geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Houtteller

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
De houtteller telde hout teneinde de accijns vast te stellen
Ook in de Gouden Eeuw waren er allerlei ambtenaren belast met de controle op producten en het vaststellen van accijns die de handelaren verschuldigd waren. Deze ambtenaren waren beëdigd en in dienst van de stad. Zo waren er ondermeer korenmeters, koolwegers en houttellers. Delftse houttellers hielden zich niet uitsluitend bezig met hout maar waren tevens steentellers. Veel handelswaar werd per schuit de stad ingebracht, waaronder ook stenen.

In het oude beroepenboek van Glasbergen vinden we twee citaten met betrekking tot houttellers: 'Deser Stadts gesworen Houtmeters ende Hout-telders (Amsterdam)' en 'Dat alle het kuyphout [...] niet meer en zal mogen geteld of gemeten worden by de verkoopers of leveraers; maer [...] by een van de twee tellers (Brussel 1611)'.
Enkele namen van Delftenaren die als zodanig werkzaam waren zijn: Hendrick Hendricksz, die in 1624 in de Kackpoort woonde bij het Achterom; Adam Ariensz Sluijter die medio zeventiende eeuw in Delft woonde en werkte en Claes Ariensz die in 1624 ‘buiten de Watersloot’ woonde.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies