geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Fabritius, Carel Pietersz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Carel Fabritius, Delft 1652
Pieter Carelsz Fabritius werd in 1619 schoolmeester en koster in de Beemster, de polder die pas zeven jaar eerder was drooggelegd. De schoolmeester had drie zoons die alle drie de schilderskunst beheersten; Barent, Johannes en Carel. Carel was, als oudste zoon, naar zijn grootvader vernoemd.
Carel was niet alleen kunstschilder, maar ook prentkunstenaar en tekenaar. Het schilderen deed hij met olieverf. Carel Fabritius schilderde landschappen, portretten, dieren en architectuur. In 1641 trouwde Carel met zijn buurmeisje en ging met haar in Amsterdam wonen, alwaar hij in de leer ging bij Rembrandt van Rijn. Nadat zijn vrouw in 1643 tijdens de bevalling overleed, keerde hij terug naar Middenbeemster. In 1650 vond hij opnieuw de liefde, ditmaal in Delft, waar hij in het huwelijk trad met Agatha van Pruyssen. Ook Carels broer Barent vond zijn grote liefde in Delft (1652 ondertrouw).
Zelfportret Fabritius 1654

Nu woonde hij dus in de prinsenstad en hij begon zijn eigen schilderstijl te ontwikkelen: luchtiger, vloeiender en helderder kleurgebruik. Carel oefende veel invloed uit op kunstschilders als Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh, vooral waar het ging om perspectief en compositie. En zij waren vol bewondering over zijn subtiele manier van lichtweergave. Fabritius trad tevens op als hofschilder voor de prinsen van Oranje, die hij porttretteerde. Maar ook schilderde hij genrestukken en historische werken. Niet meer dan vijftien doeken van de hand van Carel Fabritius zijn bewaard gebleven. Hieronder bevinden zich twee zelfportretten.
Het was 12 oktober 1654, kwart over tien in de morgen. Carel was thuis aan het werk, hij was bezig de koster van de Oude Kerk te portretteren. Zijn schoonmoeder was er ook en op haar eigen manier bezig. Zij woonden in de Doelstraat, dat was ergens ter hoogte van de Paardenmarkt. Niet ver daar vandaan lag het Secreet van Holland, een geheime opslagplaats van buskruit. Terwijl Carel de verf op het doek zette, haalde Cornelis Soetens, beheerder van de opslagplaats, een kruitmonster. Hierbij moet iets fout zijn gegaan, want een enorme knal volgde en verwoeste een groot deel van Delft.
Onnodig te vermelden dat hierbij talloze doden te betreuren waren. Carel was zwaargewond en werd naar het Gasthuis overbracht, maar enkele uren later overleed hij. Behalve voor Carel, viel ook voor een deel van zijn werk het doek. Want vermoedelijk zijn bij de brand, die op de ontploffing volgde, een aantal van zijn werken verloren gegaan. Carel werd op 14 oktober 1654 begraven in de Oude Kerk. Zijn stadgenoot Arnold Bon schreef hierover het volgende treurdicht:

Aldus gekneust, geplettert en gebrooken,
Aan arm en beenen dat onkenbaar was,
Lag Karel Faber schier versmoort in d'as,
Door 't heiloos kruit; wie weet hoe aangestooken?
Zyn matte ziel gantsch magteloos gekreeten,
Wierd nog gered uit deezen bangen noodt.
Maar d'alvernield' en d'onmedoogde doodt,
Heeft hem den draad zyns leevens afgebeeten.
Zoo voer de grootste Konstenaar ten dale,
Dien Delleft ooit of Holland heeft gehad.
De meeste schaa van deeze brave Stad
Werd weer geboet, maar hy niet weer te haale.
Wie treurt dan niet op zyn gekrookte beenen,
Die ooit de konstgodin Pictura mindt?
Hy was van haar het beste troetelkindt,
En zoog 't geheimste uit haare borst en speenen.
Dus troft gy hem, ô doot toen hy zo schrander,
In 't malen met zyn deftige penseel,
Het weezen bragt natuurlyk op 't panneel
Dat zoo geleek, als 't eene Ey het ander.
Moest nevens hem dan Decker ook al sneeven?
Als of de nyd hem nog benyden wou,
Dat yders oog, nog namaals zeggen zou,
Ten is geen doek, het is het waare leeven.
Moest gy den geest van Faber ook zo sollen
Mattias Spoors, o gaauwe jongeling,
(Die dagelyks leergierig by hem sting,)
Om zoo de Konst ter wereld uit te rollen?

Carel Fabritius: Middenbeemster 1622–1654 Delft
Beroep: kunstschilder, timmerman
Ondertrouw: Delft, 20 augustus 1650
Adressen: Oude Delft, Doelstraat
Ouders: Pieter Carelsz Fabritius en Barbertje van der Maes

Bronnen: Wikipedia, Ecartico, DTB-Delft Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Het rampgebied geschilderd door Van der Poel
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies