18 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Afgietsel van een gevelsteen van het St. Joris Gasthuis
: 102245
Rapport der commissie inzake de rechtspositie van het St. Joris Gasthuis
: R65349
Rapport der commissie inzake de rechtspositie van het St. Joris Gasthuis
: R77949
Gegevens betreffende het Sint Joris Gasthuis te Delft
: R56919
Een verraderlijke kooloxyde vergiftiging
: R51768
Het buitengesticht van het St. Joris Gasthuis te Delft
: R60522
Geleden leed : geschiedenis van het St. Joris Gasthuis gedurende de Tweede Wereldoorlog, geplaatst in het kader van de Nederlandse gezondheidszorg en de psychiatrie rond die periode
: R67841
Voorwaarden van opneming en verpleging in het krankzinnigengesticht "Het St. Joris Gasthuis" te Delft
: R23659
Het St. Joris-gasthuis te Delft : opening der verbouwde binnenafdeeling op woensdag 22 juni 1932
: R29623
Psychiatrische Inrichting "Het St. Joris-Gasthuis" te Delft
: R29711

Revision history of "Het St. Joris Gasthuis"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies