44 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
: 134609
: 184125
Rapport d.d. 30 Dec. 1873 van de raadscommissiie (ingesteld 10 October 1873) ter behandeling van de vraag of het Meisjeshuis een gemeenteinstelling is; met memorie van regenten van het meisjeshuis d.d. 12 sept. 1873
: R65346
: S3670
Portret van Clara van Sparwoude (circa 1530 - 1615)
: 105581
: S7253
'Daagsch costuum v. h. meisjeshuis te Delft'
: 184128
Meisjeshuis te Delft, Reglement van Orde
: 184133
Meisjeshuis te Delft, Huishoudelijk Reglement voor de Regenten
: 184134

Revision history of "Het Meisjeshuis"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies