijdens de Franse overheersing, kon de laatste eigenaar de belasting niet meer opbrengen en het kasteel werd verkocht voor de sloop en vervolgens gesloopt.
Heden ten dage is er niks meer over van het toenmalige kasteel. Als herinnering aan kasteel Keenenburg is er op de huidige locatie een torentje gebouwd.

De eerste eigenaar van kasteel Keenenburg

Waarschijnlijk is kasteel Keenenburg gesticht en daarmee ook het eigendom geweest van Philips van Dorp.
Kasteel Keenenburg rond 1646.
Dit zal rond 1400 zijn geweest, aangezien Philips in deze tijd leefde. Philips was een ridder uit de lage adel, maar toch had hij bestuurlijke invloed. Naast zijn bestuurlijke invloed had hij invloedrijke vrienden waardoor hij de titel tresorier kon verkrijgen.

In 1411 overleed Philips. Hij had geen kinderen waardoor het kasteel op naam van Philips de Blote kwam, een voornaam edelman en tevens een belangrijk man in Delft. Niet lang nadat hij het kasteel in handen kreeg, begon hij met het uitbreiden ervan. Hij pakte meteen de donjon aan en bouwde een voorburcht die net zo groot was als de hoofdburcht. Zo werd het kasteel een groot vierkant kasteel. Philips de Blote is eigenaar gebleven tot ongeveer het einde van de vijftiende eeuw.

Het uiterlijk van kasteel Keenenburg

Op de plaats waar het kasteel gevestigd was, bevond zich eerst Huis te Dorp dat bewoond werd door familie Van Dorp. Ook dit was een kasteel. Toen Philips de Blote in 1411 eigenaar werd, heeft hij op deze plek een nieuw kasteel gebouwd. Het kasteel bestond in het begin uit een donjon, de grote toren van de hoofdburcht en ook nog wat vertrekken ten zuiden hiervan.

Daarnaast was er ook een traptoren die zich boven de grote beerput bevond. Daar kwam ook nog een waterput, een toilet en een oude voorburcht bij.
Het uiterlijk van kasteel Keenenburg in de 18e eeuw.
Ook waren er zeker drie woonlagen.

Aan de westzijde kon je het kasteel betreden. De poort bestond uit steen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog zal waarschijnlijk de voorburcht door een brand zijn verwoest en ook de hoofdburcht bleef niet ongeschonden. De oude voorburcht is na het vertrek van de Spanjaarden niet hersteld, de hoofdburcht daarentegen wel. Dit gebeurde in het begin van de 17e eeuw.In de 17e eeuw kwam er een nieuwe voorburcht en toegangspoort. Later in de 17e eeuw kwamen er nog nieuwe stallen, een koetshuis, een tuinkamer en een tuinmanswoning. Ook werd de poort aangepakt. Deze veranderde in een sierlijk smeedijzeren hek tussen twee stenen pilasters met op beide zittende leeuwen, die het wapenschild met drie lelies droegen. Toen in 1798 de belasting niet meer kon worden opgebracht werd Keenenburg verkocht voor de sloop tijdens de Franse overheersing.

De ligging van kasteel Keenenburg

Het Huis te Dorp lag in de Dorppolder ten zuidwesten van de kern Schipluiden. Het kasteel bevond zich in het dorp Schipluiden. Kasteel Keenenburg lag op het meest westelijke punt van de ambacht Sint Maartensregt. Het kasteel lag ongeveer tegenover de Nederlands- Hervormde kerk. De voorburcht van het kasteel liep parallel aan de Gaag. Het water lag aan de Dorpsstraat.

De link tussen de straatnamen en kasteel Keenenburg

Kasteel Keenenburg is in de loop der jaren eigendom geweest van ambachtsheren, burgemeesters, jonkheren en ambachtsvrouwen. Het kasteel werd grotendeels bewoond door het geslacht De Blote en het geslacht Van Egmond. Deze en andere eigenaren laten nu nog steeds sporen na. In 1988 begon de bouw van een nieuwe woonwijk op de locatie van het vroegere kasteel Keenenburg. De bouw kende drie fases en in 1994 werd de laatste hand gelegd aan het complex. De wijk kon niet anders dan naar het kasteel vernoemd te worden. Voortaan wordt deze wijk aangeduid met de naam Keenenburg. Ook de straatnamen zijn geheel in het teken van kasteel Keenenburg.

Philips de Blotestraat

Zoals de Philips de Blotestraat. Philips de Blote, een voornaam edelman was de bouwheer van het kasteel. Hij maakte op het uiterst westelijke punt van Schipluiden, een afzonderlijk gebied van vijf morgen land los van het ambacht en liet daar, op de plaats van een afgebroken oudere bewoning, een nieuw kasteel bouwen.

Otto van Egmondlaan

Dan hebben we de Otto van Egmondlaan, een straat die net buiten het kasteelterrein van de vroegere Keenenburg ligt. Otto van Egmond maakte deel uit van het geslacht Van Egmond. Hij was de zoon van Adriaan van Egmond, heer van Keenenburg. Na het overlijden van zijn vader erfde Otto van Egmond in 1533 de Keenenburg, waar hij met zijn vrouw Agens Croesink woonde. Otto van Egmond had verschillende gewestelijke overheidsfuncties.

Agnes Croesinklaan

Agnes Croesink trouwde omstreeks 1542 met Otto van Egmond van Keenenburg. Agnes Croesink kwam voort uit een familie die verwant was met de hoge adel. Haar familie bezat goederen in allerlei gebieden. Als bewoner van Keenenburg is ook de Agnes Croesinklaan in wijk Keenenburg gevestigd.

Otto van Zevender

In de eerste decennia van de 17e eeuw liet kleinzoon jonkheer Otto van Zevender verschillende verbouwingen aan het kasteel uitvoeren. De hoofdburcht bereikte hiermee zijn volledige omvang. En zo werd ook de Otto van Zevenderstraat een feit.

Schipluiden in kaart gebracht in 1712.

Beatrix van Schagenlaan

Beatrix van Schagen huwde in 1634 jonkheer Jacob Frederik van Zevender, zoon van Otto van Zevender, waardoor ze een plaats kreeg in het kasteel Keenenburg. Sinds 1988 behoort de Beatrix van Schagenlaan ook tot het complex van wijk Keenenburg. Het echtpaar krijgt een kind: Otto Frederik van Zevender.

Anna van Raesfeltstraat

Anna Ermgardt van Raesvelt trouwde in 1659 met Otto Frederik van Zevender, erfgenaam van Keenenburg. Na het overlijden van Otto Frederik van Zevender, erft Anna Ermgardt van Raesvelt Keenenburg, die ze tot haar dood in 1716 bezit. Als erfgename van kasteel Keenenburg is ook de Anna van Raesfeltstraat in Schipluiden gevestigd.

Maria Bachmanstraat

Grenzend aan de Anna van Raesfeltstraat hebben we de Maria Bachmanstraat. Maria Bachman was vrouwe van Keenenburg en ambachtsvrouwe van Schipluiden, St. Maartensregt en Dorp. Maria Bachman huwde Laurens Hendrik Steenberch en uit dit huwelijk werd in 1725 Willem Hendrik van Steenberch geboren, die in 1769 heer van Keenenburg werd. Willem Hendrik van Steenberchstraat Grenzend aan de Maria Bachmanstraat bevindt zich de Willem Hendrik van Steenberchstraat. Willem Hendrik van Steenberch liet tussen 1769 en 1779 het woongedeelte moderniseren. Op het voorplein kwamen nieuwe stallen, een koetshuis, een tuinkamer en een tuinmanswoning. De grote stenen ingangspoort van het kasteel werd in 1779 vervangen door een sierlijk gesmeed ijzeren hek tussen twee stenen pilasters met daarop twee zittende leeuwen, die het wapenschild met drie lelies dragen. Na Willems dood in 1788 erfde Maria Bachman de Keenenburg.

Paulus Beerlaertslaan

Paulus Beelaerts was de laatste heer van kasteel Keenenburg. Hij kocht Keenenburg in 1791 van Maria Bachman. Tijdens de Franse overheersing in 1798, werd Keenenburg verkocht voor de sloop. Als laatste kreeg ook Paulus Beelaerts een plaatsje in het straatnamenboek van wijk Keenenburg, onder de naam Paulus Beelaertslaan.

Al deze figuren hebben een belangrijke rol gespeeld rond het kasteel Keenenburg. Om te laten zien dat deze personen de basis waren voor het Schipluiden van nu, worden ze steeds opnieuw herdacht in de vorm van straatnamen. Straatnamen met een bijzondere link naar kasteel Keenenburg toe.

Literatuur en Bronnen

http://www.mathieuinwonderland.nl/nl_master.html?
http://www.mathieuinwonderland.nl/kasteel_keenenb
Boek: Waar wonen wij, straatnamen in de gemeente Schipluiden
Boek: Historisch Jaarboek Schipluiden

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies