geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Delftse sigarenwinkels A t/m F

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Akker, C.J. van den

Molslaan 2 KvK 3766 Cornelis Johannes van den Akker, geboren 2 maart 1874 te Delft is sinds 1900 begonnen met zijn sigarenzaak en heeft deze per 14 januari 1935 weer opgeheven.

Antwerpen, P.D. van

Vlamingstraat 2 en 4 KvK 4886 Pieter Dingeman van Antwerpen, geboren 12 maart 1868 te Dordrecht is eind 1936 met zijn sigarenwinkel begonnen en deze in november 1946 weer opgeheven.

Assink, P.F.H.

Jacob Gerritstraat 19 Petrus Fransiscus Hubertus (roepnaam Frans) Assink was sigarenwinkelier en koopman en van hem is bekend dat hij J.G.S. Saraber – zijn boekhouder – volmacht gaf om voor hem en in zijn naam tot openbare verkoop over te gaan tot verkoop van twee winkel- en woonhuizen, staande en gelegen naast elkaar aan de westzijde van de Jacob Gerritstraat, gemerkt nummer 19 en 21, sectie D no. 357, groot 34 centiaren en no. 358 groot 31 centiaren.

Berg, Floris

winkel in de Molenstraat omstreeks 1920
winkel aan de Binnenwatersloot omstreeks 1930


Had rond 1920 een sigarenzaak in de Molenstraat en is later verhuisd naar de Binnenwatersloot, zie de foto's.

Berg, A.W. van de

St. Olofslaan 24 KvK 12178 Abraham Wilhelmus van de Berg werd op 25 augustus 1941 geboren te Den Hoorn. Sinds 1 september 1963 heeft hij daar zijn kleinhandel in tabaksartikelen. Ben bedient vanuit een rolstoel zijn klanten omdat hij al op driejarige leeftijd kinderverlamming kreeg en difterie en later tweemaal tbc, een schedelbasisfractuur kreeg en daardoor totaal meer dan elf jaar in een ziekenhuis heeft doorgebracht. Na veel verschillende ambachten en baantjes kwam hij in de winkel in de St. Olofslaan terecht waar een vroegere kolenboer op het eind van een loopbaan probeerde wat sigaretten aan de man te brengen. Terwijl zijn vrouw Jopie de klanten in de winkel bediende ging Ben, eerst met een brommertje en later met een kleine Fiat sigaretten en tabak bij een groeiende klantenkring thuis bezorgen. Ben maakt makkelijk contact met zijn klanten is altijd in voor een praatje en ondanks zijn grote handicap opvallend vrolijk. Gaat als fervent Ajax supporter naar de Arena waar hij een vast plaats heeft op het invalidenplatform. Kaarten is zijn andere grote passie, meest driemaal in de week maar als het enigszins kan zit hij vijfmaal per week aan de kaarttafel.

Beusichem, M.H. van

Hugo de Grootstraat 8 KvK 5236 Eigenaar is Martinus Hermanus van Beusichem, geboren op 27 januari 1902 te Weesp en heeft zich per 1 september 1931 gevestigd. Hij was kruidenier en had verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Tevens schrijfwaren, postzegels, postwissels en girobiljetten. Hij was lid van het zangkoor Excelsior. De zaak is opgeheven per 20 augustus 1949.

Beute, H.J.C.

Delfgauwseweg 9 – 11 KvK 1647 Eigenaar Hendrik Johan Casper Beute, geboren 20 september 1884 te Delft en heeft zich gevestigd sinds 1915. Op 29 oktober 1924 wordt op Delfgauwseweg 9 een schoenzaak gevestigd en vindt op no. 11 de verkoop van sigaren, sigaretten enzovoorts plaats. Op 14 mei 1925 wordt de schoenenzaak opgeheven en worden de nummers 9 en 11 weer sigarenzaak. Verkoopt de sigarenzaak per 24 maart 1965 aan de heer N.D. Verhaar en gaat wonen in De la Reijweg 12 te Oosterbeek.

Beute, P.N.W.

Oosteinde 101 Gevestigd sinds 1917 en was een broer van H.J.C. Beute aan de Delfgauwseweg, ook sigarenwinkelier. Was tevens kapper en had voor de tijd een grote zaak vlakbij de hoek van de Molslaan.

Beute

Binnenwatersloot

Blombergen J.J.

Bagijnhof 27 KvK 3134 Gevestigd vanaf medio 1929 en per 1 januari 1931 weer opgeheven.

Bommel – Dijkshoorn, A.J.E. van

Zuiderstraat 132 KvK 4925 Adriana Johanna Elisabeth van Bommel werd geboren op 25 juli 1914 te Delft en was getrouwd met Johannes van Bommel. Is de handel in sigaretten, sigaren en tabak begonnen op 15 maart 1937 en per 27 augustus 1939 overgedaan aan C. Kloeg.

Boom, P.

Rotterdamseweg 167 KvK 3449 Eigenaar Pieter Boom, geb. 27 sept. 1873 te Bergambacht verkocht tevens kruidenierswaren en is de sigarenzaak gestart in 1913. Per 1 oktober 1945 doet hij de winkel, die tevens manufacturen gaat verkopen, over aan zijn beide zussen Aafje Suzanne Boom, geboren 15 januari 1896 en Suzanne Aafje Boom, geboren 26 november 1906, beiden zijn geboren in Bergambacht. Op 31 mei 1965 wordt de winkel opgeheven.

Bouman, K.W.

Rotterdamseweg 49 KvK 8804 Kornelis Willem Bouman is geboren op 4 oktober 1916 te Wanbach (L). Heeft de sigarenwinkel op 1 januari 1952 overgenomen van W. Bruines. Zijn woonadres was Tweemolentjeskade 59 te Delft. Toen K.W. Bouman op 24 maart 1963 overleed heeft zijn vrouw, Johanna Elisabeth Bouman – van Zuylen, geboren 4 oktober 1923 te Delft, deze overgenomen van haar man waarna de zaak op 1 februari 1971 opgeheven werd.

Bragt, J. van

Delfgauwseweg 21 KvK 7168 Jacobus van Bragt is geboren op 23 december 1894 te Delft. Hij heeft de sigarenzaak sinds 1936 gevoerd en deze per 20 juli 1959 overgedaan aan de heer P.W. Beuman.

Brama, J.W.

Rotterdamseweg 2 KvK 4755 Johannes Wilhelmus Brama, geb. op 15 april 1939 te Noordwijkerhout, heeft per 16 november 1964 de kleinhandel in tabaksartikelen overgenomen van Koeleman. Zijn vrouw, M. Brama – Dubois komt per mei 1966 ook in de zaak maar blijft haar werk in de verpleging doen. J.W. Brama heeft inmiddels ook een baan, namelijk bij de TH. De winkel wordt per 1 december opgeheven.

Breedveld, J.

Van Leeuwenhoeksingel 43a / Choorstraat 60 KvK 7786 Johannes Breedveld, geb. 21 september 1908 te Delft, heeft sinds 1934 een kiosk aan de zijkant van het station. In deze kleine ruimte werd zelfs wel eens geslapen door hem als hij geen lust meer had, na een lange dag werken en de laatste treinreizigers van een sigaret of sigaar voorzien had en toch ook de klandizie van de eerste treinreizigers wilden meepakken. Hij woonde sinds 1948 in de Schimmelpenninckstraat 5. Per 8 mei 1958 verplaatst hij zijn winkel naar de Choorstraat 60 en neemt dan de sigarenwinkel over van J.A.J. Willegers. Per 1 september 1971 wordt de winkel opgeheven. Anekdote: je kon de heer Breedveld uittekenen in zijn beige stofjas.

Zakje van sigarenkiosk Station van J. Breedveld aan de Van Leeuwenhoeksingel 43a. Deze zaak werd op 8 mei 1958 verplaatst naar de Choorstraat 60 en werd op 1 augustus 1971 opgeheven. (Ca.1939, vervaardiger onbekend)

Breedveld, J

Zuidwal 5 KvK 7089 Eigenaar Johannes Breedveld is op 30 april 1890 geboren te Delft en woonde op het Achterom 139. Hij had een kleinhandel in tabak en runde tevens een cafebedrijf met verlof B. In mei 1948 wordt de kleinhandel in tabak opgeheven.

Bruin, K. de

Jacob Catsstraat 72 KvK 9268 Klaas de Bruin, geboren op 3 juni 1929, heeft sinds 1953 zijn bedrijf als melkhandel (met een melkwagen de deuren langs) en vanaf 1955 deze uitgebreid als kleinhandel in tabak. Per 18 december 1976 zijn beiden opgeheven. Hij heeft daarna heel kort op de administratie bij de Delftse Politie gewerkt en ook naast het oude politiebureau aan de Oude Delft gewoond.

Bruin – Boom, P. de

Rietveld 187 en Achterom 163 KvK 4136 Sinds 30 mei 1932 heeft Pietje de Bruin, geboren 23 november 1886 te Weespercarspel en getrouwd met Hendrik de Bruin de sigarenwinkel gevoerd. Met ingang van 19 januari 1934 verhuizen ze naar het Achterom 163 waarna de winkel op 2 november 1936 wordt opgeheven.

Bruines, W.

Rotterdamseweg 48-49 KvK 1690 Eigenaar was Willem Bruines, geboren 18 september 1897 te Haastrecht had zowel een handel in sigaren en tabak maar maakte ook zelf sigaren sinds 1916. Toen hij op 10 november 1935 stopte met de handel in en het maken van sigaren ging hij verder als sigarenwinkelier. Per 1 januari 1952 heeft hij de winkel overgedaan aan K.W. Bouman.

Bruyn – Perrenet. J.E.

Achterom 43 KvK 4094 Johanna Elisabeth Perrenet, geboren op 13 april 1902 te Delft en getrouwd met Christoffel de Bruyn voerde de sigarenwinkel sinds juni 1932. Privé gingen zij per 1 december 1957 wonen in de Pieter Hendrikstraat 10 te Delft en hebben de sigarenwinkel verkocht aan A. Th. van Velzen die per 1 februari 1957 verder ging als sigarenmagazijn “Fortuna”.

Buitelaar, L.P.

Hugo de Grootstraat 134-136 en Hugo de Grootstraat 122-124 KvK 3424 Leendert Pieter Buitelaar, geboren 28 augustus 1899 te Spijkenisse en getrouwd met Lena Catharina van Balen heeft zijn sigarenwinkel annex kantoorboekhandel gevoerd sinds juni 1930. In juli 1935 opent hij een filiaal aan de Markt in Den Briel, Sigarenmagazijn “ ’t Centrum” geheten. In juni 1937 wordt de hoofdvestiging Oostduinlaan 17 Den Haag waar hij ook gaat wonen. De filiaalhoudster in Delft, Greetje Hendrika Cornelia Bazuine, geboren 14 november 1911, wordt gemachtigd om tot een maximaal bedrag van 75 gulden inkopen te doen voor de zaak. Per 29 augustus 1938 wordt de hoofdvestiging verplaatst naar Noorddijk 75 te Maassluis. Leen Buitelaar blijft wel in Den Haag wonen. Het filiaal in Delft wordt in februari 1944 opgeheven.

Clou, J. du

Verversdijk 144, hoek Doelenstraat.
winkel van drie generaties Du Clou aan de Verwersdijk
Mw. M.H. du Clou
Img227.jpg

Met J. du Clou wordt bedoeld Joost du Clou. Joost werd geboren op 6 april 1857 te Pijnacker als zoon van Hendrik du Clou en Jaantje Heusch. Toen hij overleed op 21 augustus 1908 in Delft heeft zijn vrouw Hendrika du Clou (geboren 23 april 1868 te Zegwaart) de sigarenwinkel voortgezet tot haar overlijden op 23 januari 1942 te Delft.
Op bijgaande brochure maken we op dat hij, na 22 jaar in dienst geweest te zijn bij de Delftse melkinrichting, om in zijn levensbehoeften te voorzien, een winkel is begonnen in tabak, sigaren, snuif, koffie en thee. Zijn dochter Maria Hendrika nam de zaak over. Maria Hendrika du Clou overleed op 15 juni 1985 te Den Haag.

Img226.jpg

Clou, H.M. du

Verversdijk 144 KvK 9140

Maria Hendrika du Clou is geboren op 1 oktober 1899 en heeft haar kleinhandel in tabaksartikelen gevoerd sinds januari 1942 toen zij deze overnam van haar vader J. du Clou. Zij heeft de winkel in mei 1966 opgeheven. Bij Mw. Du Clou stond een benzinepompje op de toonbank voor het vullen van benzineaanstekers. Voor 2 cent werd het pompje één keer naar beneden gedrukt en voor 5 cent driemaal. Van één klant is bekend, dat wanneer hij zijn weeksalaris had gekregen, hij een duur pakje Engelse sigaretten kocht zoals Miss Blanche of Chief Whip, later in de week werd het Runner en op het eind van de week probeerde hij op de pof te kopen. Toen hij deze niet meer betaalde stopte Mw. Du Clou hiermee. Er werd wel een afspraak gemaakt met de vrouw van de man. Wanneer zoonlief er op uit gestuurd werd om een pakje sigaretten voor zijn moeder te kopen werd deze mee gegeven waarna zijn moeder later kwam betalen. Als zoonlief echter een pakje voor zijn vader kwam halen werd dit geweigerd.

Dersjant, G.G.

Kruisstraat 35 KvK 4929 Gabriel Gerardus Dersjant, geboren 26 oktober te Delft, neemt de kleinhandel tot verbruik bereidde tabak over van P. Vroom. Op 15 februari Wordt de sigarenwinkel opgeheven.

Delftse sigaren- en sigarettenbeurs

Jac. Gerritstraat 24 KvK 1823 De eigenaar is Dirk Jan Zweers, geboren 16 september 1877 te Steenwijk en woonde in de Gerard Keijnstraat 6 te Den Haag. Hij had namelijk ook een zaak in Den Haag in de Boekhorststraat en op Scheveningen in de Pr. Willemstraat. Sinds 1922 heeft hij bovengenoemd filiaal in Delft waar Cornelis Wilhelmus Snelders, geboren 2 februari 1887 te Delft en boven de winkel woont de sigaren en sigarettenhandel beheert. Per 11 mei 1926 wordt de volmacht voor C.W. Snelders ingetrokken en wordt het filiaal voortgezet door D.J. Zweers die hem op 1 juni 1933 overdraagt aan H.B. Stokman.

Domburg – van Riel, A.M. van

Vrouwjuttenland 11 KvK 3050 Sinds 1928 is Mw. Anna Maria van Riel, geboren 4 januari 1883 en getrouwd met Hendricus Cornelis van Domburg eigenaar van de sigarenwinkel. Op 7 mei 1934 treed zij terug nadat zij haar winkel wel de handelsnaam “Het Tabakshuis” heeft meegegeven.

Domburg G.J.P. van

Voldersgracht 11 en 25 KvK 4420 Eigenaar is Gerardus Johannes Petrus van Domburg, geboren 4 juni 1907 te Delft. Hij start per 6 april 1934 en neemt de naam “Het Tabakshuis” over. Op 7 mei 1935 wordt de winkel verhuisd naar de Voldersgracht 25. Op 26 oktober 1938 wordt er aan de Hugo de Grootstraat onder de handelsnaam Sigarenmagazijn “Deli” een filiaal geopend dat in augustus 1940 alweer zijn deuren sluit. In mei 1955 wordt het assortiment uitgebreid met souveniersartikelen, wat zo dicht bij de markt gelegen een goede keus is. De heer van Domburg werd in 1935 lid van de Katholieke Delftse Bond voor sigarenwinkeliers St. Antonius. Op 24 augustus 1955 overleed hij waarna zijn vrouw H.C.C. van Domburg – Peppen de winkel verder voortzette. Per 14 april 1975 nam de zoon Theo van Domburg, geboren 25 januari 1931 te Delft, de winkel over, ging een jaar later ook kamers verhuren en begon in 1975 in de winkel ook een munten- en postzegelhandel.

Voorgevel winkel Domburg Voldersgracht anno 1937
Interieur sigarenmagazijn Domburg Voldersgracht gedateerd 1945
Stand op de Markt in Delft tijdens de viering van Delft 700 jaar
Etalage speciaal ingericht van sigarenmagazijn Van Domburg Voldersgracht tijdens de 50 jarige verjaardag van Koningin Wilhelmina
Drabbe, J.C.

Koornmarkt 74 KvK 15 Johannes Carolus Drabbe is in 1856 in Delft geboren en heeft vanaf 1918 tot 1921 de sigarenwinkel gehad die toen overgenomen werd door zijn zoon Willem Drabbe, geboren 3 mei 1889 te Delft. De zaken gingen niet goed want op 24 november 1924 is W. Drabbe in staat van faillissement gesteld bij vonnis van de Arrondissement Rechtbank te Den Haag waarbij Mr. G. Scholten als Rechter Commissaris optrad en Mr. W. van der Chijs als curator.

Driessen, W.H.

Breestraat 25 KvK 1173 De eigenaar Willem Hendrik Driessen, geboren 17 maart 1923 te Delft heeft sinds februari 1962 de winkel gehad. Hij was tevens verbonden aan de gelijknamige groothandel aan de Markt in Delft. Per 31 januari 1971 doet hij de winkel over aan H.M. Hundepool.

Droog, J.G.

Oude Delft 193 Eigenaar Jan Gerrit Droog, geboren 16 juli 1936 te Delft heeft de winkel in november 1967 overgenomen van de weduwe van L. van Heusden, die kort voor die tijd overleden was. Jan heeft na de lagere school om de ambachtsschool gezeten en daarna op de handelsavondschool aan de Huytersteeg. Is ook een architectenbureau begonnen heeft voor de VVD in de Delftse gemeenteraad gezeten. Per 1 febr. 1970 is de winkel opgeheven

Emmerik, J.M. van

Brabantse Turfmarkt 19 en Voldersgracht 14 KvK 1611 Johannes Marinus van Emmerik, geboren 23 januari 1980 te Culemborg. Was naast sigarenwinkelier ook sigarenmaker en was getrouwd met C.E. van Emmerik – van der Steen. Sinds 15 februari 1921 heeft hij zijn bedrijf aan de Brabantse Turfmarkt. Vanwege de slechte toestand van het pand - werd door de huisbaas niet onderhouden - verhuist hij in november 1927 naar de Voldersgracht 14. Nadat J.M. van Emmerik op 27 januari 1951 overlijdt wordt de zaak kort daarna voorgezet door E.J. Jansen. De heer Emmerik was lid van de Oud Katholieke Kerk aan het Bagijnhof, had een lang slank postuur en stond als zeer aardig en innemend bekend.

Engel, Klaas van de

Cellebroerstraat Klaas van de Engel, geboren 13 april 1898 te Delft had een winkel in tabaksartikelen. Zijn zoon Herman van de Engel, geboren 23 november 1918 te Delft, heeft er ook en groothandel van gemaakt en leverde vooral aan voetbalkantines en die winkels waar tabaksartikelen een bijartikel was. Herman was een goed voetballer. Speelde bij Feijenoord en het Nederlands elftal en heeft zijn voetbalcarrière afgesloten bij D.H.C.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies