9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7432
: S7119
: S7163
Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina : feestwijzer bevattende het programma der feesten, welke in Delft zullen gehouden worden op 13, 14 en 15 September : officieele uitgave van wege de Feestcommissie
: R17092
Programma der feesten ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, op donderdag 31 Augustus [1911] in Stads Doelen [uitgaande van de] Vereeniging "De Oranjebond" gevestigd te Delft
: R17139
Artikelen over functionarissen, feesten en relikwieën in de Oude Kerk te Delft
: R64220
Drie vlaggen : feesten ter gelegenheid van voltooiing restauratie Nieuwe Kerkstoren in alle opzichten geslaagd
: R73866
: 123665
: 135613

Feesten in Delft

From VerhalenWiki

Revision as of 09:28, 16 February 2017 by Stimootje (Talk | contribs) (Foto's Kermis Markt)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Delft is een belangrijke stad op het gebied van feesten. In Delft worden er verschillende soorten feesten gehouden, namelijk de Oranjefeesten en de Studentenfeesten. De geschiedenis van de feesten begint al in dertiende eeuw met het vertier op de Sint-Olofsmarkt. Omdat er zo veel verschillende feesten zijn, is er in dit artikel gekozen voor de drie belangrijkste feesten in de Delftse geschiedenis.

Oranjefeesten

Vroeger
De stad Delft vierde vooral in de negentiende eeuw nationale feesten. Op de verjaardag van Koning Willem II hielden bepaalde verenigingen of groepen van de stad een parade. Zoals de Schutterij van Delft en het garnizoen. De Delftse scholieren zongen dan ook de hele dag vaderlandse liederen. In de Delftse straten stonden versierde erebogen opgesteld en overal hingen de nationale kleuren: rood, wit, blauw en oranje. Wie niet zijn of haar vlag op zo’n Oranjefeest uithing riskeerde een aframmeling van het enthousiaste Oranjevolk. Vaak werden bij zo’n huis dan de ruiten ingegooid. Aan het einde van de dag was er een concert in de Stadsdoelen gevolgd door een bal.
Van echte volksfeesten was nog geen sprake. De waarschijnlijke oorzaak daarvan is dat alle verjaardagen van het Koninklijk Huis in de winter waren.

Oranjefeest in Pijnacker 1904, bron members.home
Op de Koninklijke feestdagen zoals de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina en Koninginnedag organiseerden buurtcomités in verschillende wijken festiviteiten met muziekuitvoeringen en natuurlijk veel spelletjes voor de kinderen. Tijdens de Koninklijke feestdagen waren de straten vol met versieringen uit liefde voor het Koninklijk Huis. Tijdens de Koninklijke feesten luidde de klok van de Oude Kerk, de Bourdon, waarna een historische optocht door de stad trok:
 • Aantal deelnemers aan festiviteiten: bijna de gehele stad Delft.
 • Activiteiten: Kermis, spelletjes voor de kinderen, versierde straten, 'historische' optocht door de stad Delft.

Nu
Op Koninklijke feestdagen wordt tegenwoordig minder georganiseerd dan vroeger, waarschijnlijk omdat vroeger het Koninklijk Huis meer aanzien had. Maar de belangrijkste Koninklijke feestdag wordt nog steeds wel in ere gehouden: de verjaardag van het staatshoofd. Sinds de troonswisseling in 2013 Koningsdag geheten (voorheen Koninginnedag). Dan worden er allerlei activiteiten in Delft georganiseerd. Zoals de Koningsmarkt en de kermis op de Paardenmarkt. Ook treden er veel bands op. En veel winkels zijn geopend op deze dag.
Het grootste verschil tussen vroeger en nu is, dat er bijna geen straatversiering is te zien, waar de stad Delft vroeger om bekend stond.

 • Aantal deelnemers: veel minder dan voorheen, ongeveer de helft van de Delftse bevolking.
 • Activiteiten: Rommelmarkt, verschillende optredens, winkels tot laat geopend.

Delftse studentenfeesten, Maskerade 1843/(studentenvereniging Lustrum)

Delft is de stad van Kennis en Cultuur. De stad is vooral bekend door de studentenverenigingen bij de Universiteiten zoals de (TU). Maar Delft is nog bekender door de studentenfeesten.

Lustrumfeest

Optocht door de stad in kostuums. In 1913, Abbas de Groote op zijn zegetocht door het Hollandsche Ispahan; uit weekbladbuiten.net

Vroeger
Een van de bekendste studentenverenigingen is de studentenvereniging 'Lustrum'. Een lustrum was in de Romeinse tijd een vijfaarlijks zoenoffer. Het is een feest dat vooral door studentenverenigingen wordt gehouden en het feest vind plaats om de vijf jaar. Het lustrum wordt gevierd met een groot feest. Een activiteit is bijvoorbeeld een roeiwedstrijd die al sinds 1881 wordt georganiseerd door studentenvereniging Laga.

 • Aantal deelnemers: alle studenten in de stad Delft en omstreken (geen getal beschikbaar).
 • Activiteiten: roeiwedstrijd, spelletjes onder de studentenverenigingen maar er wordt vooral veel gedronken.

Nu
Het Lustrumfeest wordt nog steeds gehouden door de Delftse studentenverenigingen. Op deze 'feestdag' voor de studenten zijn er verschillende activiteiten. Dit verschilt per studentenvereniging.
Op de TU Delft wordt er een Lustrumfeest georganiseerd, genaamd 'Wonderland'. Er wordt op deze dag veel gedronken. Er worden verschillende evenementen georganiseerd met optredende artiesten en veel verschillende workshops. Het is nog steeds, net zoals vroeger, een groot feest voor studenten in en rond de stad Delft.

 • Aantal deelnemers: Verschilt per jaar, rond de 25.000 deelnemers, alle studentenverenigingen.
 • Activiteiten: verschillende optredens, workshops en natuurlijk wordt er veel gedronken.

Maskerade (onderdeel van Lustrumfeest)

Vroeger
In 1843 werd Delft een studentenstad door de opening van de Koninklijke Academie aan het Oude Delft. De studenten zochten hun ontspanning vaak in de cafés en kroegen in en rond Delft.

Studenten in een café aan de Phoenixstraat te Delft. (Geen datum)
In 1848 werd de eerste studentenvereniging opgericht, genaamd 'de Delftsche Studenten Corps'. Er ontstonden steeds meer studentenverenigingen die zorgde voor vermaak van de studenten. De leden van zo’n vereniging konden er lezen, sporten en feesten. Het ging bij de studentenverenigingen vooral om het feesten. Door de uitbundige slemppartijen, feestelijkheden, die de studenten in hun sociëteit aan de Singelgracht, de huidige Phoenixstraat hielden, werd het gebouw met zijn twee opvallende torens in de volksmond het 'jeneverkerkje' genoemd.

Het 'Delfts Studenten Corps' bood veel vermaak aan de leden. Eens in de vijf jaar werd er door de vereniging een groot feest georganiseerd om de burgers van Delft ook een pleziertje te bezorgen. Dit was een maskerade, een evenement dat keer op keer het hoogtepunt was van de lustrumvieringen van de studentenvereniging. Meestal droegen alle studenten historische of exotische kostuums. Het feest werd afgesloten met vuurwerk of een concert gevolgd door een studentenfeest. Er kwamen veel mensen op af. In 1898 moesten er zelfs 32 extra treinen, boten en trams worden ingezet om bezoekers naar Delft te vervoeren.

Lustrumfeest in Delft foto uit 1913: de versierde Peperstraat.

Nu
Het onderdeel maskerade is, zoals hierboven al uitgelegd, een belangrijk onderdeel van het Lustrumfeest. Het wordt nog steeds gevierd, alleen niet zo uitgebreid als voorheen. Het feest zelf bestaat uit, door de verenigingen georganiseerde, activiteiten zoals workshops en evenementen. De kostuums die de studenten droegen zijn er bijna niet te vinden. Het evenement wordt afgesloten met een groot concert, door alle studentenverenigingen gezamenlijk georganiseerd.

 • Aantal deelnemers: Verschilt per jaar rond de 25.000 deelnemers, alle studentenverenigingen. (Zelfde als Lustrumfeest).
 • Activiteiten: verschillende optredens, workshops en natuurlijk wordt er veel gedronken. (Zelfde als Lustrumfeest).

Vertier op de Sint-Olofsmarkt, kermis in de dertiende eeuw

Vroeger
Delftenaren konden in het verleden vaak genieten van sprongen en gedurfde toeren, tijdens de Delftse Sint-Olofsmarkt. Dit evenement trok artiesten zoals acrobaten, goochelaars en jongleurs naar de stad Delft om hun kunsten te laten zien aan het publiek. Als bezoeker keek je je ogen uit.
Eeuwenlang, al vanaf de dertiende eeuw, was deze jaarmarkt het belangrijkste festijn in en rond Delft. Op de jaarmarkt konden de bezoekers er, zoals bovenstaand beschreven, naar artiesten kijken die optraden.

Foto Delftse Markt (bron Delftse Post).
Maar de markt was er vooral om aankopen te doen. Deze dagen, acht in totaal, bestonden dus vooral uit het kopen van handelswaar. De acht dagen van de jaarmarkt worden ook wel de acht dagen van de inkoop genoemd. Maar de hoofdzaak was vooral plezier beleven, feesten en dansen. Niemand klaagde over de belangstelling van de jaarmarkt, de artiesten niet en de handelaren niet (ook niet als ze een dag flink verlies leden).

Dingen die op de markt te koop waren, waren voor die tijd dure spullen zoals stoffen, schoenen, potten, snuisterijen, sieraden en koperwerk. In de stad Delft was normaal niet zo’n grote keus uit de beste producten te vinden. Daarom kwamen alle Delftenaren vooral naar de jaarmarkt om bijzondere, dure dingen te kopen. De jaarmarkt was vooral een feest omdat men vroeger geen vakantie had. En zo een paar dagen in het jaar 'vertier' had.
Tijdens het feesten, vooral in de late uurtjes, zaten alle Delftenaren dan ook in een kroeg of herberg en de drank ging snel over de balie. Het feest zelf heeft eigenlijk geen betekenis.

 • Aantal deelnemers: Van jong tot oud. Burgers van heel Delft en omstreken. (Aantal deelnemers is niet helemaal achterhaalbaar).
 • Activiteiten: Kermis, circus en markt met allerlei soorten waren.
De tegenwoordige markt in Delft op de Markt in Delft.

Nu
Tegenwoordig is de naam 'Sint-Olofsmarkt' helemaal verdwenen. De markt zelf is ook niet meer te vinden in Delft. De markt lijkt zelf niet meer te bestaan er zijn nu allerlei huizen opgebouwd.
De opvolger van de Sint-Olofsmarkt is de Grote Markt bij de Nieuwe Kerk. Hier wordt nu, in plaats van op de Sint-Olofsmarkt een kermis gehouden. Het feest zelf bestaat dus nog wel, maar dan alleen op een andere locatie. Op de kermis en op de markt kun je attracties bezoeken en er zijn veel verschillende soorten kraampjes.

 • Aantal deelnemers: Van jong tot oud. Burgers van heel Delft en omstreken. (Aantal deelnemers is niet helemaal achterhaalbaar).
 • Activiteiten: Kermis, kraampjes, eetkraampjes etc..

Literatuur en bronnen

Boeken:
Boekjes geschiedenis Delft Gemeentearchief Delft, boek 13 Vrije tijd besteding in Delft.

Internet websites:

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies