45 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103849
op het veroveren van de zilvervloot door Piet Hein
: 104938
op onthulling standbeeld Piet Hein te Delfshaven
: 102746
(plaguette) op het sneuvelen van Piet Hein
: 102380
Beeld van admiraal Piet Hein (1577-1629)
: 105714
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103879
op het veroveren van de Zilvervloot door Piet Hein
: 103887
Aardewerk miniatuurkruik met etiket 'Oude Genever Piet Hein, J. van der Valk & Co., Rotterdam'
: 31114
Beelden van een strijd. Oorlog en kunst voor de Vrede van Munster 1621-1648
: E118
El final de la Guerra de Flandes (1621-1648) Conmemoroción de la Paz de Münster
: E265

Hein, Piet

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Piet Hein kijkt uit over Delfshaven, foto J.W.Stolk
Piet Heynstraat te Delfshaven, het huis met de trapgevel is het geboortehuis van Piet Hein, foto J.W.Stolk
In het middelste pand, Oude Delft 171, heeft Piet Hein een tijdje gewoond.
Wanneer we informatie zoeken over Piet Pieterszoon Heyn, of kortweg Piet Hein, dan lezen we al gauw dat hij geboren is in 'Rotterdam Delfshaven'. Maar eigenlijk klopt dat niet want Delfshaven was in die tijd letterlijk de haven van Delft en is pas recent (1886) bij Rotterdam gevoegd. Dit maakt Piet Hein dus geen Rotterdammer, maar een Delftenaar.

Hoewel Piet Hein vooral bekend is van de verovering van de zilvervloot op de Spanjaarden in de baai van Matanzas (bij Cuba) in 1628, vond hij zelf de euforie en aandacht rond dit feit overtrokken. Hij was van mening dat hij grotere wapenfeiten op zijn naam had staan, waar minder of geen aandacht voor was.
In diverse steden werd hij als een held binnengehaald en door een uitzinnige menigte toegejuicht. Op het bordes van het Leidse stadhuis sprak de bescheiden luitenant-admiraal tot de burgemeester: 'hoe het volck nu raest, omdat ick soo grooten schat t'huys brenghe, die daer weijnich voor hebbe gedaen; ende te voren als ick der voor hadde ghevochten, ende verre grooter daden ghedaen als dese, en heeft men sich naeuwlijcks aen mij ghekeert.'
Korte tijd heeft Piet Hein op Oude Delft 171 gewoond, dat is naast 'Het Wapen van Savoyen', waar momenteel het Gemeentearchief is gevestigd.
Piet Hein ligt op enkele tientallen meters van dat adres begraven in de Oude Kerk, alwaar hij een praalgraf kreeg. Dat praalgraf kwam er, zoals dat in Delft wel vaker gebeurde, pas na lang aandringen van zijn weduwe. Ook bij andere grote inwoners van Delft (Willem van Oranje en Antoni van Leeuwenhoek) kwam hun praalgraf er niet zonder slag of stoot.
Piet Hein werd geboren op 25 november 1577 en stierf op 17 juni 1629. Zijn naam mag dan klein zijn, maar zijn daden waren groot.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies