geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Delftse sigarenwinkels S

From VerhalenWiki

Revision as of 09:57, 27 May 2015 by Erfgoed Delft en Omstreken - Peter van der Kruk (Talk | contribs) (Sigarenmagazijn “Fortuna”)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Saraber, F.C.

Peperstraat 3 KvK 1453 Fredericus Carolus Saraber, geboren in 1871 te Den Bosch woonde zelf op de Oude Delft 60. Naast sigarenwinkelier was hij ook muziekonderwijzer en tevens directeur van de Eerste Delftse Particuliere Nachtveiligsheidsdienst. Zijn zoon die regelmatig pa hielp in de winkel voetbalde bij DHL. Fred overleed in 1956.

Schaareman, A.

Kappeijne van de Copellostraat 20 KvK 11577 Adrianus Schaareman, geboren 10 oktober 1915 is per 23 november 1961 zijn kleinhandel in tabaksartikelen begonnen. Hij was lid van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers. In maart 1970 heeft hij de winkel overgedaan aan H. Windmeyer.

Schaik, H.D. van

Harmenkokslaan 80 KvK 3701 Hendrik Dirk van Schaik is geboren op 6 mei 1895 te Delft en is met de kleinhandel in tabaksartikelen begonnen op 21 november 1930. De winkel werd per 1 januari 1974 opgeheven.

Schildt, C.C.

Wijnhaven 21 KvK 1290 Cornelis Christiaan Schildt werd op 15 maart 1861 geboren in Aarlanderveen. Hij had zijn winkel in tabaksartikelen, sinds mei 1915, aan de Wijnhaven 21 maar daarnaast ook vanaf juni 1921 een tabaksfabriekje op de Boterbrug 2. C.C. Schildt overleed op 9 mei 1932 waarna de handelsnaam gewijzigd werd in Wed. J.D. de Touw – Schildt.

Schut, W.

Fred. Hendrikstraat 43 a KvK 268 Willem Schut, geboren. 24 juni 1878 te Delft, is in juli 1920 zijn sigarenwinkel begonnen en heeft deze in april 1950 opgeheven.

Sigarenfabriek en -winkel “de Eenhoorn”

Burgwal 45 KvK 1192 Eigenaar Rocus Kunst, geboren 1 januari 1864 te Delft was vrijgezel en woonde aan de Burgwal 26. In december 1926 overlijdt R. Kunst en wordt de zaak overgenomen door zijn zus Maria Roca Kunst, geboren 14 september 1865 te Delft en wordt mede-eigenaar, haar zus Cornelia Gijsberta Kunst, geboren 20 augustus 1875 te Delft voor 50%. Per 17 oktober 1927 dragen zij de zaak over aan P.C. Dröes.

Sigarenmagazijn “Beatrix”

Oude Kerkstraat 8 KvK 5355 Jan Zijdel, geboren op 1 sept. 1986 te Utrecht werd op 2 september 1938 eigenaar van de handel in tabak, pijpen, koffie, thee, sigaren en sigaretten. Hij heeft de sigarenwinkel overgenomen van J.A. Steijger, toen heette het nog Sigaren magazijn “De Oude Jan”. In 1970 heeft hij deze overgedaan aan G.F.J. Wenneker.

Sigarenmagazijn “Centraal”

Vlamingstraat 65 KvK 3206 Sinds 1 april 1927 is Wilhelmina Petronella Gerrebrands, geboren op 14 februari 1892 te Delft eigenaar van de sigarenhandel. Deze werd opgeheven per 31 december 1936 waarna de eigenares verhuist naar de Adriaan Pauwstraat 88 te Delft.

Sigarenmagazijn “Deli”

Voorstraat 82 KvK 6016 Sinds 1 april 1934 had Hendrikus Jozeph Maria Klaus, geboren 29 november 1887 te Groningen, de verkoop van sigaren, koffie en thee. Hij woonde ook bij de winkel. Deze werd opgeheven per 26 sept. 1937.

Sigarenmagazijn “Delfland”

Brabantse Turfmarkt 91 KvK 5514 Johannes Jacobus Post, geboren op 15 maart 1894 te Delft, woonde op de Oude Delft 42 was sinds 28 oktober 1939 weliswaar de eigenaar maar hij werd gedreven door Arnoldus Anthonius de Vetten, geboren 21 december 1878 te Delft en woonachtig aan de Brabantse Turfmarkt 11. Hij was gemachtigd tot in- en verkopen van maximum ƒ 2000,- per maand. A.A.M. de Vetten is op 27 mei 1946 overleden. De winkel werd per 15 februari 1964 opgeheven.

Sigarenmagazijn” de Eenhoorn “

Burgwal 51 KvK 2610 Eigenaar Petrus Constantijn Dröes, geboren 19 december 1891 te Zwolle, woonde in de 2de L. de Colignystraat 190 te Den Haag en startte zijn handel in tabak en sigaren in november 1926 en deed deze alweer een jaar later van de hand aan N.W. Koot. Hij had inmiddels wel en filiaal geopend in het Agnetapark no. 190 waar hij als filiaalhouder Johannes Petrus Sooniens – geb. 24 januari 1892 te Rijswijk aanstelde, die alleen gemachtigd was voor het voor ontvangst tekenen van goederen. J.P. Sooniens werd in april 1935 ontslagen en opgevolgd door Petrus Antonius Marie Duyvestijn, geboren 1 oktober 1905 te Loosduinen en ging boven de winkel wonen. Hij werd in mei 1947 ontslagen. Filiaalhouder wordt Th. G. van Kan, geboren 7 november 1909 te Delft. Per 16 september 1947 wordt hij ontslagen, treed de heer P.C. Dröes uit als eigenaar en gaat de heer Th. G. van Kan verder onder de handelsnaam Th. G. van Kan.

Sigarenmagazijn “de Eenhoorn”

Burgwal 51 KvK 3437 Eigenaar Nicolaas Willibrordus Koot, geboren 27 september 1900 te Delft. De heer Koot is vanaf 1933 penningmeester geweest van de Katholieke Nederlandse Bond van Sigarenwinkeliers afdeling Delft. Hij heeft ook deze functie bekleed na de 2de WO toen de KNBS tijdelijk opgeheven werd. Hij zal best een goede penningmeester geweest zijn want hij was erg op de centen. Toen hij de winkel net overgenomen had kreeg hij een belastingaanslag. Hij protesteerde meteen omdat de Rijksinkomstenbelasting over 1926/27 minder dan ƒ 2000,-- bedroeg en hij derhalve niet inschrijvingsplichtig was. Na het overlijden op 2 januari 1969 van de heer Koot heeft zijn vrouw – M.G. Koot – Smit, geboren 27 september 1904 - de winkel overgenomen en is zij in 1972 hertrouwd met de heer A.W. Veelenturf. Nadat zij in 1983 gescheiden is noemt zij zich weer M.G. Smit – Koot. De winkel is per 21 januari 1987 opgeheven. De heer Koot stond bij collega’s bekend als neringziek, liep bij hen de etalages langs of zij bepaalde artikelen niet goedkoper verkochten en ging daar dan onder zitten. Als streng katholiek ging hij altijd op zondag naar de hoogmis en ging dan op de achterste bank zitten om als eerste weer naar buiten te kunnen om dan de klanten op te kunnen vangen om clandestien sigaren te kunnen verkopen. Menige bekeuring is hem dan ook ten deel gevallen.

Sigarenmagazijn “Excelsior”

Buitenwatersloot 273 KvK 1383 Cornelis van Velzen, geboren 8 mei 1874 te Delft, was eigenaar van een fabriekje en kleinhandel in sigaren sinds juli 1921. Deze werd per 1 september 1945 opgeheven.

Sigarenmagazijn “Fortuna”

Achterom 43 en Raamstraat 163 KvK 4094 Adrianus Theodorus van Velzen, geboren 28 oktober 1915 te Delft neemt per 1 februari 1957 de winkel over van J.E. de Bruijn – Perrenet en verhuist in april 1959 naar de Raamstraat 163 maar gaat zelf in de Van Saenredamstraat 16 wonen. In april 1961 overlijd A.Th. van Velzen maar wordt de winkel voortgezet door zijn vrouw Catharina Maria – van Velzen – Lupker, geboren 10 januari 1920. In maart 1962 verhuist de winkel naar de Krakeelpolderweg 21 en zelf gaat zij op no. 22 wonen. In september 1965 doet zij de zaak over aan L. van de Zwaag die voor eigen rekening en naam de winkel voort zet.

Sigarenmagazijn “ ’t Hoekje v/h Bas Sluis”

Koornmarkt 2 (hoek Breestraat) KvK 2526 Eigenaar is Mw. Johanna van Dam – Verweij en gehuwd met Hendrik van Dam heeft de zaak overgenomen van de legendarische Bas Sluis per 8 september 1958. Henk van Dam was amanuensis op een school in Rotterdam. Gezien de bekendheid van Bas Sluis werd de winkel genoemd: Sigarenmagazijn ’t Hoekje voorheen Bas Sluis. Per 1 januari 1970 nam H.C.M. Schepman uit Den Haag de sigarenzaak over.

Sigarenmagazijn ’t Hoekje

Koornmarkt 2 KvK 2526 Eigenaar H.C.M. Schepman, geboren 2 juli 1937 te Den Haag heeft samen met zijn vrouw Toos Schepman – v.d. Sman de sigarenzaak van Mw. J. van Dam – Verweij overgenomen per 1 januari 1970. Haar man Henk had eerder bij de Gebroeders de Jong, een groothandel in tabaksartikelen gewerkt en wist dus al iets van de branche af. De toenmalige vertegenwoordiger van Gebroeders De Jong, Alfons ’t Hart hoorde van de voorgenomen scheiding van Mw. Van Dam en dat zij daarom ook de zaak wilde verkopen. Alfons tipte toen oud collega Henk Schepman en zijn vrouw Toos die wel interesse hadden. Het pand konden zij eerst huren en hebben dit in 1975 gekocht. Zoals bij meerdere sigarenwinkeliers werden ook bij hun de klanten gekoppeld aan het merk sigaretten wat zij rookte want namen wisten ze niet. Vreemd keken zij op toen vlak na de overname klanten iets wilden hebben vanonder de toonbank. Zij hadden geen idee maar later bleek dat Mw. Van Dam voor een aantal vaste klanten daar de seksboekjes bewaarde. De hond die zij hadden, een Drentse Staander Kazan geheten, deed goede diensten want die sloeg aan wanneer kinderen probeerde wat snoep mee te pikken. Toos was allergisch voor de lucht van tabak en drop en omdat zij achter de winkel woonde gaf dat wel problemen. Later woonde zij boven de zaak. Per 15 september 1979 werd de winkel opgeheven.

Sigarenmagazijn “Hofco”

Choorstraat 22 KvK 5296 Eigenaar was Jacob van ’t Hof, geboren op 6 april 1998 te Wormer. Hij is in oktober 1936 met de winkel begonnen. Hij heeft eerst als de politieagent in Schiebroek gewerkt maar werd daar ontslagen vanwege zijn activiteiten bij de NSB waar hij trouwens maar 1½ jaar lid van geweest is. In oktober 1938 is hij met de winkel gestopt en is overgenomen door A.H. Soetekouw.

Sigarenmagazijn “Insulinde”

Hertog Govertkade 6 KvK 3733 Per 1 mei 1931 neemt Henrik Jan Westerveld, geb. 1 november 1885 te Amsterdam de winkel over van G. Gresnich en sluit deze per 21 februari 1939

Sigarenmagazijn “De Oostpoort”

Delfgauwseweg 21 KvK 7168 Petrus Wilhelmus Beuman, geboren op 19 november 1919 te Hof van Delft nam op 20 juli 1959 de sigarenzaak over van J. van Bragt. Hij woonde op de Hof van Delftlaan 21 te Delft. Per 1 maart 1964 opent P.W. Beuman een filiaal aan de Papsouwselaan 222 waar later ook een postagentschap gevestigd zou worden. 1 Maart 1966 wordt de vestiging aan de Delfgauwseweg verkocht aan Mw. J. de Langen. Op 1 juli 1979 neemt de zoon J.B.A.M. Beuman de zaak aan de Papsouwselaan over. Het postagentschap is dan inmiddels opgeheven omdat het Hoofdkantoor van de PTT ook aan de Papsouwselaan gevestigd werd. Jos Beuman gaat in 1992 alleen verder met fotografie.

Sigarenmagazijn “De Phoenix”

Noordeinde 42 KvK 3450 Eigenaar Jacobus Johannes Addink, geboren 19 november 1899 te Delft heeft sinds 15 april 1924 zijn sigarenmagazijn maar doet deze in oktober 1935 weer van de hand aan Jan Willem Grootens, geboren 7 september 1991 te Kampen. Nadat J.W. Grootens overleden is op 6 maart 1945 neemt zijn vrouw, Maria Elisabeth Grootens – Lantrok, geboren 1 oktober 1887 te Kampen de winkel over. Per 15 oktober 1948 neemt Pieter Johannis de Raad jr., geboren 4 mei 1916 te Delft de winkel over. Piet de Raad moet het vak reeds gekend hebben omdat zijn vader sigarenmaker was en tevens een sigarenwinkel had aan de Beestenmarkt. In november 1949 verhuist Piet van de Beestenmarkt naar het Noordeinde 42. Ook hij doet de sigarenzaak weer over en nu wordt Mw. J.W. van Vuurde – Lageman, geboren 18 april 1927 te Den Haag de nieuwe eigenaar. Nadat haar man in augustus 1962 overlijdt sluit zij per juni 1964 het sigarenmagazijn “De Phoenix”.

Sigarenmagazijn “De Oude Jan”

Oude Kerkstraat 8 KvK 4634 In dit pand was eerst het filiaal van de sigarenhandel- en fabriek van P.N. Windmeyer gevestigd. Als laatste van de drie filialen werd deze overgenomen door Johannes Marie Mokveld, geboren op 28 mei 1909 te Delft wordt hij eigenaar. Zijn belangrijkste motief was eigenlijk de bovenwoning omdat hij en zijn vrouw woningzoekende waren. Zij stond dan ook het meest in de winkel omdat Jan Mokveld collectant was bij het ziekenfonds. In augustus 1937 doen zij de winkel over aan Johannes Andreas Steijger, geboren 17 april 1913 te Delft die na ruim een jaar, namelijk in september 1938 alweer stopt als eigenaar. De zaak wordt voortgezet door G.F.J. Wenneker en de naam wordt veranderd in sigarenmagazijn “Beatrix”.

Sigarenmagazijn “De Rotterdamse Poort”

Oude Delft 11 KvK 3620 Sinds december 1929 is Adrianus Thomas Maria Ferdinandus Haring, geboren 16 november 1897 te Schipluiden eigenaar geweest. In september 1935 heeft hij de winkel weer opgeheven.

Sigarenmagazijn “De Sport”

Oosteinde 159 en Binnenwatersloot 8 KvK 1537 Pieter Nicolaas Waterbeek, geboren 21 april 1880 te Delft heeft sinds 1901 zijn zaak aan de Binnenwatersloot, maar opent – waar Floris Berg zich zou vestigen - per 1 juni 1936 een filiaal aan het Oosteinde die hij in maart 1952 weer opheft. Hij gaat dan wonen aan de Laan van Overvest 1 per 29 januari 1959 wordt ook de winkel aan de Binnenwatersloot opgeheven.

Sigarenmagazijn “Het Prinsenhof”

Oude Delft 105 KvK… De sigarenfabriek van Van der Spek opende op dit adres in november 1926 een sigarenwinkel waar Mw. Elzelina Cornelia Spoor, geboren 18 oktober 1876 te Delft, tot filiaalhoudster werd benoemd. In november 1935 wordt zij ontslagen en opgevolgd door Daniel Martinus Smeltzer, geboren 29 juni 1884 in Hermen en Aart bij Lobith. Hij was niet gemachtigd om de inkoop te doen. Na het overlijden van de heer Smeltzer in april 1940 wordt zijn vrouw Elizabeth Jacoba Smeltzer – van Hest tot filiaalhoudster benoemd die in november 1950 weer ontslagen wordt. Een van de directeuren namelijk Jacob van der Spek gaat het filiaal zelf beheren. Per 30 augustus 1960 wordt het filiaal overgedragen aan Gerrit van der Spek. Op zondagmiddag was het een drukte van jewelste want de voetbaluitslagen werden daar bekend gemaakt. Ook werden de verkiezingsuitslagen voor de ramen opgehangen

Sigarenmagazijn en Wijnhandel “Klein Vrijendam”

Balistraat 2 KvK 5269 Sinds 12 december 1937 is Everardus Petrus van der List, geboren 11 april 1909 eigenaar. Nadat hij in november 1941 gestopt is met de verkoop van koffie en thee doet hij dit in juli 1942 ook voor tabaksartikelen en wordt de overgebleven wijnhandel per 31 mei 1943 opgeheven.

Sigarenmagazijn “Luxor”

Oude Delft 11 KvK 1460 Johannes Visser, geboren 5 maart 1881 te Sneek is 1 december 1921 eigenaar van de handel in sigaren en tevens van de naast gelegen bioscoop “Luxor”. Per 29 april 1925 wordt de handel in sigaren opgeheven maar blijft de bioscoop wel bestaan onder zijn leiding.

Sigarenmagazijn “Peka”

Piet Kneteman voor zijn stand op de Markt

Rotterdamseweg 8 KvK 7768 Eigenaar is Piet Knetemann, geboren in 1902 te Rotterdam. De naam “Peka” is ontstaan uit letters PK van Piet Knetemann. De winkel is sinds 1 februari 1948 gevestigd. Hij trouwde op 18 juni 1924 met Jacoba Catharina Johannes Anthonia Zwaard, die op 24 maart 1904 geboren is in Hof van Delft en later de zaak zou overnemen toen Piet overleed in 1974. In de winkel was ook gedurende een aantal jaren een postagentschap gevestigd, waar Mw. Penning achter het loket zat. Toen zij er mee stopte is het agentschap gesloten omdat er geen goede vervanger(ster) te vinden was. De winkel sluit per 1 januari 1987. Piet was een kleurrijk en bekend persoon in Delft en zeker in tabakskringen. Heeft al als vertegenwoordiger gewerkt bij de sigarenfabriek van Van der Spek en de tabaksfabriek en winkel van Schilte. Speelde ook toneel bij Kunst en Vriendschap en was lid van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers. Ook had hij een vaste klantenkring, in en rond de Rotterdamseweg, waar hij de rokerswaren thuis bezorgde. Eerst op de bakfiets, later op de brommer en uiteindelijk met de auto.

Sigarenmagazijn “Pinster”

Voorstraat 107 KvK 7413 Sinds 1935 was Johannes Adrianus Pinster, geboren 21 juli 1903 te Delft, eigenaar van de kleinhandel in sigaren, sigaretten en tabak. Wanneer zijn voorraad even niet toereikend was werd er veel geruild of geleend met de Firma ‘t Mannetje. 1 januari 1971 werd de winkel opgeheven.

Sigarenmagazijn “De Tabaksplant”

Brabantse Turfmarkt 59 KvK 9504 Mevrouw Margaretha Johanna Lammers – v.d. Horst, weduwe van Henricus Johannes Lammers, geboren 4 febr. 1889 is de winkel begonnen op 1 juli 1915 en heeft deze per 1 juni 1954 overgedragen aan P. Knetemann die ook al een sigarenwinkel had aan de Rotterdamseweg. Piet Knetemann heeft de winkel aan de Brabantse Turfmarkt in maart 1955 gesloten.

Sigarenmagazijn “Threma”

Nassaulaan 85 KvK 10132 Eigenares werd per 7 oktober 1974 Theresia Elisabeth van Spelden – Gronsveld, geboren op 11 oktober 1955 te Delft die de winkel overnam van M.J. van Halderen terwijl de winkel voor die tijd van haar vader was. Per 18 juli 1992 is de winkel gesloten.

Sigarenmagazijn “De Tijdgeest”

Oosterstraat 19 KvK 5547 Jan Zijdel, geboren 1 september 1886 te Utrecht is sinds 1937 de eigenaar en verkoopt naast tabaksartikelen ook postzegels en briefkaarten. Jan was invalide en actief lid van het Rode Kruis en regelmatig zat hij voor de winkel in zijn uniform. Voorheen was Mej. Beek de eigenares. Nadat Jan op 9 januari 1962 overleed heeft zijn vrouw Mw. J.G. Zijdel – van Duren, geboren 11 november 1902 te Delft de winkel onder de handelsnaam J.G. Zijdel voort gezet. Deze heeft zij in december 1969 opgeheven.

Sigarenmagazijn “Unicum”

Breestraat 25 11651 Henderika Maria Hundepool, geboren 12 december 1929 te Den Haag heeft de sigarenzaak overgenomen per 31 januari 1971 van W.H. Driessen en naast de verkoop van tabaksartikelen deze uitgebreid met boeken en tijdschriften. Vanwege de concurrentie in de directie omgeving heeft zij een jaar later de winkel weer gesloten.

Sigarenmagazijn Zuiderwijk

Odulphusstraat 1 KvK 17849 Eigenares Elisabeth Maria Bernadette Monica Zuiderwijk – Dukker, geboren 18 maart 1954 te Delft heeft, nadat zij per 28 mei 1976 de winkel van de vorige eigenaar Th. J. Vis over genomen heeft, gewerkt bij de firma ‘t Mannetje in de van Bossestraat en heeft als filiaalhoudster gestaan in de tweede zaak aan de Hof van Delftlaan die door Louis Bracco Gartner was over genomen van Alfons ’t Hart. Per 1 januari 1980 wordt er een postagentschap gevestigd in de Odulphusstraat en wordt haar man, Hendricus Cornelis Maria Zuiderwijk, geboren 29 oktober 1951 te Delft de nieuwe eigenaar. Het postagentschap wordt op last van PTT Post gesloten in 1982 waarna er een faillissementverklaring komt door rechtercommissaris Mr. M. Rutgers. Als curator treed op W.A. van Riel. In maart 1984 wordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Sluis, B.J.

Bas Sluis

Koornmarkt 2 KvK 2526 Bastiaan Jacobus Sluis, geboren 21 november 1916 te Hof van Delft begon met een sigarenwinkel in de Breestraat maar door de voordeur te verplaatsen werd het adres Koornmarkt no. 2. Bij de oprichting van St. Antonius, afdeling Delft van de Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers werd hij voorzitter en was in Delft actief als raadslid voor de KVP. In september 1937 legt hij het voorzitterschap tijdelijk neer, blijft wel bestuurslid en precies één jaar later wordt hij opnieuw voorzitter. Bas Sluis was een markant figuur in Delft. Naast zijn raadslidmaatschap was hij toneelspeler bij Kunst en vriendschap en schreef hij ook revue’s voor de vereniging. Hij had meerdere bestuursfuncties, één vaste rubriek in het blad Katholieke Sigarenwinkeliers en zat in de examencommissie voor de vakexamens van sigarenwinkeliers. Hij was typograaf bij de Nieuwe Delftse Courant, toen nog uitgegeven door drukkerij de Gaade. In de Delftse Post verzorgde hij aan het eind van het jaar de Thomasvaer en Pieternel waarbij de meest bekende Delftse personen wel door hem op de hak genomen werden. Toen hij op 2 november 1952 overleed heeft zijn vrouw, Mw. M.A. Sluis – Breedveld, geboren 9 juli 1988 te Delft, de winkel overgenomen en deze per september 1958 overgedaan aan J. van Dam - Verweij

Soetekouw, A.H.

Choorstraat 22 KvK 5297 Albertus Hendrik Soetekouw, geboren 23 februari 1879 te Delft heeft in oktober 1938 de winkel overgenomen van J. van ’t Hof. Hij ging wonen op de Spoorsingel 20. Vanaf december 1938 woonde hij bij de winkel om in juni 1946 te verhuizen naar de Hugo de Grootstraat 90. Even later, namelijk in september van datzelfde jaar, deed hij de winkel over aan zijn vrouw Jannetje Soetekouw – Verweij, geboren 12 januari 1915 te Delft. Kort daarna, namelijk op 2 november 1949 overlijdt hij. In maart 1953 hertrouwt Jannetje Soetekouw met A.C. Manintveld en wordt de winkel per 1 mei 1955 opgeheven.

Soonieus, J.P.

Van Leeuwenhoeksingel 57 KvK 6566 Johannes Petrus Soonieus, geboren op 24 januari 1892 was de eigenaar en heeft de winkel gehad van maart 1935 tot 1 juni 1968.

Spee, A.J.A.

Singelstraat 40 KvK 9514 Eigenaar was Mw. Maria Cornelia Spee – van den Born, geboren 12 november 1905 te Delft. Zij heeft de winkel in april 1956 overgenomen van Th. C. Lelieveld. In februari 1965 veranderd zij de handelsnaam in M.C. Spee – van den Born. In okt. 1968 wordt de winkel opgeheven.

Starre, C.G.M.

Tuinstraat 21 KvK 5118 Carel Gerardus Marinus Starre, gebòren 21 augustus 1900 te Rotterdam neemt in januari 1938 de winkel over van J. Lantrok. Naast tabaksartikelen verkocht hij ook feestartikelen. Per 1 februari 1956 doet hij de winkel weer van de hand aan M.J. van Halderen.

Steenweg H.

Hugo de Grootstraat 84 KvK 6581 Henricus Steenweg, geboren 17 oktober 1902 te Delft is per 2 december 1936 begonnen met de detailhandel in tabak, sigaren, sigaretten, koffie en thee. In september 1950 gaat hij zelf in de Willemstaat no. 6 wonen en doet per 20 november 1954 de winkel over aan G.A.F. van Tuijl.

Steneker, C.

Krakeelpolderweg 22 KvK 4094 Eigenaar is Catharinus Steneker, geboren 1 april 1928 te Appelscha. Naast de verkoop van tabaksartikelen verkocht hij ook speelgoed, boeken, tijdschriften, snoep en fotoartikelen. De winkel werd overgenomen van L.v.d. Zwaag in september 1974 en per februari 1975 verkocht aan G. Reijmers.

Stokman, H.B.

Jacob Gerritsraat 24 KvK 1823 Eigenaar Hendricus Bernardus Stokman, geboren 23 januari 1912 te Delft neemt per 1 juni 1933 de winkel over van D.J. Zweers. Per 1 juni 1935 word hij weer opgeheven.

Suffelen, G.H. van

Poortlandlaan 35 en Kanaalweg 20 KvK 3662 Eigenaar Gijsbertus Hendricus van Suffelen, geboren 19 februari 1902 te Voorburg woonde aan de Wolmaransstraat 120 te Den Haag waar hij ook een filiaal had maar deze in 1931 opgeheven heeft. Hij gaat aan de Poortlandlaan bij de winkel wonen die hij sinds 15 augustus 1930 heeft. In februari 1935 verhuist hij privé en met de winkel naar de Kanaalweg 20. Per 3 augustus 1936 wordt de winkel daar opgeheven.

Swarttouw,H.

Vlnr. Broers Henk en Ted Dissel in de winkel van Swarttouw aan de Oude Langendijk
advertentie Swarttouw

Oude Langendijk 14 KvK 560/ 2249 De winkel is per 1 augustus 1867 (sectie D no. 365) verkocht door de erven van B. Funneholter aan Catharina Apolonia Swarttouw – Meijer, geboren 5 oktober 1823 te Delft en vormde N.V. Sigarettenhandel v/h Swarttouw aan de Molslaan, fabrikant van sigaren en importeur van sigaretten met verkoop door heel Nederland. In 1867 kleinschalig begonnen maar uitgebreid tot een fors bedrijf. Het is altijd een familiebedrijf geweest waarbij ook familieleden de winkel beheerde maar die in 1963 overdeed aan Johan Diederik van Dissel, geboren 18 januari 1903 te Rotterdam en getrouwd met Hendrika Hopman. J.D. van Dissel was al 25 jaar in dienst bij de firma Swarttouw. De overname ging trouwens niet zonder problemen. Boven de winkel woonde de familie van Dijk maar toen de etage leeg kwam waarvan de familie Van Dissel een eerste recht van huur had was het Louis Swarttouw die het gunde aan een verpleegster. Toen de zoon van de familie van Dijk, hij was stoffeerder, alle bezittingen en inventaris uit het huis haalde zag de verpleegster af van huur en kon de familie van Dissel de bovenwoning eindelijk betrekken. Jan Dissel was lid van de Derde Orde van Sint Franciscus en meer dan 30 jaar lid van de Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers waarvan 25 bestuurslid van de afdeling Delft. Tevens was hij vele jaren penningmeester van het plaatselijk comité van “Herwonnen Levenskracht”. Toen J.D. Dissel op 22 oktober 1955 overleed is de zaak overgenomen door een van zijn zonen namelijk Hendrikus Maria Dissel, geboren 30 juli 1935 te Delft, nadat hij al 10 jaar in de winkel werkzaam geweest was. Henk Dissel was, net als zijn vader, lid van St. Antonius, de Delftse afdeling van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers. De mooie locatie, het prachtige interieur en de vakkennis maakte de winkel tot een van de beste sigarenspeciaalzaken van Delft. Het toeval wilde dat eigenlijk de twee bekendste Delftse sigarenwinkeliers namelijk Bob van Renssen en dus Henk Dissel op dezelfde dag het examen voor sigarenwinkelier in Den Haag haalden. Zijn broer Ted heeft deed al de administratie en is dit blijven doen terwijl hij als beheerder werkte bij Hamilton in de Passage te Den Haag. Hij is in 1978 ook in de zaak gekomen. Het boterde echter niet zo tussen die twee waardoor Ted zijn eigen weg koos. Om gezondheidsredenen van Henk werd de winkel eind 1989 gesloten. Het interieur wordt nog steeds bewaard door Erfgoed Delft e.o.

Gevel winkel aan de Oude Langendijk
Gevel winkel Swarttouw Oude Langendijk
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies