3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Delft Waterstad
: E495
: S3118
: S2930

Haverbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Oude Delft en Binnenwatersloot.


Gemetselde boogbrug met ijzeren frontplaten.
Van 1775 tot 1872 diende de brug als toegang tot de korenbeurs, die over de Binnenwatersloot was gebouwd. De beurs werd in 1872 verplaatst naar de toen functieloos geworden vleeshal. Het bouwwerk werd in datzelfde jaar afgebroken. De brug bleef en behield de naam, die aan de korenhandel herinnert.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 19.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 67.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies