35 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
Gezicht op Delft vanuit het noordwesten langs de Vliet
: 103504
De voorbereiding voor het beleg van 's-Hertogenbosch, 1629
: 105587
: S7242
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
Delft in de verdediging
: E388
De verdediging van de Nederlandse maagd
: 106295
: S3496
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 105413
Penning op het derde Depotbataljon uit Bergen op Zoom wegens hun verdediging van Delft van 10 tot 14 mei 1940
: 102230

Revision history of "De verdediging van Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies