geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

De voorgeschiedenis van de TU Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

De TU neemt een grote rol in in Delft. Iedereen kent het, maar hoe de TU ontstaan is, weten minder mensen. De TU heeft een rijke voorgeschiedenis en er is veel gebeurd voor dat het TU ging heten. Dit is een samenvatting van hoe het uiteindelijk zo gekomen is.

Koninklijke Akademie

De voordeur van het pand aan de Oude Delft 95
Op 8 januari 1842 werd de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel gesticht, kortweg de Koninklijke Akademie. Bij de stichting, met hulp van koning Willem II, werd Antoine Lipkens directeur en betrok het pand aan de Oude Delft 95.

Dit pand is gebouwd in 1717 en heeft verschillende functies gehad. Het is een brouwerij en woonhuis geweest, en voor het de Akademie werd was het in bezit van het Ministerie van Defensie als Oorlog & Genie-school. De Akademie kende moeilijke begin jaren. Ze was geen staatsinstelling en kreeg daarom geen steun van de regering. Alles moest gedaan worden met ƒ200,- per leerling per jaar.
Ondanks de naam Akademie werd er op een heel schoolse manier les gegeven. Dit kwam omdat Lipkens les had gehad op de École Polytechnique in Parijs. De École Polytechnique wordt nog steeds geleid door een generaal en er werken ook nog steeds veel militairen als docenten en administratief personeel. Op deze school werd heel strak les gegeven en dat was terug te zien in de lessen op de Akademie. Zijn opvolger maakte hier een eind aan en waardoor het al meer een universiteit werd.

Polytechnische School

Op 20 juni 1864 werd de Koninklijke Akademie opgeheven en werden de gebouwen toegewezen aan de Polytechnische School. Hoewel de naam doet denken aan de École polytechnique, komt deze school dichter in de buurt bij een huidige hogeschool of universiteit. Dit was een gevolg van de wet waarin het technisch onderwijs gereglementeerd werd. Die wet ging kracht op 2 mei 1863.
De PTS werd na het ingaan van de nieuwe wet een staatsinstelling. Dit betekende dat zij steun van de regering zouden gaan krijgen. Hierdoor kon de school iets beter voortbestaan en konden materiaal en de school zelf aangepast worden. De school kende na de overgang 91 leerlingen, waarvan er al 81 op de Akademie zaten.
Bij de overgang van de Koninklijke Akademie naar de PTS waren er wel wat overgangsproblemen. Dagen voor de opening van het PTS stond er in de stadskrant een pagina met nieuwe benoemingen en gedwongen ontslagen bij de PTS. Leraren die ontslagen werden waren hier niet van te voren over ingelicht.

Technische Hoogeschool van Delft

De Polytechnische School werd met het aannemen van de Hoger-onderwijswet op 22 mei 1905 gewijzigd in de Technische Hoogeschool van Delft. Ook werd het onderwijsniveau van de school door de regering als universitair erkend, dus feitelijk gezien was het toen al een Technische Universiteit. De Technische Hoogeschool begon met iets minder dan 1500 leerlingen.
Nadat de school erkend werd als universiteit kregen de hoogleraren op deze school dus ook het promotierecht. Dit houdt in dat zij een leerling die afstudeert en het promotietraject doorloopt officieel tot doctor mogen benoemen.
Op 25 september 1985 werd wettelijk besloten dat de naam Hogeschool per 1 september 1986 zou worden omgevormd tot de Technische Universiteit te Delft. Dit is de naam die de school tot op de dag van vandaag nog draagt.

Promotierecht

In 1906 kreeg de Technische Hoogeschool het promotierecht. Hierdoor kan iemand door gespecialiseerd en wetenschappelijk onderzoek bij de TH(nu de TU) de doctorsgraad verwerven. Ook mocht de Technische Hoogeschool vanaf dat moment eredoctoraten uitreiken aan personen op grond van bijzondere verdiensten. De TU mag dit tot op de dag van vandaag nog steeds. Tussen 1906 en 2006 zijn er honderd eredoctoraten uitgereikt. Enkele namen zijn:
• Abraham Kuyper, (1907), premier en theoloog
• Cornelis Lely, (1907), civiel ingenieur, vader van de Deltawerken
• Petrus Cuypers, (1907), architect Rijksmuseum en centraal station in Amsterdam
• Gerard L.F. Philips, (1917), oprichter NV Philips
• Hendrik Antoon Lorentz, (1918), natuurkundige en Nobelprijswinnaar
• Hendrik P. Berlage, (1925), architect
• Albert Plesman, (1947), luchtvaartpionier
• Z.K.H. Prins Bernhard, (1951), prins der Nederlanden
• John Douglas Cockcroft, (1959), directeur Brits kernwapenprogramma
• Gerrit Th. Rietveld, (1964), architect
• Santiago Calatrava, (1997), architect

Faculteitsgebouwen

De Koninklijke Akademie betrok eerst het pand aan de Oude Delft 95, maar later werden nog meer panden betrokken. Het was een combinatie van hergebruikte woonhuizen die werden verbouwd, en compleet nieuw gebouwde panden, zoals de bibliotheek en het gebouw voor Weg- en Waterbouwkunde aan de Doelenstraat 101 / Oostplantsoen 25.
Ten tijde van de Technische Hoogeschool werden de nieuwe panden vooral in de huidige wijk TU-Noord gebouwd. Deze wijk is nu één van de vier Delftse beschermde stadsgezichten. Ook de botanische tuin van de TU is ten tijde van de Technische Hoogeschool gebouwd.
De Technische Universiteit is verder gegaan met het bouwen van gebouwen in deze wijk, met als sluitstuk de (inmiddels afgebrande) faculteit Bouwkunde.

Literatuur en bronnen:

Technische Hogeschool 1905-1955 door A. Kamp
wikipedia pagina over de Technische Universiteit Delft, versie van 25 mei
Architectuurgids Delft een website over de architectuur in Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies