geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Hendrick Arentsz Delff, alias Vapour

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Hendrick Arentsen Delff, alias Vapour (Vapoer), werd vóór 1590 te Delft geboren (Ecartico) als telg van de beroemde schildersfamilie Delff. Hij was een zoon van Arent Hendricksz Delff en Aeltje Cornelisdr van Swol. Hendrick trad op 14 augustus 1611 in het huwelijk met Geertgen Cornelisdr Stuijling, geboren te Delft omstreeks 1585 en overleden te Rotterdam, januari 1626. Hun zoon, Arent Vapour, zou net als zijn vader kunstschilder worden.
Schilder en tekenaar was niet de hoofdprofessie van Hendrick. Hij had namelijk een bliksemcarrière opgebouwd bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij was er achtereenvolgend koopman, opperkoopman, commies en directeur en was gestationeerd in India.
Een van de redenen waardoor de VOC uiteindelijk failliet is gegaan, was de privéhandel die de VOC-dienaren erop na hielden. Het was een wijdverbreid kwaad, dat van hoog tot laag voorkwam. Wie de kans had, verdiende er een flink centje bij met deze privéhandel. Bij het faillissement van deze eerste multinationale onderneming ter wereld werd daarom gekscherend gezegd dat de letters VOC stonden voor Vergaan Onder Corruptie.
Ook Hendrick Vapour had zou zich flink verrijkt hebben aan de privéhandel, getuige het citaat: Dit Archief Obreen III b. 75: Hendrick Arentse Vapour overleed te Soerrata in 1633. Uit zijn nalatenschap werd voor een waarde van ruim 20.000 gulden aan juwelen en diamanten in beslag genomen en bij de Raad van Justitie verbeurd verklaard, als voortkomend uit particuliere handel.'
Dat Vapour een talentvol kunstschilder was blijkt uit een artikel van P.A.Leupe, genaamd 'Ned. schilders in Perzië en Pakistan in de eerste helft der 17e eeuw.' Ook verklaart dit de door Hendrick Arentsz Delff aangenomen naam Vapour: 'Van Vapour zijn geen schilderijen bekend. Arent Hendriks Delff, Raad van India en Directeur van Surate aan de Perzische golf, kocht aldaar een zeker gebiedsdeel en noemde zich daarna naar de naam van dit gebied Vapour of Vapoer.'
Dat er geen schilderijen van Vapour bekend zijn klopt niet; op de Montias Database vinden we in de inventaris van Jan Arentsz Delff (broer van Hendrick?) het volgende: 'drie schilderytgens met ebbe lysten van de verrijsenis door Hendrick Vapoor gedaen 26 gulden'. Voorts komt er nog een beschrijving van Vapour voor in de Nederlandse Spectator van 1873, pagina 261 (en verder): 'Hij was reeds in dienst van de Compagnie toen hij met Pieter Gillisz van Ravesteijn op 8-5-1615 uit Masoelipatem naar Soeratta (Surate) vertrok. Hij werd in 1622 met de zijnen in Agra gearresteerd bij wijze van represaille en in 1623 ontslagen en daar zijn diensttijd om was, vertrok hij naar Batavia. In 1625 was hij weer te Soeratta terug in een commissie om de vorst van Cambaya geschenken aan te bieden. Hij was aldaar aan het hof zeer gezien niet in het minst vanwege zijn schildersgaven. Na het verstrijken van deze dienstperiode werd hij op een gage van ƒ150,- benoemd tot opperkoopman te Agra. Hij stierf te Soeratta in 1633 (zie elders 1638), alwaar hij toen tijdelijk het beheer had aanvaard.'

Bronnen: Ecartico, Delft gezien door de ogen van HET DELFTSE GESLACHT STUIJLING, RKD, Montias, DTB-Rotterdam.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies