9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7432
: S7119
: S7163
Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina : feestwijzer bevattende het programma der feesten, welke in Delft zullen gehouden worden op 13, 14 en 15 September : officieele uitgave van wege de Feestcommissie
: R17092
Programma der feesten ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, op donderdag 31 Augustus [1911] in Stads Doelen [uitgaande van de] Vereeniging "De Oranjebond" gevestigd te Delft
: R17139
Artikelen over functionarissen, feesten en relikwieën in de Oude Kerk te Delft
: R64220
Drie vlaggen : feesten ter gelegenheid van voltooiing restauratie Nieuwe Kerkstoren in alle opzichten geslaagd
: R73866
: 123665
: 135613

Revision history of "Feesten in Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies