442 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Portret van Hugo de Groot
: 104895
Boekenkist van Hugo de Groot
: 103414
haarlokje van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 102452
Portret van Hugo de Groot (1583-1645)
: 104965
Portret van Hugo de Groot op 49-jarige leeftijd (1583 - 1645)
: 104069
Beeld van Hugo de Groot
: 104419
Beeld van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 105065
Zilveren penning op het ontsnappen in een boekenkist van Hugo de Groot uit Loevestein
: 134064
Zilveren penning op het overlijden van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 103558
Portret van Hugo Cornelisz. de Groot (1511-1567)
: 102980

Groot de, Hugo

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Een ‘zeer geleerd personaadje’

Hugo de Groot door Michiel Jansz. van Mierevelt

Hugo (of: Huigh) de Groot wordt in Delft geboren op 10 april 1583. Het ouderlijk huis ligt aan de Oude Langendijk tegenover het koor van de Nieuwe Kerk. De familie waarin hij geboren wordt oefent al lang bestuurlijke functies uit in Delft.
Tussen 1591 en 1594 krijgt Hugo les aan de Latijnse school in de Schoolstraat. De talentvolle jongen kan al op zijn achtste dichten in het Latijn onder de gelatiniseerde naam Hugo Grotius. Vader Jan de Groot (1554–1640) verkeert veel in kringen van geleerden. Zo valt de begaafdheid van Hugo al vroeg op.

Literator

Hugo gaat als elfjarige studeren aan de Universiteit van Leiden bij de beroemde Franse filoloog Josephus Justus Scaliger. Hugo bestudeert vooral ‘dode talen’ of talen die bijna niet meer gebruikt worden. Als motto kiest Hugo ‘Ruit hora’ (‘de tijd vervliegt’). Hij schrijft zijn gehele leven Latijnse tragedies en gedichten, theologische verhandelingen en Nederlandse gedichten. Zijn beroemdste werk is De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625. Dit werk is de basis voor het moderne volkenrecht. Hugo de Groot pleit ook voor de vrije toegang tot de zee in zijn Mare Liberum (1609), pas in 1864 gevonden en gepubliceerd.

Franse koning

Hugo mag in 1598 als vijftienjarige mee naar Frankrijk met een gezantschap onder leiding van Johan van Oldenbarnevelt. Deze zoekt steun bij koning Hendrik IV tegen Spanje. Hendrik IV noemt Hugo ' Le miracle de Hollande' (het wonder van Holland). Hugo krijgt een medaillon met het portret van Hendrik IV. Tijdens de reis promoveert Hugo op 5 mei aan de Universiteit van Orléans tot doctor in de beide (Romeins en kerkelijk) rechten.
Na zijn terugkeer, begin 1600, wordt de zestienjarige Grotius advocaat in Den Haag. Hij woont in bij Johan Uytenbogaert (1557–1644), de hofpredikant van Prins Maurits. Van 1607 tot 1614 is hij advocaat-fiscaal – openbaar aanklager – bij het Hof van Holland en Zeeland en de Hoge Raad. In 1608 trouwt hij met de Zeeuwse regentendochter Maria van Reigersberch.
In juni 1613 wordt Hugo pensionaris van Rotterdam. Hij vertegenwoordigt de stad bij de vergaderingen van de Staten van Holland. Als gezant van de Staten bezoekt hij Londen.

Arrest en ontsnapping

De boekenkist die in Het Prinsenhof staat
Hugo wordt op 29 augustus 1618 gearresteerd en beschuldigd van landverraad om zijn arminiaanse, remonstrantse theologische werken. Hij wordt uit zijn functies ontheven. Hugo wordt op 5 juni 1619 ’ter eeuwige gevangenisse’ naar slot Loevestein gebracht. Na zijn ontsnapping in een boekenkist woont de familie De Groot in Parijs. In oktober 1631 keert Hugo naar Rotterdam terug maar weigert gratie aan te vragen en moet zo in april 1632 het land weer verlaten.


In Zweedse staatsdienst

Vanaf eind 1634 is Hugo Zweeds ambassadeur te Parijs. Hij moet de Fransen winnen voor de Zweedse steun aan de Duitse protestanten in de Dertigjarige Oorlog. Zweden is met zijn niet altijd diplomatieke ambassadeur ontevreden. Hugo wordt op 20 december 1644 teruggeroepen, maar wordt in Stockholm met hulde ontvangen. De jonge koningin Christina wil hem tot adviseur benoemen in de staatsraad en hem een wetenschappelijke bibliotheek laten samenstellen. De Groot voelt daar niets voor en verzoekt om ontslag. In maart 1645 vertrekt hij naar Lübeck. Hugo en zijn vele reisgenoten beleven een stormachtige zeereis en een schipbreuk bij het oversteken van de Baltische Zee. Allen komen veilig aan wal. Over land wordt vanaf 13 augustus de tocht vervolgd. Hugo bereikt totaal uitgeput Rostock waar hij overlijdt op 28 augustus. De Groot wordt op 3 oktober – vlakbij zijn politieke tegenstander Prins Maurits – begraven in de Nieuwe Kerk. Maria is nog in Parijs en woont de drukbezochte begrafenis niet bij.

Foto's

https://pixotale.com/story/64497569/

Standbeeld.hugo.de.groot.jpeg
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies