geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Delft en de buitenwereld: de stedenband met Kfar Saba

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

De stedenband tussen Delft en Kfar Saba verbindt Delft met de buitenwereld, namelijk met Israël. In 1971 is deze stedenband opgezet en sindsdien worden er veel activiteiten georganiseerd om de stedenband te onderhouden. In dit artikel zal verder worden ingegaan op de geschiedenis van deze stedenband, maar ook op de stedenband nu en in de toekomst.

Kfar Saba

Kfar Saba is een stad in Israël die ongeveer 25 kilometer ten noordoosten van Tel Aviv ligt. [4]
De landkaart van Israël waarop de ligging van Kfar Saba te zien is [4]
De stad begon als een landbouwnederzetting in 1912 en groeide daarna snel uit tot de huidige stad Kfar Saba. In 1968 telde de stad ongeveer 32.000 inwoners en 40 jaar later, in 2008, is dit aantal enorm gegroeid naar 97.000 inwoners.


Het ontstaan van de stedenband tussen Delft en Kfar Saba

Zeev Geller was in 1967 burgemeester van Kfar Saba, in dat jaar ontmoette hij de burgemeester van Delft, J.M. Ravesloot op een internationaal congres in Jeruzalem. Voor het opdoen van ervaring voor zijn burgemeesterschap besloot Zeev Geller naar Nederland te gaan waar hij goed bevriend raakte met J.M. van Ravesloot. Ze bleven daarna jarenlang contact houden.

Lijst van namen van de deelnemers uit Delft die meededen aan de eerste uitwisseling met Kfar Saba (1968)[9]
en ander verhaal dat ter ronde gaat is dat de burgemeesters elkaar hebben ontmoet op een conferentie in Frankrijk. Beide burgemeesters zijn overleden, maar stichting Delft-Kfar Saba heeft een gesprek gehad met de weduwe van Zeev Geller, Tova Geller. Zij heeft hen toen het juiste verhaal verteld. Echter is deze versie niet juist: de eerste versie van het verhaal klopt.

Op 5 juni 1967 brak de 6-daagse oorlog uit tussen Israël, Egypte, Jordanië en Syrië. Omdat Zeev Geller toen burgemeester van Kfar Saba was, belde J.M. van Ravesloot hem op om hulp te bieden. Zeev Geller antwoordde echter op dit aanbod dat ze geen hulp nodig hadden, maar vriendschap! Zo is de vriendschappelijke stedenband tussen Kfar Saba en Delft ontstaan. [2] Vanaf 1968 worden er al uitwisselingen georganiseerd tussen Delft en Kfar-Saba.[9] Dit is al één jaar nadat Zeev Geller op de vraag van J.M. van Ravesloot antwoordde dat ze vriendschap nodig hadden. Het is dus niet zo dat er pas uitwisselingen zijn georganiseerd na de officiële ondertekening van de stedenband, zoals je misschien wel zou denken.

De officiële ondertekening van de stedenband (1971)[5]

De officiële ondertekening van de stedenband vond plaats op 26 oktober 1971 door de burgemeester van Kfar Saba: Zeev Geller en de toenmalige wethouder en burgemeester van Delft, de heer Nic. Hesseler.[5] De voorzitter van de gemeenteraad zegt hierover in de vergadering van 1971 “Voordat ik de hamer tot slot laat vallen, wil ik nog even zeggen dat de heer Hesseler – die heeft gefungeerd als leider van een groep Delftenaren die de laatste tien dagen een bezoek heeft gebracht aan onze zusterstad Kfar-Saba in Israël – vanavond is teruggekomen en mij pal voor de raadsvergadering een bijzonder mooi document heeft laten zien, vervat in een prachtig omhulsel. Het is een bezegeling van de vriendschap tussen onze twee steden. Wij zullen uiteraard overwegen om te zijner tijd eventueel een voorstel te doen ter bekrachtiging van deze vriendschap en van dit document, als volgend jaar een delegatie uit Kfar-Saba hierheen komt. Ik zeg dit speciaal om u te vragen – als u daarvoor belangstelling heeft nadat ik de hamer heb laten vallen – hier even langs te komen om dit document te bezien.”[8] Het opvallende aan deze uitspraak is dat de gemeenteraad blijkbaar niet heeft gediscussieerd of vergaderd over het bezegelen van de stedenband. Je zou verwachten dat over zoiets belangrijks voor Delft de Gemeente wel zou moeten beslissen.

Brief van de Gemeente Delft aan het Comité Internationale Uitwisselingen (1968).[10]

De stichting Delft-Kfar Saba

Er worden veel activiteiten georganiseerd om de stedenband te onderhouden. Maar hoe worden die activiteiten gefinancierd en georganiseerd? Tot 1987 was dit de taak van Gemeente Delft. Er bestond wel een comité dat uitwisselingen organiseerde, maar alles ging in die tijd in overleg met de Gemeente Delft. De burgemeester en zijn wethouders keurden de voorstellen van het comité af of goed. Een citaat uit een brief van de Gemeente Delft aan het comité, dat hiernaast te zien is, is: “Hierbij delen wij U mede, dat wij ons kunnen verenigen met de voorstellen, welke zijn vervat in Uw bovenaangehaalde brief. [10] Hieruit blijkt dat de Gemeente het laatste woord had.

In 1987 is de stichting Delft-Kfar Saba opgericht en sindsdien wordt er door middel van subsidies en sponsoring de activiteiten georganiseerd. Zij organiseren uitwisselingen en activiteiten los van de Gemeente. De stichting bestaat momenteel uit vier vrijwilligers.

Op sommige vlakken regelt de Gemeente nog wel activiteiten, in overleg met de stichting. Zo gingen fractievoorzitters van de Gemeenteraad in 1993 naar Kfar Saba, dit was een bezoek dat niet door de stichting was geregeld.

Activiteiten tussen Delft en Kfar Saba

In het begin van de stedenband draaide de vriendschap vooral om het leren kennen van de bewoners door middel van gastgezinnen en uitwisselingen. Sinds kort heeft het bestuur van de stichting in overleg met de gemeente besloten om themagericht te werk te gaan. Dit om niet alleen de inwoners te leren kennen, maar ook de cultuur en bijvoorbeeld de aanpak van milieuproblemen. Zo kan er van elkaar geleerd worden en krijgt het samenwerkingsverband meer inhoud. Thema’s die destijds bedacht zijn:

 1. Milieu: hoe gaan we in Delft met afval om?
 2. De Sociale Werkvoorziening: er zijn rondleidingen op Sociale Werkplaats en een bezoek aan de tuin van de Sociale Werkvoorziening.
 3. Bejaardentehuizen en verpleeghuizen: directeuren en medewerkers uit Kfar Saba kwamen kijken hoe de sociale zekerheid hier is geregeld. (Rondleiding in de Vermeertoren en de Delftshove)
 4. Tentoonstelling Bauhaus Tel Aviv op de TU Delft.
 5. Uitwisselingen: cultuur en scholieren.
Het jeugdorkest van Kfar Saba in de Maria van Jessekerk (2009).[7]

Nog steeds worden er natuurlijk uitwisselingen georganiseerd en is er in 2007 een concert in Delft geweest door het jeugdorkest van Kfar Saba. De Delftse Post schreef hierover: “In het kader van het 40-jarig jubileum van de partnerstad-relatie tussen Kfar Saba (Israël) en Delft brengt het jeugdorkest uit Kfar Saba een bezoek aan Delft. Zaterdag 1 augustus kunt u hen beluisteren in de Maria van Jessekerk.”[6]

De toekomst

Er wordt nog altijd gewerkt aan het verbeteren van de stedenband tussen Kfar Saba en Delft. Zo staat er een nieuwe uitwisseling gepland in 2014 tussen het Christelijk Lyceum Delft en de Rabin High School.

In de komende jaren wil de stichting Delft-Kfar Saba gaan werken aan het onderwerp gezondheidszorg. Hieronder vallen bejaardentehuizen, verpleeghuizen, zorgboerderijen, woningbouw enzovoorts. Aan de hand van dit onderwerp worden er rondleidingen door deze instellingen gegeven en wordt er gekeken wat er op dit gebied van Kfar Saba kan worden geleerd en wat zij van Delft kunnen leren.

De stichting heeft als doel om de vriendschap te laten bestaan en een hechtere band te scheppen. Ze staan open voor nieuwe ideeën en grijpen hulp met beide handen aan. De voorzitster van de Stichting Delft-Kfar Saba zegt hierover: “Vriendschap hebben wij als stichting hoog in het vaandel staan.”[1]

Bronnen en voetnoten

 • [1] Judi Klok-Levit – Voorzitster Stichting Delft-Kfar Saba. Geraadpleegd op 6 december 2013, door middel van een interview
 • [2] Stichting Delft-Kfar Saba. [15 november 2013]. Verschillende keren geraadpleegd in de periode van 6 tot 16 december 2013, van http://www.stichtingdelft-kfarsaba.nl/home.html/
 • [3] Delft. [z.d.]. Verschillende keren geraadpleegd in de periode van 6 tot 16 december 2013, van http://www.delft.nl/html/
 • [4] Wikipedia. (4 oktober 2013). Israël location map. [online afbeelding]. Gedownload op 14 december 2013, van http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_location_map.svg
 • [5] Overeenkomst Vriendenband. [online afbeelding]. Geraadpleegd op 14 december 2013, van http://www.stichtingdelft-kfarsaba.nl/historie.html/
 • [6] Delftse Post. (1 augustus 2009). Concert van het Kfar Saba jeugdorkest. Geraadpleegd op 15 december 2013, van http://www.deweekkrant.nl./agenda/2009/augustus/01/concert_van_het_kfar_saba_jeugdorkest.html/
 • [7] Optreden Jeugdorkest Kfar Saba (2009). Geraadpleegd op 15 december 2013, van http://www.stichtingdelft-kfarsaba.nl/2009.html/
 • [8] Erfgoed archief Delft (27 oktober 1971) Gemeenteraadsverslagen 1971 verslagnummer: 423. Geraadpleegd op 17 december 2013
 • [9] Erfgoed archief Delft (oktober 1968) Archief van de Stichting Delft – Kfar Saba, 1967-1999. Nummer van het archief: 891. Omslag 1: 1967-1973. Titel: Deelnemers aan de eerste uitwisselingreis naar Kfar Sava van 8-22 oktober 1968. Geraadpleegd op 17 december 2013
 • [10] Erfgoed archief Delft (29 januari 1968) Archief van de Stichting Delft – Kfar Saba, 1967-1999. Nummer van het archief: 891. Omslag 1: 1967-1973. Titel: Brief van Gemeente Delft aan het Comité Internationale Uitwisselingen. Geraadpleegd op 17 december 2013
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies