33 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Houttuinen
: 146769
: S3498
: S7146
: S7271
Verdwenen Stadsgezichten
: E14
: C2256
: S7148
: S7162
: S7277
Bord met een portret van Pieter Gelhart Mater (1823-1898)
: 132298

Houttuinen

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1638 als Houttuijnen; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging

Buurt en wijk

Buurt: Stationsbuurt; Wijk: Binnenstad

Beschrijving

Tegelijkertijd met de bebouwing op de Van Leeuwenhoeksingel breidde de bedrijvigheid in de Houttuinen zich uit. Een groot deel moest plaats maken voor de bouw van grote huizen, in plaats van de tuinhuisjes die er destijds stonden. Verder werden er veel bouwvergunningen aangevraagd en werd de houtopslag uitgebreid. In vergelijking met de Van Leeuwenhoeksingel waren de huizen in de buurt veel gevarieerder en gaf het daarom een minder eentonig beeld dan de vorige singel. Een ander verschil tussen de Houttuinen en de Van Leeuwenhoeksingel was dat de huizen qua bouw een stuk minder formeel en luxe waren. In de loop van de jaren 1870 kwamen de eerste woonhuizen gereed in het gebied dat vanaf toen pas bekend stond als de Houttuinen.

Houtopslag

De burgemeesters van Delft hadden een stuk land buiten de veste gekocht, nadat kooplieden gevraagd hadden om een speciaal stuk land dat voor de opslag van hout moest dienen. Enkele kooplieden hadden het stadsbestuur verzocht om een plek in te richten voor de opslag van zogenaamd ‘Noords hout’, naaldhout uit Scandinavië, Polen en Rusland. Tot dan toe mochten kooplieden soms hout opslaan in Delftshaven, maar het stadsbestuur beschouwde dat steeds meer als een bedreiging voor de economische activiteit van Delft zelf. Hierdoor kocht het Delftse stadsbestuur een strook buiten de vesten van Delft die de kooplieden mochten gebruiken als de houttuinen. Het woord was in twee delen op te splitsen. Hout stond voor de daadwerkelijke opslag en tuinen dient in de context als een omheining. De houttuinen lag op een locatie die zowel handel over land als over water goed mogelijk maakte.

Guldenwater

Al in 1742 zat er op de plek van de tegenwoordige Houttuinen een blekerij met de naam Guldenwater. De naam is altijd verbonden gebleven aan de plek van de oude blekerij. Het stukje Van Leeuwenhoeksingel aan de noordzijde van het station stond lange tijd onofficieel als zodanig bekend, maar ook het café op de hoek gebruikte die naam.

Bron: Delft Archief
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies