geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Delftse pijpmakers

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search


Maerten Engelsman

Toubackpijpmaker. Eerst Delftse pijpmaker van Engelse afkomst. Draagt in 1625 zijn kind ter grave.

Huybrecht Leendertsz. Lievelaer

Was een van de pijpmakers met de grootste productie in Delft rond de jaren 1635 – 1650 en voerde het hielmerk HL. Van dit merk bestaan verschillende variaties was wijst dat hij gedurende langere tijd verschillende malen gebruikte voor zijn pijpen. Hij bezat in 1636 samen met Ariensz. Van Ouwen een aantal huizen bij de Leeuwepoort. Hij trouwt in 1645 met de weduwe van de plateelbakker Jacob Pietersz. van Lauberch waarbij het huizenbezit toeneemt en zij huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Huybrecht Leendertsz. Lievelaer overlijdt in 1650.

Tomas Bael

Pijpmaker van beroep en tevens komend uit Engeland had een grote productie vanaf 1635 tot na 1650 en moet, gezien die omvangrijke productie, wel een eigen bedrijf gehad hebben. De stelen van de pijpen van Tomas Bael zijn veel versierd met Franse lelies en zijn hielmerken bestaan soms alleen uit de letters TB, wel of niet gekroond of in combinatie met een wereldkloot
Pijp Ursula klooster merk TB

Willem Pouwel

Pijpmaker van beroep en afkomstig uit Londen heeft, na al eerder veroordeeld te zijn geweest voor zware mishandeling, zijn vrouw vermoord en is daardoor op het schavot onthoofd. Hij zette het merk WP als hielmerk. De goederen van Willem Pouwel die na zijn onthoofding werden geveild brachten te weinig op om de onkosten van het proces en die van de gevangenis te betalen. Ook hij versierde de stelen van zijn pijpen met Franse lelies en bracht bandstempels ter versiering daarop aan.

Jan Grooff (Groeff)

Pijpmaker met het merk IG. Treed op 25 juli 1927 in het huwelijk met Lijsbeth Maes nadat zij eerder getrouwd geweest is met Heyndrick Alems. Woont aan de Oude Delft.

Stoffel Stoffelsz.

Pijpmaker met het merk SS. Is op 4 augustus 1630 getrouwd met Sijtgen Harmans en gingen wonen aan het Suytende. Is afkomstig uit Gouda.

Maerten Jacobsz.

Pijpmaker met het merk MI. Is op 15 februari 1634 getrouwd met Maertgen Aryens. Is afkomstig uit Gouda. Als Maerten in 1639 in het pesthuis
overlijdt komt zijn kind Grietgen onder bescherming van de weesmeesteren die Wouter Dircxs (metselaer) en Harman Aryensz. (asraeper) als
voogden over het kind aanstellen.

Pijp, gevonden bij het Urselaklooster, gemerkt met WS
Pijp Urselaklooster, gemerkt met WK
Pijp,gevonden bij het Urselaklooster

Willem Ketel

Pijpmaker met het merk WK. Willem Ketel komt uit Engeland (Norwich) en was daar soldaat, Die combinatie zien we trouwens meer bij Engelse pijpmakers. Hij woont al geruime tijd in Delft. Nadat ook zijn derde vrouw overleden is en hij inmiddels drie kinderen heeft trouwt hij op 29 mei 1643 voor de vierde keer met Aeltje Corstiaens en gaat wonen op het Syteinde. Op 27 mei 1646 laat hij zich inschrijven als poorter. Samen met Tomas Bael was hij het meest productief gezien het aantal gevonden pijpen in Delft en directe omgeving.

Jean Tillaer

Van hem is bekend dat hij naast het beroep van pijpmaker ook soldaat is geweest in de compagnie van “Collonel Veer”. Van hem is verder niet meer bekend dan dat hij op 24 februari 1635 met Catalijntje Phil(i)ps in ondertrouw gegaan is en het merk IT voerde.

Claes Pietersz.

Pijpmaker in Delft. Trouwde op 30 april 1656 met Catharina Bartels, weduwe van Pieter Oliviers. Claes Pietersz. was getuigen tegen Jan Pouwel, de zoon van Willem Pouwel die zijn vrouw vermoord heeft, toen deze Aryaengte Lammers beschuldigde na de onthoofding van zijn vader goederen uit het ouderlijk huis ontvreemd te hebben. Claes Pieters. En andere verklaarden juist tegenover een notaris dat Aryaengte Lammers een eerlijke en deugzame vrouw was die zelfs de twee kinderen van Willem Pouwel, Jan en Liesbeth gedurende één jaar verzorgd heeft.

Gerrit Jansz. de Jong(h)

pijpmaker en heeft met alle waarschijnlijkheid het merk Gi gevoerd. Hij trouwde op 2 september 1646 met Matitge Cornelis en vestigde zich toen aan de Vlamingstraet. Hij overleed op 15 juni 1650.
Pijp gemaakt door Delftse pijpmaker Gerrit Jansz. De Jong(h)

Cornelis Leendertsz.

Pijpmaker te Delft, gaat als weduwnaar op 23 januari 1644 in ondertrouw met Lijsbeth Kint en woont aan de Bastiaensvest. Heeft hoogstwaarschijnlijk het merk CL gevoerd.

Frans Cornelisz. Bream

Pijpmaker te Delft en gaat op 9 augustus 1653 in ondertrouw met Maertgen Tobias en woont aan de Bastiaensvest.

Jan Cornelis Fransz.

Pijpmaker te Delft en gaat op 1 april 1679 in ondertrouw met Ariaentge Pieters van Rorijs en woont op de Dertien Huysen.

Joseph Heijndricksz.

Pijpmaker te Delft, was getrouwd met Jannetje Abrmasdr. en is in 1657 overleden.

Christiaen Zegertsz. de Goije

is afkomstig uit Gouda en heeft daar tot 1658 het beroep van pijpmaker uitgeoefend. Trouwt op 13 januari 1674 met Annitge Anthonis van der Bock in Delft en heeft hoogstwaarschijnlijk het merk CG gevoerd.
Pijp gemaakt door Delftse pijpmaker Christiaen Zegertsz. de Goije

Pieter de Kol

doet erg zijn best als pijpmaker een bestaan op te bouwen maar uit de impostboeken van 1750 blijkt dat hij “leeft van de armen”. Hij woonde aan de Lakegracht.

Ariensz. van Ouwen

pijpmaker te Delft en daar op 25 februari 1667 overleden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies