45 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103849
op het veroveren van de zilvervloot door Piet Hein
: 104938
op onthulling standbeeld Piet Hein te Delfshaven
: 102746
(plaguette) op het sneuvelen van Piet Hein
: 102380
Beeld van admiraal Piet Hein (1577-1629)
: 105714
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103879
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103887
Aardewerk miniatuurkruik met etiket 'Oude Genever Piet Hein, J. van der Valk & Co., Rotterdam'
: 31114
Beelden van een strijd. Oorlog en kunst voor de Vrede van Munster 1621-1648
: E118
El final de la Guerra de Flandes (1621-1648) Conmemoroción de la Paz de Münster
: E265

Revision history of "Hein,Piet"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies