118 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Delfshaven
: 127862
op de bescherming van Delfshaven
: 106258
op onthulling standbeeld Piet Hein te Delfshaven
: 102746
Papieren etiket met tekst 'Hollande C. Lourens Delfshaven '
: 4997
Papieren etiket met tekst 'J.H.Henkes Delfshaven '
: 5403
VOC munt Delfshavens matje
: 105143
: S7176
Caert Figuratief van Delft
: 104453
Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange. Kroniek van al de merkwaardige voorvallen, belangrijke oirkonden, privilegiën, resolutiën, publicatiën ... op Delfshaven betrekking hebbende
: R30230
Het nieuwe carillon van Oud-Delfshaven
: R22922

Revision history of "Delfshaven"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies