geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Heusden, Christiaen Hugensz van

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bij de notaris, door Job Adriaensz Berckheyde
Hoewel Christiaen Hugensz van Heusden een aantal keren op de Digitale Arena van Delft als getuige voorkomt, is er verder vrijwel niets van deze kunstschilder te vinden. Hij was de zoon van Maritgen Jansdr van der Dusche (Dussen) en Hugo (Huich) van Heusden. Maritgen was een vermoedelijke dochter van Jan Beuckel Sasbout van der Dussen en Hugo was notaris te Delft (1589-1590). Blijkbaar is deze familie naar Breda verhuisd want in maart 1592 woonden ze in deze Brabantse plaats. Christiaen (Corstiaen) is waarschijnlijk niet in Breda, maar in Delft geboren omdat vader Hugo hier tot 1590 als notaris werkzaam was. Zijn geboortejaar zal om en nabij 1587 liggen. Mogelijk is Adriaens moeder na het overlijden van zijn vader naar Breda verhuisd, maar keerde naar haar geboortestad Delft terug i.v.m. haar huwelijk in 1592 met notaris Vranck Willeboutsz van Uijtenbrouck die bij de Oude Kerk woonde. Bij de Oude Kerk kan betekenen Oude Kerkstraat of Heilige Geestkerkhof. Bij nader onderzoek in het gemeentearchief bleken leden van het geslacht van Heusden woonachtig geweest te zijn op het Heilige Geestkerkhof. De kinderen van Hugo en Maritgen zullen nog minderjarig zijn geweest en derhalve meeverhuisd naar Delft. Het gezin van Vranck en Maritgen ging op de Voldersgracht wonen. Notaris Vranck liet in het eerste decennium van de 17e eeuw zijn drie stiefzonen regelmatig optreden als getuigen bij het opstellen van notariële akten. Toen Christiaens zuster Cornelia eenmaal volwassen was en huwde, ging zij weer in Breda wonen. Op 29 april 1612 trad Christiaen te Delft in het huwelijk met Maria Francoisdr Buylere uit Dordrecht. Hugo's kleinzoon Adriaen koos voor het vak van portretschilder en was werkzaam in Den Haag van 1678 - 1703. Het feit dat Adriaen en Christiaen van Heusden beiden kunstschilders waren, doet vermoeden dat er reeds een kunstschilder aan de kant van één der ouders in de familie was. Dit zal niet vader Hugo geweest zijn, want die was reeds overleden toen de kinderen nog te jong waren om het vak van hem te leren. Het is ook niet ondenkbaar dat dit schildersgeslacht verwant is aan de uit Brabant afkomstige van Heusdens die in Bergen op Zoom resideerden. Vermoedelijk is Christiaen evenals zijn zuster Cornelia en broer Adriaen weer uit Delft weggetrokken, want in Delft vinden we niets meer over hem. Misschien terug naar Breda, of wellicht richting Amsterdam waarheen zijn broer Baerthout verhuisde.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies