1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Historisch-geografisch tijdschrift
: R72791

De ontwikkeling van Delfshaven

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

In de Middeleeuwen wilde Delft voor haar handel niet langer afhankelijk zijn van de scheepvaartverbindingen van Rotterdam, dus moest er een eigen verbinding komen tussen Delft en de Maas. Hierdoor zou Delft geen scheepsvaartbelasting meer hoeven te betalen aan Rotterdam, waardoor het exporteren van producten veel goedkoper zou worden. In 1389 kreeg Delft van Aelbrecht van Beieren, de toenmalige graaf van Holland en Zeeland, toestemming om de Delfshavense Schie te graven. De Delftse Schie loopt van Delft tot Overschie. Daar splitste het water zich in de Schiedamse Schie en de Rotterdamse Schie. De nieuwe Delfshavense Schie werd daar precies tussenin gegraven. Dankzij de Delfshavense Schie kon Delft de handelsconcurrentie met Rotterdam beter aan, bijvoorbeeld op het gebied van de export van bier en laken.
Aan de monding van de Delfshavense Schie ontwikkelde zich een kleine nederzetting, waar vissers, handelaren en handwerkslieden zich vestigden. In 1398 ontstond, ver van haar moederstad Delft, Delfshaven.
De eerste havens die hier gegraven werden, waren de Kolk (die nu Aelbrechtskolk heet) en de Oude Haven (nu: Voorhaven). In 1451 werd de Nieuwe Haven (Achterhaven) aangelegd. Delfshaven bleef groeien, en kreeg in 1554 zelfs een raadhuis. Dit was verrassend, omdat het gebied meer als een soort kolonie van Delft gezien werd.
De grote concurrent van Delfshaven was Rotterdam. In 1512 ontstond er een felle concurrentiestrijd tussen Delft en Rotterdam: Rotterdam wilde haar smalle kanaal naar Overschie net zo breed maken als de Delfshavense Schie. Op deze manier wilde Rotterdam net zo’n goede verbinding met het Zuid-Hollandse binnenland krijgen als Delft. Delft wilde dit echter niet, omdat hun goede verbinding met het binnenland juist een voorsprong betekende in de concurrentiestrijd met Rotterdam.
Delft was na een grote brand bang dat Delfshaven groter zou worden dan Delft zelf. Daarom legde zij Delfshaven op dat er niet meer huizen gebouwd mochten worden, maar na een brand in Delfshaven werd dit verbod opgeheven en werd bepaald dat alle huizen voortaan van steen gebouwd moesten worden.
Na een Franse inval in 1795 verklaarde Delfshaven zichzelf zelfstandig, maar Delft pikte dit niet en trok de verklaring in 1803 weer in. Onder druk van Frankrijk kreeg Delfshaven in 1825 tóch stadsrechten.

De Gouden Eeuw bracht Delfshaven veel welvaart: door de walvisvaart in Delfshaven ontstonden er traanrokerijen, en er vestigde zich een scheepstimmerwerf en een zeemagazijn van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Er was toen meestal een tekort aan werklui door alle bedrijven die daar gevestigd waren. Ook de haringvangst nam toe en de haringvloot groeide sterk, waardoor de Achterhaven en in 1601 de Buizenwaal werd aangelegd. Echter, in 1638 vertrokken ongeveer veertig haringschepen naar de haven van Rotterdam, waardoor veel mensen zonder werk kwamen te zitten.

Na de Gouden Eeuw was Delfshaven, net als Rotterdam, veel minder welvarend: de VOC was in 1792 opgeheven en verschillende industrieën stortten in. De scheepvaart en de visserij liepen terug, en er ontstond werkloosheid in de eens zo succesvolle havenstad. In 1841 vroeg Delfshaven aan Rotterdam, de grote concurrent, annexatie, maar door de armoede in Delfshaven weigerde Rotterdam dit verzoek.

Dus Delfshaven droeg zeker bij aan de economie van Delft: de haven werd zelfs zo groot en succesvol, dat het in de vijftiende en zestiende eeuw een bedreiging begon te vormen voor Delft. Helaas was de grote welvaart na de Gouden Eeuw enigszins voorbij, en begon Delfshaven armer en armoediger te worden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies