8 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3923
De anatomische les van Cornelis 's-Gravensande
: 102114
Reinier de Graaf, 1641-1673 : in syn leven Nauwkeurig Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft
: R15641
Reinier de Graaf (1641-1673) : 'In syn leven naukeurig ontleder en gelukkig geneesheer tot Delft'
: R26279
Reinier de Graaf : leven en werken, 30-7-1641/17-8-1673
: R17453
Reinier de Graaf : leven en werken, 30-7-1641/17-8-1673
: R77885
Reinier de Graef, 1641 - 1673 : Delftsche medicus
: R51756
Reynier de Graef, 1641-1673
: R24515

Graaf de, Reinier (1641-1673)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Reinier de Graaf leefde in een tijd die grote namen gekend heeft. Zo zijn onder andere Johannes Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek zijn tijdgenoten. Reinier de Graaf is de man die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de medische wetenschap en bovendien een groot deel van zijn leven in Delft heeft doorgebracht. In dit artikel kun je meer lezen over Reinier zijn leven en werk.

Leven

Reinier de Graaf werd geboren in Schoonhoven, een Zuid-Hollandse stad aan de Lek, dat destijds bekend was om zijn zalmvangst. Zijn volledige naam is Reijnerus de Graeff. Hij leefde van 1641 tot 1673. De Graaf heeft veel bereikt in wetenschappelijk opzicht.
Reinier de Graaf.

Hij studeerde medicijnen en heeft later veel onderzoek gedaan naar ontleedkunde en anatomie. Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar de voortplanting. In 1665 maakte de Graaf een studiereis naar Frankrijk. Op 23 juli van dat jaar promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Angers.
Eenmaal terug in het vaderland vestigde hij zich als medicus in Delft. In 1667 voltooide hij zijn onderzoek naar de vrouwelijke geslachtsorganen en schreef hierover een boek.
Op 14 oktober 1672 trouwde Reinier de Graaf met Maria van Dijck in Gouda. Dat zelfde jaar werd De Graaf valselijk beschuldigd van plagiaat door zijn vroegere vriend Jan Swammerdam. Volgens Swammerdam had niet De Graaf de follikels ontdekt, maar hij zelf. Dit hakte er bij de Graaf aardig in.
Tot overmaat van ramp overleed in april 1673 zijn enige kind, een zoon genaamd Fredericus, ongeveer twee weken na de geboorte. Ruim vier maanden later, op 17 augustus 1973, overleed Reinier de Graaf zelf op 32-jarige leeftijd in Delft. Hij is net als zijn zoontje begraven in de Oude Kerk te Delft. De oorzaak van zijn dood was niet bekend. Om religieuze redenen was het in die tijd ook niet gebruikelijk om openlijk over zelfmoord te spreken. Toch werd er hier wel over gespeculeerd. Zijn tijdgenoten stelden dat hij de zin om te leven had verloren.

Wetenschappelijke carrière

De Graaf begon zijn academische studie in Leuven rond 1658. Hij studeerde daar aan de Faculteit der Letteren en aan de Medische Faculteit en volgde colleges van de anatoom Vopiscus Fortunatus Plempius (1601–1671). Zijn studie in Leuven was nog maar het begin van zijn wetenschappelijke carrière. Na Leuven ging hij in 1661 naar de Utrechtse universiteit waar hij verder studeerde in geneeskunde.

De Graaf heeft zich tijdens zijn studietijd in Utrecht onder leiding van Diemerbroeck in de ontleedkunde bekwaamd. Later begon hij zelf ontleedkundig onderzoek te verrichten, en wel aan de mannelijke geslachtsorganen van de hond. Hierover heeft hij verschillende stukken geschreven en platen met afbeeldingen gemaakt. Deze stukken en platen stuurde De Graaf ook naar de Royal Society.
Onderzoek naar de mannelijke geslachtsorganen van de hond.

Twee jaar later, in 1663, zette De Graaf zijn studie voort in Leiden. Hier studeerden ook zijn latere collega’s Ruysch, Swammerdam en Niels Stensen, bekend onder de naam 'Steno'. Bij de studie ontleedkunde, geneeskunde en medicijnen in Leiden hoorden natuurlijk ook experimenten. Bij deze experimenten werden net als bij het onderzoek van de Graaf in 1661 dieren gebruikt.
Boë Sylvius was in deze tijd een belangrijke inspiratiebron voor Reinier de Graaf. Helaas werd De Graaf, vanwege zijn katholieke geloof, afgewezen als opvolger van de Leidse hoogleraar Sylvius. In zijn Leidse studietijd volgde de Graaf ook colleges van Johannes van Horne. De Graaf hielp van Horne met zijn anatomisch onderzoek. De Graaf construeerde namelijk voor het conserveren van anatomische preparaten en voor het met behulp van gekleurde vloeibare was zichtbaar maken van de arteriële en veneuze vaatsystemen, een injectiespuit. Met deze nieuwe methode hielp hij van Horne goed bij het onderzoek.
Na zijn studie in Leiden vertrok de Graaf naar Angers in Frankrijk. In 1665 promoveerde hij daar tot doctor in de medicijnen op een anatomisch onderzoek naar de alvleesklier.
In 1666 kwam hij terug naar Nederland en vestigde zich als geneesheer in Delft. De nieuwe geneesheer werd in Delft al gauw populair. Niet alleen notabelen en leden van de vroedschap der stad, maar ook veel burgers gingen naar de Graaf voor raad bij ziekte.
De Graaf had een goede verhouding met zijn collega’s in Delft. Naast Reinier de Graaf telde Delft toen minstens zeven andere dokters. De Graaf betrok dezen vaak bij zijn onderzoeken en waarnemingen voordat hij deze publiceerde. In zijn boek: De mulierum organis generationi inservientibus tractatus novus ('Nieuwe verhandeling over de functie van de vrouwelijke voortplantingsorganen), verschenen in 1672, legt hij een verband tussen eisprong en paring bij konijnen en neemt hij aan dat dit bij de mens ook zo het geval is.

Reinier de Graaf heeft tijdens zijn leven onderzoek gedaan naar de volgende zaken:

  • De follikel (blaasje in de baarmoeder)
  • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • De kleinste vruchtzakjes in de tuba (eileider)
  • Het verband tussen paring en ovulatie
  • De vorming van het ‘corpus luteum’ (tijdelijke endocriene structuur van zoogdieren, dat verantwoordelijk is voor de productie van progesteron) en de verdwijning ervan
  • De uitstoting van het ei na de luteïnisatie (vorming van het hormoon luteïne).


De ‘Graafse Follikel’

'Graafse Follikels'.

Reinier de Graaf beschreef de ontdekte follikels als ‘kleine bollekens’. Toen hij onderzoek deed naar deze ‘bollekens’ realiseerde De Graaf zich dat de follikels het ‘ovum’ (de eicel) bevatten. Later zouden ze officieel naar hem vernoemd worden als ‘Graafse follikels’.
Tegenwoordig weten we dat de follikel een eiblaasje is bestaande uit het geheel van de eicel en de omringende cellagen, die de eicel van voeding voorzien. Na de ovulatie spreken we van het ‘gele lichaam’(corpus luteum), dat een belangrijke rol speelt bij de hormoonproductie die uiteindelijk de innesteling van het embryo in het baarmoederslijmvlies mogelijk maakt.
Zelf heeft De Graaf de oöcyt (vrouwelijk oerkiemcel dat betrokken is bij de voortplanting) nooit gezien, toch heeft hij de aanwezigheid daarvan gededuceerd uit de observatie van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

===Buitenbaarmoederlijke zwangerschap===
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap betekent dat er zich een vrucht bevindt buiten de baarmoeder. Dit kan zeer gevaarlijk zijn omdat de gebieden buiten de baarmoeder niet gemaakt zijn om een groeiende vrucht te herbergen.
De Graaf observeerde de buitenbaarmoederlijke zwangerschap zodat hij meer te weten kwam over de functie van de eileider, de reis van de eicel vanaf de eierstok naar de baarmoeder en de invloed van een verstopte eileider op de vruchtbaarheid.
Reinier de Graaf heeft in zijn korte leven een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de medische wetenschap.

Reinier de Graaf en Delft

Tegenwoordig zijn er nog verschillende invloeden van Reinier de Graaf te herkennen in Delft. Zo is er bijvoorbeeld een weg naar hem vernoemd, is er een borstbeeld van hem geplaatst en hebben de ziekenhuizen in Delft hun naam te danken aan Reinier de Graaf.

Reinier de Graafweg
De Reinier de Graafweg, is de weg die parallel loopt aan het terrein van Het Reinier de Graaf Gasthuis. Aan het begin van de Reinier de Graafweg is een borstbeeld geplaatst dat in 1973 is onthuld. Dit borstbeeldwas ter gelegenheid van de herdenking van zijn dreihonderdste sterfdag geplaatst.

Borstbeeld van Reinier de Graaf.

In verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis is het beeld in 2007 weggehaald. Het is niet bekend waar of wanneer het weer teruggeplaatst wordt. Het is een bronzen beeld op een stenen sokkel. Op het opschrift staat: ‘Reinier de Graeff’.
De ontdekkingen en vondsten van Reinier de Graaf op het gebied van de voortplantingsorganen van de vrouw zijn de basis van onze huidige kennis over voortplantingsanatomie. De Delftse ziekenhuizen danken tegenwoordig aan deze medicus hun naam: de 'Reinier de Graaf Groep'.
De VMBO afdeling van het Stanislascollege in Delft is ook gevestigd aan de Reinier de Graafweg. De leerlingen noemen hun schoollocatie vaak ‘Reinier de Graaf’. Zo zie je maar dat Reinier de Graaf ook onder de jeugd een begrip is.

Koornmarkt 66
In het oude centrum van Delft, op de Koornmarkt 66, is bij de Stichting De Griffioen een collectie van oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Hier kun je ook een historische apotheek en de werkkamer van Reinier de Graaf bezichtigen. De collectie geeft een goed beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde en de rol die de Graaf daarin heeft gespeeld.

De Graaf en van Leeuwenhoek
Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf hadden een goede verhouding in de tijd dat ze beiden in Delft woonden. De Graaf had van Leeuwenhoek namelijk in 1673 geïntroduceerd bij de Londense Koninklijke Maatschappij (Royal Society). De 'microscoopjes' van Van Leeuwenhoek moesten volgens De Graaf in de wetenschappelijke wereld bekend worden gemaakt. Van Leeuwenhoek had er zelf helemaal geen oren naar om een beschrijving met waarnemingen naar de Royal Society te zenden. Toch haalde de bijna twintig jaar jongere De Graaf hem over en zo werd Van Leeuwenhoek in 1680 benoemd als lid van de Society. Van Leeuwenhoek was hem hiervoor erg dankbaar.

Trivia

  • Toen Reinier de Graaf in 1666 van zijn studiereis in Frankrijk terug kwam naar Nederland, vestigde hij zich in Delft zodat hij dicht bij Leiden en zijn universiteit was.
  • Door zijn Rooms-Katholieke afkomst kwam Reinier de Graaf niet in aanmerking om zijn leermeester Sylvius in 1672 op te volgen.
  • Reinier de Graaf trad in tegenstelling tot zijn tijdgenoten niet in de voetsporen van zijn vader. Zijn vader, Cornelis Maartenszoon de Graaf, was een bouwkundige. Reinier nam niet het ambacht van zijn vader over, maar volgde zijn eigen weg door geneeskunde te studeren.
  • De ziekenhuizen in de regio Delft werken tegenwoordig samen onder de naam 'Reinier de Graaf Groep'. In Delft zelf staat het algemeen ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis.

Literatuur en bronnen

literatuur
- Reinier de Graaf, leven en werken – Prof. Dr G.A. Lindeboom
- Reinier de Graaf 1641-1673 – Erasmus Publishing

Internet
- http://www.rdgg.nl/
- http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH14au
- http://www.ivf.nl/Wie_was_Reinier_de_Graaf.htm
- http://www.griffioen.biz/

Afbeeldingen
- Collecties erfgoed Delft en omstreken

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies